SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2008.691.BRVærdiansættelse - unoterede aktier - gaveoverdragelse26-08-0811-08-08Arv og gaver Dom
SKM2008.909.BRVurderingsregler - ejendomsværdi på stuehus - herregårde12-11-0828-10-08Ejendomsvurdering Dom
SKM2008.641.BRVurdering af erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for udgifter - udvikling og patentering28-07-0818-07-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.903.BRVederlagsfri formuefordel07-11-0829-10-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.656.BRUnder hovedforhandling - tiltrædelse af sagkyndige11-08-0811-07-08Virksomheder Kendelse
SKM2008.238.BRUgyldighedsindsigelse - begrundelseskravet - retsbeskyttet forventning - rentefiksering13-03-0808-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.526.BRUdlejning af ejerlejlighed - standardiseret fradrag10-06-0830-05-08Erhvervsejendomme + Ejendomsværdiskat + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2008.398.BRUdgift til bolig - alternativ befordringsfradrag - lang afstand05-05-0819-03-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.52.BRUdeholdt omsætning - maskeret udbytte - manglende kontrol med direktør22-01-0804-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Dom
SKM2008.81.BRTilbagebetaling af lån - ligningsfrist28-01-0827-11-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.214.BRTab på debitorer - fradragstidspunkt - franchise03-03-0807-02-08Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.213.BRTab på debitorer - fradragstidspunkt - franchise03-03-0807-02-08Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.455.BRSøgsmålsfrist overskredet - sagen afvist23-05-0809-05-08Personlig indkomst Kendelse
SKM2008.921.BRSyn og skønsbegæring - imødekommelse eller afvisning17-11-0808-10-08Momsgrundlag Kendelse
SKM2008.433.BRSommerhusreglen - ejendomsavance skattepligtig - salg af ejerlejlighed - ikke udelukkende anvendt som fritidsbolig.15-05-0824-04-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.995.BRSkønsmæssige ansættelse11-12-0820-11-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.939.BRSkønsmæssig forhøjelse - skat og moms - opgørelsesmetode24-11-0812-11-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Momsgrundlag + Virksomheder Dom
SKM2008.736.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - foretaget udlån18-09-0826-08-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.122.BRSkønsmæssig forhøjelse - forsikringsopgørelse11-02-0804-01-08Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2008.406.BRSkønsmæssig forhøjelse - forbrugsmønster - manglende kapitalforklaring07-05-0814-03-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.409.BRSkønsmæssig ansættelse negativt privatforbrug - dokumentationskrav07-05-0827-03-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.804.BRSkønsmæssig ansættelse - ugyldighed07-10-0809-04-08Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2008.639.BRSkønsmæssig ansættelse - udokumenterede familielån - bevis25-07-0813-06-08Virksomheder Dom
SKM2008.429.BRSkønsmæssig ansættelse - udeholdte indtægter - udlejning af ejendom - massagepiger15-05-0804-04-08Virksomheder Dom
SKM2008.413.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab07-05-0826-03-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.610.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesat regnskabsgrundlag - ikke anerkendt familielån -10-07-0813-06-08Virksomheder Dom
SKM2008.533.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - afgiftstilsvar - kiosk og spillevirksomhed16-06-0804-06-08Virksomheder Dom
SKM2008.266.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af hunde - manglende regnskab26-03-0822-02-08Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2008.638.BRSkønsmæssig ansættelse - regnskabstilsidesættelse - negativ privatforbrug - fri bil24-07-0811-07-08Personlig indkomst + Momsgrundlag Dom
SKM2008.212.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - familielån03-03-0819-02-08Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2008.121.BRSkønsmæssig ansættelse - massagevirksomhed11-02-0802-01-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2008.37.BRSkønsmæssig ansættelse - anskaffelsessum incl. ombygning21-01-0814-11-07Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.633.BRSkøn over markedsleje - armslængde - interesseforbundne parter - ufuldstændig grundlag23-07-0830-06-08Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2008.938.BRSkatterestancer - forældelse eller passivitet - opholdssted - utilregnelig uvidenhed24-11-0820-10-08Forældelse Dom
SKM2008.162.BRSkattemæssigt overskud - nedsættelse - salgsmoms19-02-0825-09-07Momsgrundlag + Personlig indkomst Dom
SKM2008.770.BRSkatteansættelse - privatforbrug - tilsidesættelse af regnskab29-09-0812-09-08Virksomheder Dom
SKM2008.738.BRSkatteansættelse - fordeling af virksomhedens resultat - mellem ægtefæller18-09-0805-09-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.312.BRSambeskatning - ansøgningsfrist udløbet - omvalg03-04-0814-03-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.657.BRSalg af ejendom - parcelhusreglen - anden bolig til rådighed - ikke varigt ophold11-08-0831-07-08Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.703.BRSalg af ejendom - næringsbeskatning - forbedringsudgifter29-08-0801-08-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.785.BRSalg af anparter - interesseforbundne parter - maskeret udlodning - bogføringsassistance - rabat - tilskud01-10-0823-09-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.2.BRSagsomkostninger - voldgiftssag - kommanditister mod kommanditselskab04-01-0824-10-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.58.BRRettergangsfuldmagt - stævning - underskrevet af revisor - søgsmålsfrist22-01-0817-12-07Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2008.219.BRRette indkomstmodtager - lønindtægt - hovedaktionær - børn - ekstraordinær ansættelse - groft uagtsomt05-03-0814-02-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.836.BRRette indkomstmodtager - læge - selvstændig erhvervsvirksomhed - lønmodtagerforhold - selskabsindkomst20-10-0810-10-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.660.BRRette indkomstmodtager - interesseforbundne parter - vederlag - konsulent11-08-0826-06-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.966.BRRette indkomstmodtager - interesse forbundne parter04-12-0812-06-08Virksomheder Dom
SKM2008.893.BRRenteindtægter - indestående - korrigeret refusionsopgørelse05-11-0821-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.894.BRRenteindtægter - indestående05-11-0821-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.239.BRRentefiksering - armslængde vilkår - renteindkomst - uforrentet mellemregningskonto13-03-0822-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.969.BRRejse og kørselsgodtgørelse - afstande - bopæl og midlertidig arbejdsplads04-12-0830-04-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.635.BRRegnskabstilsidesættelse - skønsmæssig ansættelse24-07-0817-06-08Virksomheder Dom
SKM2008.712.BRRegistreringsafgift - ombygning af Harley Davidson05-09-0822-08-08Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2008.325.BRPersonalegoder - skitur - partneren04-04-0805-03-08Personlig indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2008.324.BRPersonalegode - skitur - administratoren04-04-0805-03-08Personlig indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2008.54.BRPeriodisering - retserhvervelsestidspunktet - tilbagebetaling af AMBI22-01-0806-12-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.293.BROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab - klageberettiget01-04-0821-01-08Om kommunikation og information samt kampagner + Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2008.442.BROverdragelse af ejendom - ubekendt for omverdenen - skattemæssigt tidspunkt - overdragelsespris - interesseforbundne parter19-05-0810-04-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.720.BROverdragelse af ejendom - bodeling15-09-0811-08-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.855.BROmgørelse - fordring - afdrag - salg28-10-0814-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2008.313.BRMomspligtige kurser - rettet mod arbejdsledige03-04-0810-03-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2008.125.BRMomsgrundlaget - overdragen fordring11-02-0808-01-08Momsgrundlag + Fradrag Dom
SKM2008.840.BRMaskeret udlodning - mellemregning21-10-0808-10-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.206.BRMaskeret udlodning - fordeling - ejerandel29-02-0818-02-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.658.BRMaskeret udbytte - fri helårsbolig11-08-0804-07-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2008.502.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - eget skib - sejlads med unge fra institution - bopæl på skibet04-06-0822-05-08Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.300.BRLejefiksering - syn og skøn - fastsættelse af markedsleje01-04-0826-02-08Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2008.220.BRLejefiksering - objektiv udlejningsværdi - nærtstående05-03-0820-02-08Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2008.420.BRKurstab - indfrielse af gældsbreve - nedsættelse af renten09-05-0801-04-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.434.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt15-05-0817-04-08Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt Dom
SKM2008.529.BRIkke selvangivet pensionsudbetaling13-06-0821-05-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.637.BRIkke erhvervsmæssig virksomhed - ingen omsætning24-07-0810-07-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.913.BRHovedanpartshaver - hævninger på mellemregningskonto - løn - tantieme - beskatningstidspunkt14-11-0831-10-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.237.BRGenvundne afskrivninger - særlige installationer - pensionsindbetalinger - maskeret udlodning - direktør og hovedanpartshaver13-03-0828-01-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.322.BRGenoptagelsesreglerne - ordinær frist udløbet - mundtlig anmodning04-04-0812-03-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2008.989.BRGenoptagelse ikke imødekommet - ikke andet resultat09-12-0818-11-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.295.BRGenoptagelse af skatteansættelse - sommerbolig - ejet af selskab01-04-0804-03-08Personlig indkomst + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2008.48.BRGenoptagelse - særlige omstændigheder22-01-0822-11-07Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2008.421.BRGenoptagelse - ekstraordinær ansættelse - fristen ikke udløbet09-05-0808-04-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.828.BRGenoptagelse - afslag - omgørelse16-10-0810-10-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.900.BRGenoptagelse - særlige omstændigheder - dobbeltbeskatning07-11-0829-10-08Udenlandsk indkomst Dom
SKM2008.992.BRGaveafgift - endelig overdragelsestidspunkt - bindende aftale10-12-0814-10-08Arv og gaver Dom
SKM2008.47.BRFri bil Fri bil - hovedanpartshaver - virksomhed på hjemmeadressen - mangelfuldt kørselsregnskab - 60-dages reglen22-01-0820-11-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.823.BRFri bil - skattefri befordringsgodtgørelse - forhøjelse af personlig indkomst13-10-0829-09-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.731.BRFri bil - hovedanpartshaver - kørselsregnskab17-09-0818-03-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.128.BRFri bil - hovedanpartshaver - kørebog11-02-0815-01-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.113.BRFri bil - flere biler - kørebog05-02-0827-12-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.814.BRFremmed ret under retssag - oplysninger - syn og skøn - fremlæggelse - ensidigt indhentede erklæringer09-10-0825-09-08Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2008.721.BRFremmed arbejdskraft - fakturaers realitet - bevisbyrde15-09-0827-08-08Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2008.317.BRFradragsret - entertainer - rejse - fortæringsudgifter - scenebeklædning - udlejningsejendom03-04-0814-03-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.267.BRFradrag i indkomst - renteudgifter - betalingstidspunkt26-03-0827-02-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.845.BRFradrag for rejseudgifter - skoleophold ? afstand ? rejsetid ? ophold på bopæl24-10-0810-10-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.968.BRFradrag for rejseudgifter - afstand - dobbelt husførelse - musikpædagog - fradrag driftsomkostninger i øvrigt - forventningsprincip04-12-0803-11-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.459.BRFradrag for kursusudgifter - Coach - NLP kurser - indkomstgrundlag23-05-0807-05-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.80.BRFradrag for jagtleje - hovedaktionær - private interesser28-01-0819-11-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.418.BRFradrag for administrationsudgifter - rette omkostningsbærer09-05-0828-03-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.461.BRFradrag - indskud på ophørspension - lønaftale26-05-0815-05-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.124.BRFradrag - enfamilieshuse - udskiftning - hårde hvidevarer11-02-0807-01-08Afskrivninger og fradrag + Ejendomsvurdering + Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2008.812.BRForældelse - tilbagesøgningskrav - stiftelsestidspunkt08-10-0801-09-08Forældelse Dom
SKM2008.323.BRForligsforslag - sagsomkostninger - delvis eftergivelse af skattekrav04-04-0817-03-08Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2008.661.BRForening eller interessentskab12-08-0801-08-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2008.265.BRFond - fradrag for løbende ydelser - godkendelse af formål26-03-0822-02-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.659.BREUs forsendelsesprocedure - Eksterne Fællesskabsforsendelser - hovedforpligtiget - manglende annullation11-08-0809-05-08Forsendelse og transitering Dom
SKM2008.55.BREU-handel - ikke registreret aftager - leverance momsfri22-01-0813-12-07Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2008.51.BRErstatning - driftsmidler - mangelfulde - partsrederi22-01-0826-11-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.428.BREnergiafgifter - opdræt af dyr - opvarmning - rumvarme15-05-0819-03-08Energi og kuldioxid Dom
SKM2008.902.BREkstraordinær genoptagelse nægtet - ikke særlige omstændigheder07-11-0824-10-08Virksomheder Dom
SKM2008.56.BREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelsen - grov uagtsomhed22-01-0814-12-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.151.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier14-02-0808-01-08Ejendomsvurdering Dom
SKM2008.150.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier14-02-0808-01-08Ejendomsvurdering Dom
SKM2008.292.BREjendomssalg - næring - sommerhus - ejendomsmægler01-04-0807-01-08Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.629.BREjendomssalg - næring - murer - tab - færdiggørelse ejendom21-07-0818-06-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.993.BREjendomssalg - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - syn og skøn10-12-0820-11-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.458.BREjendomsavance - salg konverteringsrettighed - ejerlejlighed - status fra erhverv til beboelse23-05-0828-04-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.327.BREjendomsavance - salg af mælkekvote - efter salg af ejendom - salg til eget selskab04-04-0818-03-08Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.53.BREjendomsavance - parcelhusreglen - udstykning - salg ubebygget grund22-01-0805-12-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.464.BREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrugsejendom - udlejning mindre jordareal26-05-0813-05-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.149.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed efter opdeling14-02-0807-01-08Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg Dom
