SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2012.717.SKATVærdiansættelse for 2013 af visse personalegoder06-12-12 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2012.658.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201321-11-12 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2012.747.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201218-12-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.740.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201317-12-12 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2012.32.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201218-01-12 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2012.297.SKATSkatteministeriets kommentar til EU-domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og C-181/10, Slaby & Kuc23-05-12 Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2012.756.SKATRetssagsvejledning21-12-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.741.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201217-12-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.739.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201317-12-12 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2012.737.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201317-12-12 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2012.471.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201328-08-12 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2012.704.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201303-12-12 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2012.498.SKATListe over anerkendte flyselskaber05-09-12 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2012.388.SKATListe over anerkendte flyselskaber25-06-12 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2012.234.SKATListe over anerkendte flyselskaber24-04-12 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2012.358.SKATLeasing - Forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3b - praksis for godkendelse af leasingaftaler11-06-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift SKAT-meddelelse
SKM2012.746.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201318-12-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.421.SKATKapitalafkastsatsen for 201202-07-12 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2012.638.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked09-11-12 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2012.722.SKATHenstand med indregnet restskat - konsekvensrettelse som følge af ophævelse af SKM2007.660.SKAT.07-12-12 Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2012.617.SKATHenstand med indregnet restskat05-11-12 Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2012.363.SKATFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - selskabstømmersager12-06-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.520.SKATForrentning af efterbetalingsbeløb17-09-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.595.SKATFionia Bank A/S - kurs ved suspension i 200926-10-12 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2012.255.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201103-05-12 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.537.SKATFastlæggelse af retningslinier for behandling af hjemviste sager01-10-12 Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2012.748.SKATAmortisationsrenten for 201319-12-12 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2012.738.SKATAmortisationsrenten for 201317-12-12 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2012.474.SKATAfskaffelse af Skatteministeriets skematiske satser for værdiansættelse af fri helårsbolig30-08-12 Personlig indkomst + Indkomstarter + Angivelse og betaling SKAT-meddelelse