SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2012.745.BRRegistreringspligt - bopæl - køretøjer18-12-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.743.BRSkønsmæssig ansættelse - metalskrot - momstilsvar17-12-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Andet om momsDom
SKM2012.742.BRSkønsmæssig ansættelse - metalskrot - indkomst17-12-12VirksomhederDom
SKM2012.736.BRInddrivelse - uretmæssig modregning - tortgodtgørelse - sagsomkostninger17-12-12Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling + Modregning og transportDom
SKM2012.734.BRFri bil - gulpladebil - ejet af selskab - specialindrettet - rådighedsperiode - kontrolaktion17-12-12Personlig indkomstDom
SKM2012.731.BRUdlæg - ægtefælleudlæg - underretning - konkurs13-12-12UdlægKendelse
SKM2012.713.BRSkattepligtig indkomst - hævninger - udenlandske kreditkort - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist05-12-12Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2012.711.BROmkostningsgodtgørelse - medholdsgrad - efterfølgende sagsbehandling05-12-12Når man vil klageDom
SKM2012.700.BRSyn og skøn - ikke tilladt omvalg af syns- og skønsmand03-12-12EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2012.686.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - begrundelse - officialprincippet29-11-12Personlig indkomstDom
SKM2012.678.BRKontantomregning - kursværdi af pantebrev28-11-12Fradrag og afskrivninger + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.677.BRArbejdsmarkedsbidrag - overført opsparet overskud - virksomhed i udlandet27-11-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + VirksomhederDom
SKM2012.674.BRRejsebureauvirksomhed - ikke erhvervsmæssig26-11-12VirksomhederDom
SKM2012.673.BRAfvisning - anerkendelsespåstand - konkret tvist26-11-12Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.672.BRIdrætsforening - befordringsgodtgørelse - fri bil - hæftelse - A-skat - ugyldighedsindsigelser26-11-12Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.670.BRSkønsmæssig ansættelse - moms - kiosk26-11-12MomsgrundlagDom
SKM2012.669.BRHobbyvirksomhed - motorsport - forventning26-11-12Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2012.667.BREjendomsavance - sommerhusejendom - hotellejlighed - helårsbeboelse - afståelsesår22-11-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.666.BRSkønsmæssig forhøjelse - nedbrændt gård - indboopgørelse22-11-12Personlig indkomstDom
SKM2012.665.BRUdeholdt indkomst - lønmodtager - lønadministration22-11-12Personlig indkomstDom
SKM2012.664.BRRegistreringsafgift - beslaglæggelse - bortsalg - panthavers ret22-11-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Processuelle bestemmelserDom
SKM2012.653.BREjendomsvurdering - fordeling nedslag - grundværdi eller bygningsværdi - sagsbehandlingen20-11-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.652.BRRette indkomstmodtager - omgørelse - betalingskorrektion19-11-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2012.648.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktion på årsopgørelse - reaktionsfrist15-11-12Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2012.647.BREftergivelse - renter - årsopgørelse - medhold i påklaget ansættelse15-11-12Eftergivelse og gældssanering + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2012.646.BRKommanditanparter - afståelse - værdiansættelse - gæld15-11-12Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2012.643.BRForældelse af skattekrav - henstand - berostillelse af inddrivelse - forfaldstidspunkt13-11-12ForældelseDom
SKM2012.642.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug - virksomhedsskatteloven12-11-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2012.641.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - ejendomsværdier - gældsforhold12-11-12Personlig indkomstDom
SKM2012.629.BRMaskeret udlodning - udeholdt omsætning07-11-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.614.BRSyn og skøn - supplerende spørgsmål - afvisning05-11-12Når man vil klageKendelse
SKM2012.605.BRGave - bror - svigerinde - veksling - skiftende forklaringer31-10-12Personlig indkomstDom
SKM2012.594.BRSkattepligt - ophør - beboelseskrav - ophold - genanbringelse fortjeneste ejendomssalg25-10-12Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.589.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - negativt privatforbrug - salg af indbo - låneoptagelse24-10-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2012.585.BRUdlæg - rette fordringshaver - bankkonto - sameje med ægtefælle23-10-12UdlægDom
SKM2012.584.BRRegistreringsafgift - bopæl - midtpunkt for livsinteresser23-10-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2012.568.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - indsættelser på privat konto15-10-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2012.563.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse11-10-12Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.561.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykiske lidelser - skønsmæssig ansættelse09-10-12Når man ønsker en sag genoptaget + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2012.560.BRNulstilling - A-skat m.v. - culpa - revisionspåtegninger09-10-12Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2012.553.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloaktilslutningsbidrag08-10-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.552.BRSkønsmæssig ansættelse - taxavirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - sorte lønninger08-10-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2012.549.BRFri bil - gulpladebiler - formodningsregel - privat indkøb - kontrolaktion08-10-12Personlig indkomstDom
SKM2012.539.BRArrest - forstikkelsesrisiko - erstatning02-10-12UdlægDom
SKM2012.531.BRParcelhusreglen - avanceopgørelse - ansættelsesfrist - stedlig kompetence25-09-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.530.BRAnnullation af fakturaer - fradrag - ikke momsregistreret virksomhed24-09-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagDom
SKM2012.522.BRNulstilling - A-skat m.v. - direktør, eneste ansat, aktionær, bestyrelsesmedlem - enerådende disponering18-09-12Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2012.521.BRKøbesum for anpartsselskab - tilvejebringelse - ubeskattede midler18-09-12Personlig indkomstDom
SKM2012.519.BRRette indkomstmodtager - henvisningsprovision - usædvanlige transaktioner - skærpet bevisbyrde - vidneforklaringer17-09-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + MomspligtDom
SKM2012.517.BRIndeholdelsespligt - lettiske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt14-09-12Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.516.BRUgyldighed - formelle regler - fristregler - genvundne afskrivninger14-09-12Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2012.515.BREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum14-09-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.502.BRMaskeret udlodning - udlejning lejlighed - hovedanpartshavers barn11-09-12Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
SKM2012.499.BRTilskudsbeskatning - værdiansættelse - aktier - interesseforbundne - syn og skøn07-09-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.497.BRSkattepligt - fraflytning til Spanien - bolig til rådighed - hjemmehørende05-09-12Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2012.486.BRImmatrielt aktiv - brugsret til koncept - licensbetalinger - fradrag03-09-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.470.BRIndeholdelsespligt - arbejdsudleje eller entreprisekontrakter - østeuropæiske gartneriarbejdere - hæftelse21-08-12Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2012.460.BRGenoptagelse - ejendomsavance og genvundne afskrivninger - ændret bedømmelse af afskrivningsgrundlag - udbyderhonorar24-07-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.458.BRRette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto20-07-12Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2012.456.BRMaskeret udlodning - ejendomssalg til hovedanpartshaver - videresalg20-07-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.455.BRMoms- og skattefradrag nægtet - køb varebil - lydanlæg mv.20-07-12Fradrag og afskrivninger + FradragDom
SKM2012.453.BRRegistreringspligt - køretøj - bopæl17-07-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2012.452.BRTarifering af lactoglobulinkoncentrat (LGC) - rækkevidden af BTO16-07-12TariferingDom
SKM2012.450.BRSommerhusreglen - flere sommerhuse - privat anvendelse13-07-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.449.BRUdbyttebeskatning - hovedaktionær - bolig - tidligere ægtefælle13-07-12Personlig indkomstDom
SKM2012.447.BRMaskeret udlodning - ferieejerlejlighed - interesseforbundne - skøn12-07-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2012.445.BRFri bolig - maskeret udlodning - afvisning af påstand11-07-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2012.443.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - dokumentation forbedringsudgifter10-07-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.442.BRSkattefri rejsegodtgørelse - fast arbejdssted - berettigede forventninger10-07-12Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.432.BRNæring - fast ejendom06-07-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.431.BRFradrag - advokat- og revisorudgifter - låneomkostninger - aktieerhvervelse05-07-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.407.BRMaskeret udbytte - ubeskattede indsætninger på selskabets konto29-06-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.391.BROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab27-06-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.390.BRSkattearrangement tilsidesat - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist27-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.389.BRGældseftergivelse - kommanditist - ansættelsesfrist - skattepligt26-06-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.387.BRRegistreringsafgift - varevogn - ombygget25-06-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.386.BRModregning - kravs retskraftighed - forældelse - studielån25-06-12Modregning og transportDom
SKM2012.385.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsophør25-06-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederDom
SKM2012.377.BRKlagefrist - Landsskatteretten - overskridelse - særlige omstændigheder20-06-12Når man vil klageDom
SKM2012.376.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - maskeret udlodning20-06-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2012.348.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse - ophold 3,5 måned - tilbageflytning31-05-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.325.BRGavebeskatning - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed29-05-12Personlig indkomstDom
SKM2012.314.BRUdeholdte indtægter - skrotsalg - udgifter - ekstraordinær genoptagelse24-05-12Personlig indkomstDom
SKM2012.233.BRIndeholdelsespligt - A-skat - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse23-04-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt + VirksomhederDom
SKM2012.220.BRRegistreringspligt - centrum for livsinteresser - bopæl30-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.197.BRMoms af forudbetalinger - nægtelse af momsfradrag23-03-12MomsgrundlagDom
SKM2012.185.BRSkønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - inddragelse af nye spørgsmål20-03-12MomsgrundlagDom
SKM2012.183.BREkstraordinær genoptagelse - investeringer olie og gasrettigheder - groft uagtsomt - reaktionsfrist - skønsmæssig ansættelse20-03-12Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2012.179.BRFradrag for administrationsvederlag - interesseforbundne parter - armslængde - skønsmæssig ansættelse20-03-12Fradrag og afskrivninger + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2012.178.BROpkrævning af kvælstofafgift - skønsmæssig opgørelse20-03-12Miljøafgifter + StrafDom
SKM2012.173.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn19-03-12Virksomheder + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2012.171.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode -tilbageflytning - samlivsophævelse - tidligere bopæl19-03-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.169.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse15-03-12Udenlandsk arbejdskraft + Momsgrundlag + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.167.BRFradrag - udlejningsejendom - vedligeholdelse contra forbedring - ingen værdiforøgelse14-03-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.163.BRRegistreringsafgift - ibrugtagning af importeret køretøj - hæftelse13-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.162.BRFri bolig - eneanpartshaver - datter12-03-12Udleje og bortforpagtningDom
SKM2012.161.BRSelvstændig økonomisk virksomhed - moms12-03-12Andet om momsDom
SKM2012.158.BREjendomsavance - tre selvstændige lejligheder - ejerboliglejlighed ikke skattefri - betingelser ikke opfyldt12-03-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.156.BRProcessuelle regler - domstolsprøvelse - bilag - sagkyndige dommere - udskillelse af forældelsesspørgsmål12-03-12Når man vil klageKendelse
SKM2012.152.BRStraffesag - momssvig - selvanmeldelse - uregistreret virksomhed09-03-12StrafDom
SKM2012.137.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale eller arbejdsudleje - bevisbyrde - hæftelse29-02-12Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.136.BRSkønsmæssig ansættelse - goodwill - fordeling personlig virksomhed og selskab29-02-12Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
SKM2012.126.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 3 mdr. - tilbageflytning tidligere bopæl - salgsbestræbelser27-02-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.118.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - private udgifter23-02-12VirksomhederDom
SKM2012.111.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af skrot - utilstrækkelige beviser20-02-12VirksomhederDom
SKM2012.99.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist13-02-12Når man ønsker en sag genoptaget + VirksomhederDom
SKM2012.87.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - bortkommet regnskabsmateriale - reaktionsfrist08-02-12Personlig indkomst + Når man vil klageDom
SKM2012.81.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån - begrundelse - skøn under regel06-02-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2012.80.BREkstraordinær genoptagelse - olie- og CO2-afgift06-02-12Energi og kuldioxidDom
SKM2012.72.BROrdinær genoptagelse - ekstraordinær genoptagelse - registreringsafgift - reaktionsfrist02-02-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2012.71.BRSyn og skøn - værdiansættelse af køberet02-02-12KøbKendelse
SKM2012.58.BRRentefradrag - reelt låneforhold - interesseforbundne parter - retsbeskyttet forventning30-01-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.53.BRSkønsmæssig ansættelse - kioskvirksomhed - udeholdte indtægter - ekstraordinær ansættelse - straffesag - begrundelse - skønsudøvelse30-01-12Virksomheder + Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2012.51.BRErhvervsmæssig virksomhed - IT virksomhed - fradrag for underskud - vurdering af rentabilitet27-01-12VirksomhederDom
SKM2012.45.BRTilskud datterselskab - fradrag - tab på fordring26-01-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.37.BRAktieavance - ejertidsnedslag24-01-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2012.36.BRGenoptagelse - afvisning - fradrag for børnebidrag23-01-12Når man ønsker en sag genoptaget + Fradrag og afskrivninger + Når man vil klageDom
SKM2012.33.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - indsætninger på bankkonti - revisionsvirksomhed18-01-12Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2012.29.BRAktionærlån - yderligere løn16-01-12Personlig indkomstDom
SKM2012.28.BREkstraordinær genoptagelse - praksisændring - fradrag rejseudgifter - tjenesterejse16-01-12Fradrag og afskrivninger + Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2012.18.BRIndeholdelsespligt - tyske slagteriarbejdere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse09-01-12Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.14.BRMaskeret udlodning - repræsentationsudgifter - luksusgaver - dokumentationskrav - bevisbyrde09-01-12Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2012.10.BR10-mandsprojekt - manglende skattemæssig realitet - partshøring05-01-12Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2012.5.BRVindmølle - ejendomsret - anpartsprojekt04-01-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.4.BRMaskeret udbytte - godskrivning mellemregningskonto - fri bil - hovedanpartshaver - køb bil af arbejdsgiver til underpris03-01-12Personlig indkomstDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter