SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.750.SKATRevurdering - straffesager - herboende brugere af udenlandsk registrerede køretøjer - administrative bødeforelæg - styresignal19-12-12Motor - Indregistrering og vægtafgift + StrafStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.747.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201218-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.746.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201318-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.735.SKATDen skattemæssige behandling af erstatninger fra banker til kunder, når kunden beholder værdipapiret - styresignal17-12-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.733.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Højesterets dom af 1. juni 2012 (SKM2012.353.HR) om fradrag for erstatninger som følge af rådgivning af sælgere i forbindelse med selskabstømning - styresignal14-12-12Fradrag og afskrivningerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.724.SKATFritagelse for beskatning af dødsboer, hvor der er en længstlevende ægtefælle - beløbsgrænse - boslod - genoptagelse - styresignal11-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.717.SKATVærdiansættelse for 2013 af visse personalegoder06-12-12Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.712.SKATSalg af varer, der er overtaget på grund af misligholdelse af finansielle kontrakter eller som ufyldestgjort panthaver - styresignal05-12-12Andet om momsStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.689.SKATRegler og praksis vedrørende ny lov om afgift af skadesforsikringer med virkning fra 1. januar 2013 - styresignal30-11-12Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.679.SKATMomsfritagelse af tandproteser - styresignal28-11-12Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.638.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked09-11-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.615.SKATEfterfølgende ændring af af- og nedskrivninger m.v. ved seniornedslag - styresignal05-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.610.SKATBøder - Gentagelsesvirkning - Pantbekendtgørelse - Tilmelding af importør og emballage - Styresignal31-10-12StrafStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.595.SKATFionia Bank A/S - kurs ved suspension i 200926-10-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.537.SKATFastlæggelse af retningslinier for behandling af hjemviste sager01-10-12Politikker og retningslinierSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.485.SKATFritagelse for stempelafgift af søforsikringer - lystfartøjsforsikringer - genoptagelse - tilbagebetaling af stempelafgift31-08-12TinglysningsafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.474.SKATAfskaffelse af Skatteministeriets skematiske satser for værdiansættelse af fri helårsbolig30-08-12Indkomstarter + Angivelse og betaling + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.363.SKATFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - selskabstømmersager12-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.298.SKATMoms - førstegangssalg af fast ejendom og salg af byggegrunde - genoptagelse - styresignal23-05-12Andet om momsStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.297.SKATSkatteministeriets kommentar til EU-domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og C-181/10, Slaby & Kuc23-05-12MomspligtSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.260.SKATLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende03-05-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.232.SKATStyresignal om genoptagelse af fortjeneste ved salg af supplerende helårsbolig anvendt af helbredsmæssige årsager.12-04-12EjendomsavancebeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.155.SKATAnden egentlig sundhedspleje - uddannelseskravet - styresignal12-03-12Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.117.SKATTilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat - styresignal23-02-12SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.100.SKATSkatteministeriets kommentar til Østre Landsrets dom af 20. december 201113-02-12SelskabsbeskatningKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2012.93.SKATStempelafgift - ændring af praksis vedrørende beregning af stempelafgift af præmien for kombinerede forsikringer - styresignal09-02-12TinglysningsafgiftStyresignal

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter