Blanketnr.
01.013b
Formål med blanketten

Sejladsopgørelsen, der er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelsens § 14, anvendes vedrørende stenfiskerfartøjer, sandsugere o.lign, når fartøjet opfylder betingelserne for refusion i medfør af sømandsbeskatningslovens § 10. Der redegøres for, at fartøjet for den enkelte måned har haft søtransportaktiviteter i mindst 50 % af den tid, fartøjet har været i drift. Opgørelsens side 2 giver vejledning vedrørende udfyldelsen.

Regnearket indeholder endvidere et hjælpeskema til brug for opgørelse og beregning af refusionen, samt et hjælpeskema til brug for udeholdelse af lønindtægter vedr. entreprenørmæssig virksomhed.

 

Sejlads på indvindingspladsen indgår som en del af rubrik "1) Lastetid", hvorfor rubrik "5) På indvindingsplads" under Søtransport mv. ikke må anvendes. (Beslutning af 13.1.2009 fra EU Kommissionen).

 

Sejladsopgørelse og refusionsopgørelse mv. indsendes i underskrevet stand inden udgangen af den efterfølgende måned til:


Skattestyrelsen

Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

PDF-udgave

Hent regneark 01.013b (med tidsangivelse i decimaltal)

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.