SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2020.552.LSRTilflytning, carried interest, ligningslovens § 16 I22-12-2026-11-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.551.LSRRegistreringsafgift - Kørsel med prøveskilte22-12-2026-11-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.546.LSRArbejdsudleje - Benyttelse af udenlandsk arbejdskraft22-12-2005-08-20Udenlandsk arbejdskraft Afgørelse
SKM2020.545.LSRFradrag for udgifter til valutakøb22-12-2002-10-20Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.544.LSROverdragelse af ejendomme fritaget for afgift efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 921-12-2003-12-20Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2020.543.LSRNedsættelse af ejendomsværdiskat21-12-2030-11-20Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2020.542.LSRMoms på fast ejendom – købers momsfradragsret21-12-2005-08-20Fradrag Afgørelse
SKM2020.539.LSRRegistreringsafgiftspligt – Privat kørsel i mandskabsvogn21-12-2026-11-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.537.LSRRegistreringsafgiftspligt - Privat kørsel i mandskabsvogn21-12-2026-11-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.509.LSRFuld skattepligt til Danmark – Spørgsmål om skatteansættelserne er ugyldige på grund af forældelse, eller om skatteansættelserne er ugyldige på grund af ulovlig behandling af personoplysninger09-12-2002-11-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.505.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte08-12-2002-11-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.504.LSRGenoptagelse af ansøgninger om momsgodtgørelse08-12-2003-09-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.501.LSRStraksfradrag for forsøgs- og forskningsudgifter08-12-2012-11-20Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.500.LSRAfslag på anmodning om ordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2011 og frem08-12-2004-05-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.498.LSRDelvis fri bil - Befordringsfradrag07-12-2003-07-20Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.497.LSRAfvisning af ansøgning om momsgodtgørelse pga. manglende fuldmagt07-12-2018-11-20Når man vil klage Afgørelse
SKM2020.496.LSRAfvisning af klage pga. manglende klageberettigelse07-12-2023-11-20Når man vil klage Afgørelse
SKM2020.468.LSRMaskerede leasingforhold – Registreringsafgift - Ekstraordinær genoptagelse23-11-2012-10-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.467.LSRMomsfritagelse – Forvaltning af investeringsforeninger20-11-2006-07-20Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2020.465.LSRTilbagebetaling af naturgasafgift efter el-patronordningen20-11-2014-10-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.463.LSRTonnageskatteordningen19-11-2016-09-20Tonnageskat Afgørelse
SKM2020.462.LSRBeskatning af udbytte hos personer19-11-2006-11-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.460.LSRAfslag på anmodning om henstand i forbindelse med klage efter skatteforvaltningslovens § 5119-11-2015-11-19Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2020.459.LSRMoms - Afgiftspligtige personer - Offentlige forsyningsvirksomheder - renovationsydelser19-11-2021-10-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.430.LSROpkrævning af told - Debitor for toldskyld28-10-2008-09-20Særlige procedurer Afgørelse
SKM2020.427.LSRUdenlandsk trust anset for en skattemæssigt transparent enhed26-10-2009-07-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.426.LSRRefusion af udbytteskatter26-10-2023-09-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.424.LSRAfslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 5123-10-2004-09-20Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2020.422.LSROverdragelse af skib anset som momspligtig23-10-2013-10-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.421.LSROverdragelse af ejendom - Gavebeskatning23-10-2023-09-20Salg Afgørelse
SKM2020.420.LSRAfslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 5123-10-2015-07-20Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2020.408.LSREkstraordinær genoptagelse12-10-2002-07-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.407.LSRForskerskatteordningen12-10-2002-07-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.406.LSRForhøjelse af momstilsvar – Vederlagsfri overdragelse09-10-2028-09-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.404.LSRYderligere værdi af fri bil - Beskatningsgrundlag09-10-2030-06-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.403.LSRSalg af lejligheder - Momsfrit eller momspligtigt salg – Etablering af lejligheder i loftsrum09-10-2014-09-20Byggeri Afgørelse
SKM2020.402.LSRPensionsbeskatning – EU-ansættelse – Objektiv skattefritagelse09-10-2021-09-20Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2020.400.LSRFortjeneste/tab ved handel med kryptovaluta09-10-2012-08-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.395.LSRForholdsmæssig registreringsafgift - Leasing05-10-2008-09-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.393.LSRUgyldighed pga. forældelse og begrundelsesmangler – Lempelse vedr. udenlandske royalties og udenlandske rentebetalinger28-09-2020-08-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.389.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 201224-09-2018-09-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.388.LSROmvalg - Genoptagelse24-09-2002-07-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.387.LSRTransfer pricing24-09-2002-07-20Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.386.LSRAktieindkomst - Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte23-09-2028-02-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.371.LSRRefusion af udbytteskatter09-09-2007-07-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.369.LSRRefusion af udbytteskatter09-09-2007-07-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.360.LSRAktieindkomst – Lån over mellemregningen anses for udbytte04-09-2002-07-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.358.LSRLandbrugsejendom anvendt til sommerbolig – Beskatning af ejendomsavance – Fordeling af afståelsessum03-09-2003-07-20Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2020.357.LSRAnmodning om omvalg vedrørende etableringskonto03-09-2020-08-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.355.LSRBegrænset skattepligt af udbytteudlodning til holdingselskab i Singapore03-09-2006-03-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.341.LSRSkattepligtig virksomhedsomdannelse - Ugyldighedspåstand21-08-2015-07-20Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Afgørelse
SKM2020.338.LSRFradrag for advokatudgifter – Erstatning for tab af erhvervsevne21-08-2021-02-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.333.LSRUdbetalt bonus - A-indkomst - lønomlægning14-08-2007-07-20Angivelse og betaling Afgørelse
SKM2020.332.LSRForhøjelse af kapitalindkomst – Skattepligtig af avance af investeringsbeviser opgjort efter lagerprincippet14-08-2006-07-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.331.LSRIndberetning af fri bil – Leje til ansatte14-08-2003-07-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.330.LSRAfslag på genoptagelse af skatteansættelser vedr. ejendomsværdiskat14-08-2020-07-20Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2020.329.LSROverdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.14-08-2003-07-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.328.LSRForhøjelse af momstilsvar – Ekstraordinær genoptagelse13-08-2020-07-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.327.LSRGodtgørelse af elafgift og mineralolieafgift13-08-2006-07-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.326.LSREksportgodtgørelse – Manglende betaling af registreringsafgift13-08-2006-03-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.325.LSRAktieindkomst – Lån over mellemregningen anset for udbytte13-08-2002-07-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.324.LSRGodtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til køling13-08-2023-06-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.289.LSRUdenlandsk pensionsopsparing – overgangsregler – skift af porteføljemanager – overdragelse af ordningerne ved arv02-07-2017-06-20Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.287.LSREksportgodtgørelse02-07-2018-05-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.286.LSREksportgodtgørelse02-07-2018-05-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.235.LSRKonventionalbod - Vederlag09-06-2025-02-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.233.LSRMomsfritaget personbefordring - Momspligtige assistanceydelser - Genoptagelse09-06-2030-03-20Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2020.232.LSRÅrsomvurderingen af grundværdien og omberegning af grundværdien09-06-2015-05-20Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.230.LSRUdbetaling af skattekredit08-06-2006-05-20Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.229.LSRAfståelse af bitcoins – erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed08-06-2030-03-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.210.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse20-05-2004-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.207.LSRUdbetaling af jubilæumsgratiale – Koncernforbundne selskaber20-05-2004-03-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.206.LSRBenyttelse af udenlandsk arbejdskraft - arbejdsudleje/lønmodtagerforhold20-05-2023-03-20Indeholdelses- og registreringspligt Afgørelse
SKM2020.203.LSRAfslag på anmodning om aktindsigt i Gældsstyrelsens direktions udgifter grundet uforholdsmæssigt ressourceforbrug19-05-2003-03-20Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2020.201.LSRForhøjelse af momstilsvar19-05-2030-04-20Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2020.178.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfritagelse ved kørsel i udenlandsk firmabil i Danmark, idet betingelserne for tilladelsen ikke længere er til stede – Opkrævning af registreringsafgift01-05-2027-02-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.177.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen - ændring af afskrivningssats – berigtigelse af indtastningsfejl01-05-2003-04-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.175.LSRForhøjelse af selskabets registreringsafgift – Demobiler27-04-2003-03-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.174.LSRForhøjelse af selskabets registreringsafgift – Demobiler27-04-2003-03-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.173.LSRSelvejende institution - fritagelse for skatte- og selvangivelsespligt27-04-2021-03-19Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.141.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse – Opgørelse af kapitalafkastgrundlag31-03-2011-03-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.140.LSRFuld eller delvis momsfradragsret for udgifter til etablering af havnefront og oplevelsesplatform31-03-2020-11-19Fradrag Afgørelse
SKM2020.139.LSRIndberetninger til AKFA-systemet31-03-2009-10-19Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2020.138.LSRForskerskatteordningen - Genoptagelse30-03-2005-02-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.137.LSRObjektiv udlejningsværdi30-03-2004-12-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2020.133.LSRUdlodning af bonus - Beskatning som aktieindkomst25-03-2019-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.130.LSROmkostninger vedrørende momspligtige leverancer og tilskudsfinansierede aktiviteter – Fællesomkostninger - Fradragsret for moms25-03-2020-02-20Fradrag Afgørelse
SKM2020.129.LSROmgørelse – Udlodning af udbytte til indfrielse af aktionærlån25-03-2006-01-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.128.LSROmberegnet grundværdi24-03-2016-01-20Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.127.LSREkstraordinær genoptagelse - Værdi af anparter indskudt i andet selskab24-03-2004-03-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.126.LSRDobbeltbeskatning – Begrænset skattepligtig af løn og fratrædelsesgodtgørelser i opsigelsesperiode24-03-2025-10-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.87.LSRForskerskatteordningen27-02-2007-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.85.LSRGevinst ved afståelse af bitcoins27-02-2003-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.64.LSRKursgevinst på gæld i fremmed valuta i kommanditselskab07-02-2028-01-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.63.LSRTransfer pricing - Omkvalificering af skattefrit udbytte07-02-2027-11-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.62.LSRTransfer pricing – Omkvalificering af skattefrit udbytte07-02-2027-11-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.47.LSRGrundværdi og omberegnet grundværdi31-01-2011-11-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.46.LSRDobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Cypern – International trafik - Exemptionslempelse31-01-2009-12-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.45.LSRIndkomst/gevinster fra onlinespil31-01-2025-11-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.43.LSRUdlejning af andelslejligheder – Erhvervsmæssig virksomhed31-01-2018-12-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2020.42.LSRMineralolieafgift31-01-2006-01-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.41.LSROmvalg til virksomhedsordningen31-01-2021-11-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.31.LSREksportgodtgørelse - Registreringsafgift22-01-2005-12-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.30.LSRTransfer pricing – Forhøjelse af skattepligtig indkomst – Kompensation i forbindelse med opsigelse af royaltyaftale – Overdragelse af immaterielle aktiver22-01-2024-10-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.29.LSRRefusion af udbytteskatter21-01-2013-01-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.24.LSRSolcelleanlæg - Finansielt aktiv - Passiv kapitalanbringelse21-01-2020-12-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.23.LSRSkattepligtig gave – Korresponderende fradrag21-01-2018-12-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.10.LSRTonnageskatteordningen13-01-2013-11-19Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.4.LSRForhøjelse af aktieindkomst - Kontrolleret transaktion03-01-2011-12-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.3.LSRVindmølleandele – Skattemæssig succession - Ægtefællesuccession02-01-2027-11-19Virksomheder Afgørelse
SKM2020.2.LSRSalg af vindmølleandele – Skattemæssig succession02-01-2027-11-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.1.LSRUnderskud anses for maskeret udlodning – Fikseret lejeindtægt02-01-2004-12-19Selskabsbeskatning Afgørelse