SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2012.750.SKATRevurdering - straffesager - herboende brugere af udenlandsk registrerede køretøjer - administrative bødeforelæg - styresignal19-12-12Motor - Indregistrering og vægtafgift + StrafStyresignal
SKM2012.747.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201218-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2012.746.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201318-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2012.735.SKATDen skattemæssige behandling af erstatninger fra banker til kunder, når kunden beholder værdipapiret - styresignal17-12-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2012.733.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Højesterets dom af 1. juni 2012 (SKM2012.353.HR) om fradrag for erstatninger som følge af rådgivning af sælgere i forbindelse med selskabstømning - styresignal14-12-12Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2012.724.SKATFritagelse for beskatning af dødsboer, hvor der er en længstlevende ægtefælle - beløbsgrænse - boslod - genoptagelse - styresignal11-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2012.717.SKATVærdiansættelse for 2013 af visse personalegoder06-12-12Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2012.712.SKATSalg af varer, der er overtaget på grund af misligholdelse af finansielle kontrakter eller som ufyldestgjort panthaver - styresignal05-12-12Andet om momsStyresignal
SKM2012.689.SKATRegler og praksis vedrørende ny lov om afgift af skadesforsikringer med virkning fra 1. januar 2013 - styresignal30-11-12Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerStyresignal
SKM2012.679.SKATMomsfritagelse af tandproteser - styresignal28-11-12Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2012.638.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked09-11-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2012.615.SKATEfterfølgende ændring af af- og nedskrivninger m.v. ved seniornedslag - styresignal05-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2012.610.SKATBøder - Gentagelsesvirkning - Pantbekendtgørelse - Tilmelding af importør og emballage - Styresignal31-10-12StrafStyresignal
SKM2012.595.SKATFionia Bank A/S - kurs ved suspension i 200926-10-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2012.537.SKATFastlæggelse af retningslinier for behandling af hjemviste sager01-10-12Politikker og retningslinierSKAT-meddelelse
SKM2012.485.SKATFritagelse for stempelafgift af søforsikringer - lystfartøjsforsikringer - genoptagelse - tilbagebetaling af stempelafgift31-08-12TinglysningsafgiftStyresignal
SKM2012.474.SKATAfskaffelse af Skatteministeriets skematiske satser for værdiansættelse af fri helårsbolig30-08-12Indkomstarter + Angivelse og betaling + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2012.363.SKATFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - selskabstømmersager12-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2012.298.SKATMoms - førstegangssalg af fast ejendom og salg af byggegrunde - genoptagelse - styresignal23-05-12Andet om momsStyresignal
SKM2012.297.SKATSkatteministeriets kommentar til EU-domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og C-181/10, Slaby & Kuc23-05-12MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2012.260.SKATLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende03-05-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.232.SKATStyresignal om genoptagelse af fortjeneste ved salg af supplerende helårsbolig anvendt af helbredsmæssige årsager.12-04-12EjendomsavancebeskatningStyresignal
SKM2012.155.SKATAnden egentlig sundhedspleje - uddannelseskravet - styresignal12-03-12Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2012.117.SKATTilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat - styresignal23-02-12SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2012.100.SKATSkatteministeriets kommentar til Østre Landsrets dom af 20. december 201113-02-12SelskabsbeskatningKommentar
SKM2012.93.SKATStempelafgift - ændring af praksis vedrørende beregning af stempelafgift af præmien for kombinerede forsikringer - styresignal09-02-12TinglysningsafgiftStyresignal

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter