Siden 2019 har det været muligt at indskyde penge på en aktiesparekonto. Aktiesparekontoen er med til at gøre det nemmere og mere økonomisk attraktivt at investere i aktier.

Du kan her læse om, hvad du skal være opmærksom på som ejer af en aktiesparekonto.

Du må kun eje én aktiesparekonto.

Hvis du har oprettet flere aktiesparekonti, er det den første aktiesparekonto, du har oprettet, der er den gældende.

Loftet for indskud på aktiesparekontoen er 102.300 kr. pr. 1. januar 2021.

Når du skal vurdere, om du i 2021 kan indskyde mere på din aktiesparekonto uden at overstige indskudsloftet, skal du tage udgangspunkt i kursværdien den 31. december 2020. Hvis kursværdien den 31. december 2020 var mindre end 102.300 kr., kan du i 2021 indskyde forskellen mellem 102.300 kr. og kursværdien den 31. december 2020.

Kommer du til at indskyde for meget på din aktiesparekonto, skal du udlodde det overskydende beløb igen, så snart du opdager fejlen. Der vil blive pålagt en afgift på 3 % hvert år af det overskydende beløb.

Pengeinstituttet beregner og indbetaler afgiften automatisk via din aktiesparekonto.

Indskudsloftet har tidligere været
Indskudsloft Periode
50.000 kr. 1. januar - 31. december 2019
51.100 kr. 1. januar - 30. juni 2020
100.000 kr. 1. juli - 31. december 2020

På din aktiesparekonto, kan du investere i aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller multilaterale handelsfaciliteter og investeringsbeviser i minimumsbeskattede investeringsinstitutter, hvor mindst 50 % af aktiverne består af aktier.

Fra 1. januar 2020 kan du også investere i de aktiebaserede investeringsselskaber, som har registreret sig hos Skattestyrelsen. Se listen over aktiebaserede investeringsselskaber for 2021 (excel)

Det gælder dog kun, hvis:

  • De aktier og anparter, der står på listen, er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, eller
  • De investeringsbeviser, der står på listen, er omsættelige.

Hvis du ved en fejl køber aktiver, som ikke må indgå på aktiesparekontoen, så anses aktiverne for aldrig at have indgået på aktiesparekontoen. Aktiverne vil dermed blive taget ud af aktiesparekontoen med tilbagevirkende kraft fra erhvervelsestidspunktet, og anses for erhvervet uden for aktiesparekontoen. Konsekvensen er, at du skal oplyse gevinst og tab på disse aktiver på årsopgørelsen.

Du beskattes med 17 % af afkastet på aktiesparekontoen. Afkastet opgøres efter lagerprincippet ved årets udgang.

Pengeinstituttet indberetter alle oplysningerne til Skattestyrelsen, og skatten beregnes og betales af pengeinstituttet via din aktiesparekonto.