Dato for offentliggørelse
29 Mar 2019 14:01
Told
Resumé

Toldtariffen anvendes ved ind- og udførsel af varer og er grundlag for såvel toldbehandlingen som indsamlingen af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken, herunder Intrastat.

Alle varer, der fortoldes eller udføres skal angives med et positionsnummer (varekode).
Hvad er nyt?

Samtlige rettelsesskrivelser mv. udsendt til og med den 14. marts 2019 er indarbejdet i rettelsen.

ISBN-nummer
978-87-417-0496-8

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter