Når tilbudsfristen eller fristen for ansøgning om prækvalifikation er udløbet, vil udbuddet/annoncering af indkøbet fremgå af det historiske arkiv. Det historiske arkiv vil indeholde udbud og annoncering af indkøb fra 2008.

Alle indkøb omfattet af EU's udbudsregler (direktiv nr. 2004/18/EF) vil kunne findes her på siden såvel som i TED databasen (supplement til EU-tidende). Indkøb omfattet af annonceringspligten (Tilbudsloven, lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7.12.2007 med senere ændringer) vil kun blive annonceret her på siden.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter