Corona betyder, at mange danskeres hverdag og økonomi har ændret sig. Det kan få indflydelse på deres skat i indkomståret 2020 og i 2021. Her er nogle af de ting, du skal være opmærksom på. Se om der er noget, du allerede nu bør ændre på din forskudsopgørelse for 2021, så du ikke risikerer at skulle betale en restskat næste år.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 28 28 mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Hvis du hører barnegråd eller hunde, der gør i baggrunden, når du ringer til os for at få hjælp med din skat, så er det fordi, alle vores telefonmedarbejdere arbejder hjemmefra.

Vi gør dog stadig alt, hvad vi kan for at vejlede dig.

Hvad skal du rette?

Kørselsfradrag

Kørselsfradrag

Felt 417

Rejseudgifter

Rejseudgifter

Felt 429

Privat pension

Privat pension

Felt 436 eller Felt 416

Se og ret din forskudsopgørelse

Hvis du vælger at få udbetalt de indefrosne feriepenge, anbefaler vi, at du tilføjer beløbet før skat til din lønindkomst i felt 201 på forskudsopgørelsen for 2021 (det vil sige det beløb, du har søgt om). Det er især vigtigt, hvis du betaler topskat, eller hvis din samlede indkomst ligger tæt på topskattegrænsen (592.174 kr. i 2021, 49.348 kr. pr. måned inklusive am-bidrag). Ellers risikerer du at skulle betale penge tilbage i skat i forbindelse med årsopgørelsen i marts 2022. Vær også særligt opmærksom, hvis du modtager pension eller andre offentlige ydelser.

I nogle tilfælde er der allerede betalt skat af de indefrosne feriepenge. Hvis der allerede er betalt skat, behøver du ikke at tilføje beløbet på din forskudsopgørelse.
Når du søger om feriemidlerne hos Lønmodtagernes Feriemidler, vil det fremgå, om der allerede er betalt skat.

Læs mere om at betale skat af udbetalingen af indefrosne feriepenge hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Får du pension eller andre offentlige ydelser?

Er du i tvivl om, hvad de indefrosne feriepenge betyder for dine offentlige ydelser, er det en god idé at søge viden hos den myndighed, som udbetaler ydelsen til dig.
Hvis du eller din ægtefælle/samlever får pension, skal du være særligt opmærksom på sammenhængen mellem forskudsopgørelsen, de indefrosne feriepenge og din pension, helbredstillæg mv.

Læs om indefrosne feriepenge og ydelser fra Udbetaling Danmark

Udlandsforhold og udbetaling af indefrosne feriepenge

Har du anmodet om at få udbetalt dine indefrosne feriepenge efter reglerne om tidlig udbetaling i efteråret 2020 (inden 1. december 2020) eller i foråret 2021 (inden 31. maj 2021) og har du samtidig udlandsforhold? Udlandsforhold kan fx være, at du bor eller arbejder i udlandet, eller at du kommer fra udlandet og i en periode arbejder i Danmark. Læs mere om, hvordan de udbetalte feriepenge som udgangspunkt vil blive beskattet. Hvis du har spørgsmål kan du ringe til os på tlf. 72 22 27 68

Forskerordningen (forskere og højtlønnede medarbejdere)

  • Er du under forskerordningen på udbetalingstidspunktet, og er dine feriepenge optjent af forskerløn? Så beskattes udbetalingen som forskerindkomst. Læs mere om Forskerordningen.

DIS-indkomst (søfolk)

  • Er dine feriepenge optjent af DIS-indkomst, så bliver feriepengene også beskattet som DIS-indkomst, når de udbetales.

Beskatning efter Ligningslovens § 33 A 

  • Er du omfattet af reglerne i Ligningslovens § 33 A på udbetalingstidspunktet? Det er du muligvis, hvis du bor og arbejder i udlandet i mindst 6 måneder og ikke er i Danmark mere end 42 dage i den periode. Så vil de udbetalte feriepenge beskattes efter § 33 A. Bemærk, at 42-dages reglen er lempet i perioden 9. marts 2020 til 30. juni 2020 pga. corona. Læs mere om betingelserne i Ligningslovens § 33 A (den juridiske vejledning)

Skattefritaget efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst

  • Var din løn skattefritaget efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst i optjeningsperioden, skal du ikke betale skat af feriepengene ved udbetalingen.

Mister job

Hvis du mister dit arbejde, bør du rette din lønindkomst på din forskudsopgørelse i felt 201. Det har fx stor betydning, hvis du ændrer det forventede fra lønindkomst til dagpenge. Det skyldes blandt andet de fradrag, der automatisk kommer på forskudsopgørelsen ved almindelig lønindkomst - jobfradrag, beskæftigelsesfradrag og ekstra pensionsfradrag.

Hvis du begynder at få dagpenge, bør du skrive beløbet på din forskudsopgørelse også. Det gør du i felt 304. Du kan søge på feltet eller finde feltet Arbejdsløs/fleksjob under Oftest tilføjede felter på din forskudsopgørelse. Læs mere om at din indkomst ændrer sig.

Går ned i løn

Hvis du går ned i løn, bør du rette din lønindkomst på din forskudsopgørelse i felt 201. Det skyldes blandt andet de fradrag, der automatisk kommer på forskudsopgørelsen ved almindelig lønindkomst - jobfradrag, beskæftigelsesfradrag og ekstra pensionsfradrag.

Kompensationsordningerne fra covid-19-hjælpepakkerne er som udgangspunkt skattepligtig indkomst for modtageren og skal medregnes i den skattepligtige indkomst på oplysningsskemaet. 

Læs mere om beskatningstidspunkt og skat af Covid-19 kompensations- og hjælpepakker

Du har ikke ret til kørselsfradrag, hvis du arbejder hjemmefra. Så hvis du har færre kørselsdage til og fra arbejde i 2020 end forventet, bør du ændre dit kørselsfradrag i felt 417 på forskudsopgørelsen. Det samme gælder, hvis du har mistet dit arbejde, og derfor ikke har haft transport til og fra arbejde. Læs mere om kørselsfradrag.

Hvis du normalt har rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser), og dette beløb har ændret sig, bør du ændre det på forskudsopgørelsen i felt 429. Læs mere om rejseudgifter.

Hvis du på grund af corona/COVID-19 har flere hjemmearbejdsdage i dit bopælsland, kan det betyde, at du ikke længere kun skal beskattes i arbejdslandet. Vær derfor opmærksom på, om der skal rettes i din årsopgørelse for 2020.

Læs mere på Grænsependler i en coronatid.

Hvis du indbetaler mindre til din private pensionsopsparing i løbet af 2020, end der står på din forskudsopgørelse, bør du ændre beløbet i felt 436 (fx privattegnede livsvarige pensionsordninger) eller felt 416 (fx privattegnede ratepensioner og ophørende alderspension) på forskudsopgørelsen.

Kan jeg få fradrag for strøm og internet, når jeg arbejder hjemmefra?

Nej, du får ikke fradrag for udgifter til strøm og internet.

Kan jeg få fradrag, hvis jeg bruger min private pc eller telefon, når jeg arbejder hjemmefra?

Nej, det kan du ikke.

Kan jeg få fradrag, hvis jeg har hjemmearbejdsplads?

Du kan ikke få fradrag, hvis du har oprettet en midlertidig hjemmearbejdsplads i forbindelse med corona (fx i stue, børne- eller gæsteværelse).

Du kan dog få fradrag, hvis du har et værelse, som er fast indrettet til hjemmekontor (og ikke benyttes til andet). Hvis du har ret til et fradrag, er der ikke fradrag for de første 6.300 kr. Læs mere om regler for fradrag af hjemmekontor

Har du øvrige merudgifter i forbindelse med hjemsendelse/hjemmearbejde, skal du afklare det med din arbejdsgiver.

Som følge af coronasituationen, skal du være opmærksom på, at der er ændringer på følgende områder:

Når du bor i Danmark og arbejder i udlandet

Nedslag i beskatning af udenlandsk lønindkomst

Læs mere om ændringerne, når du bor i Danmark og arbejder i udlandet

Udvidede regler for begrænset skattepligt

Fuld skattepligt og udvidede regler for begrænset skattepligt i corona-perioden

Læs mere om de udvidede regler for begrænset skattepligt

Ansat under forskerordningen

Derudover er der ændringer, hvis du er ansat under Forskerordningen.

Læs mere om ændringerne for Forskerordningen

Sprog