Dato for offentliggørelse
02 Jan 2008 10:02
Told
Resumé

Toldtariffen anvendes ved ind- og udførsel af varer og er grundlag for såvel toldbehandlingen som indsamlingen af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken, herunder Intrastat.

Alle varer, der fortoldes eller udføres skal angives med et positionsnummer (varekode).
Hvad er nyt?
Samtlige rettelsesskrivelser mv. udsendt til og med den 29. november 2007 er indarbejdet i rettelsen.
ISBN-nummer
978-87-7059-295--6