Dato for offentliggørelse
02 Jan 2014 12:40
Told
Resumé

Toldtariffen anvendes ved ind- og udførsel af varer og er grundlag for såvel toldbehandlingen som indsamlingen af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken, herunder Intrastat.

Alle varer, der fortoldes eller udføres skal angives med et positionsnummer (varekode).
Hvad er nyt?

Samtlige rettelsesskrivelser mv. udsendt til og med den 27. november 2013 er indarbejdet i rettelsen.

ISBN-nummer
978-87-7121-743-8