SKM2008.152.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - beboelse i ejerperiode - husstand14-02-0815-01-08Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg Dom
SKM2008.153.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - udlejning familie14-02-0821-01-08Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg Dom
SKM2008.991.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger09-12-0826-11-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.49.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning til tidligere adresse22-01-0826-11-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.57.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse22-01-0814-12-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.867.BREjendomsavance - parcelhusreglen - andelsforening - brugsret30-10-0820-10-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.492.BREjendomsavance - kontantomregning - konverterbar obligationslån - praksisændring02-06-0827-03-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.215.BREjendomsavance - genplacering af fortjeneste - interessefællesskab03-03-0807-02-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.1056.BREjendomsavance - genanbringelsesreglen - rettidig selvsangivelse - inddragelse af nyt spørgsmål30-12-0803-12-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.852.BREjendomsavance - blandet benyttet ejendom - halvdelsregel - avance - hele ejendommen contra erhvervsdel28-10-0813-10-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.997.BREjendomsavance - anskaffelsessum - indekseringsreglen - ubebygget landbrugsjord15-12-0818-11-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.930.BREjendomsavance - anskaffelsessum - halvdelsregel - anvendelse af § 420-11-0807-11-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.1054.BREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentation - forbedringsudgifter - syn og skøn30-12-0801-12-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.650.BREfteropkrævning - told og importmoms - tarifering af ris05-08-0811-06-08Tarifering + Told - efterkontrol Dom
SKM2008.416.BREfterbeskatning af etableringskontomidler - indkøb af kontormøbler m.v., - fradrag - udgift til spisekaffestel, - afskrivning - kunstnerisk udsmykning i ejerlejlighed09-05-0813-03-08Virksomheder Dom
SKM2008.513.BRDødsbo - skattefritaget - brutto- eller nettoprincip - aktiver på skæringsdagen04-06-0830-11-07Dødsboer (skat) Dom
SKM2008.940.BRDomstolsprøvelse - afvisning - fristoverskridelse24-11-0817-11-08Arv og gaver Dom
SKM2008.906.BRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt - bopæl - sommerhus - skønsmæssig ansættelse - begrundelsespligt - hjemvisning10-11-0827-10-08Udenlandsk indkomst Dom
SKM2008.684.BRDirektør og hovedanpartshaver - skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse - ingen lønudbetaling - selvstændig erhvervsvirksomhed - befordringsfradrag - skøn21-08-0808-08-08Personlig indkomst + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2008.621.BRDeltidslandbrug - stutteri og markdrift17-07-0804-06-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.487.BRDanserinder - natklub - lønmodtagere30-05-0830-04-08Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2008.422.BRBegrebet "tilførsel af aktiver" - tinglysningsafgiftsloven13-05-0808-04-08Tinglysningsafgift Dom
SKM2008.636.BRBefordringsfradrag - skøn - ikke fyldestgørende kørselsregnskab - forkortet ligningsfrist - samme forhold24-07-0826-06-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.1053.BRBefordringsfradrag - ekstraordinære lange afstande- skøn30-12-0801-12-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.632.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - Finland eller Danmark - centrum for livsinteresser22-07-0818-06-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.441.BRAutomobilværksted - erhvervsmæssig virksomhed16-05-0829-04-08Virksomheder Dom
SKM2008.197.BRAndelsbeskatning - overgang fra kooperationsbeskatning - fast administrativ praksis - forventningsprincippet27-02-0815-01-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.825.BRAktier - afståelsestidspunkt15-10-0823-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2008.50.BRAfvist fornyet sagsbehandling - i sin helhed - efter hjemvisning22-01-0826-11-07Virksomheder + Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2008.185.BRAfvisning af domstolsprøvelse - søgsmålsfrist overskredet22-02-0810-01-08Personlig indkomst + Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2008.460.BRAfskrivningsgrundlag - kommanditister - risikopræmie26-05-0809-05-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.634.BRAfskrivninger - minitraktorer23-07-0807-07-08Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2008.899.BRAfskrivning - udbyttekontrakt07-11-0824-10-08Fradrag og afskrivninger Dom