SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2020.289.LSRUdenlandsk pensionsopsparing – overgangsregler – skift af porteføljemanager – overdragelse af ordningerne ved arv02-07-2017-06-20Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.287.LSREksportgodtgørelse02-07-2018-05-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.286.LSREksportgodtgørelse02-07-2018-05-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.235.LSRKonventionalbod - Vederlag09-06-2025-02-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.233.LSRMomsfritaget personbefordring - Momspligtige assistanceydelser - Genoptagelse09-06-2030-03-20Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2020.232.LSRÅrsomvurderingen af grundværdien og omberegning af grundværdien09-06-2015-05-20Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.230.LSRUdbetaling af skattekredit08-06-2006-05-20Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.229.LSRAfståelse af bitcoins – erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed08-06-2030-03-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.210.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse20-05-2004-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.207.LSRUdbetaling af jubilæumsgratiale – Koncernforbundne selskaber20-05-2004-03-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.206.LSRBenyttelse af udenlandsk arbejdskraft - arbejdsudleje/lønmodtagerforhold20-05-2023-03-20Indeholdelses- og registreringspligt Afgørelse
SKM2020.203.LSRAfslag på anmodning om aktindsigt i Gældsstyrelsens direktions udgifter grundet uforholdsmæssigt ressourceforbrug19-05-2003-03-20Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2020.201.LSRForhøjelse af momstilsvar19-05-2030-04-20Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2020.178.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfritagelse ved kørsel i udenlandsk firmabil i Danmark, idet betingelserne for tilladelsen ikke længere er til stede – Opkrævning af registreringsafgift01-05-2027-02-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.177.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen - ændring af afskrivningssats – berigtigelse af indtastningsfejl01-05-2003-04-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.175.LSRForhøjelse af selskabets registreringsafgift – Demobiler27-04-2003-03-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.174.LSRForhøjelse af selskabets registreringsafgift – Demobiler27-04-2003-03-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.173.LSRSelvejende institution - fritagelse for skatte- og selvangivelsespligt27-04-2021-03-19Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.141.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse – Opgørelse af kapitalafkastgrundlag31-03-2011-03-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.140.LSRFuld eller delvis momsfradragsret for udgifter til etablering af havnefront og oplevelsesplatform31-03-2020-11-19Fradrag Afgørelse
SKM2020.139.LSRIndberetninger til AKFA-systemet31-03-2009-10-19Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2020.138.LSRForskerskatteordningen - Genoptagelse30-03-2005-02-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.137.LSRObjektiv udlejningsværdi30-03-2004-12-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2020.133.LSRUdlodning af bonus - Beskatning som aktieindkomst25-03-2019-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.130.LSROmkostninger vedrørende momspligtige leverancer og tilskudsfinansierede aktiviteter – Fællesomkostninger - Fradragsret for moms25-03-2020-02-20Fradrag Afgørelse
SKM2020.129.LSROmgørelse – Udlodning af udbytte til indfrielse af aktionærlån25-03-2006-01-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.128.LSROmberegnet grundværdi24-03-2016-01-20Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.127.LSREkstraordinær genoptagelse - Værdi af anparter indskudt i andet selskab24-03-2004-03-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.126.LSRDobbeltbeskatning – Begrænset skattepligtig af løn og fratrædelsesgodtgørelser i opsigelsesperiode24-03-2025-10-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.87.LSRForskerskatteordningen27-02-2007-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.85.LSRGevinst ved afståelse af bitcoins27-02-2003-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.64.LSRKursgevinst på gæld i fremmed valuta i kommanditselskab07-02-2028-01-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.63.LSRTransfer pricing - Omkvalificering af skattefrit udbytte07-02-2027-11-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.62.LSRTransfer pricing – Omkvalificering af skattefrit udbytte07-02-2027-11-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.47.LSRGrundværdi og omberegnet grundværdi31-01-2011-11-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.46.LSRDobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Cypern – International trafik - Exemptionslempelse31-01-2009-12-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.45.LSRIndkomst/gevinster fra onlinespil31-01-2025-11-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.43.LSRUdlejning af andelslejligheder – Erhvervsmæssig virksomhed31-01-2018-12-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2020.42.LSRMineralolieafgift31-01-2006-01-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.41.LSROmvalg til virksomhedsordningen31-01-2021-11-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.31.LSREksportgodtgørelse - Registreringsafgift22-01-2005-12-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.30.LSRTransfer pricing – Forhøjelse af skattepligtig indkomst – Kompensation i forbindelse med opsigelse af royaltyaftale – Overdragelse af immaterielle aktiver22-01-2024-10-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.29.LSRRefusion af udbytteskatter21-01-2013-01-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.24.LSRSolcelleanlæg - Finansielt aktiv - Passiv kapitalanbringelse21-01-2020-12-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.23.LSRSkattepligtig gave – Korresponderende fradrag21-01-2018-12-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.10.LSRTonnageskatteordningen13-01-2013-11-19Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.4.LSRForhøjelse af aktieindkomst - Kontrolleret transaktion03-01-2011-12-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.3.LSRVindmølleandele – Skattemæssig succession - Ægtefællesuccession02-01-2027-11-19Virksomheder Afgørelse
SKM2020.2.LSRSalg af vindmølleandele – Skattemæssig succession02-01-2027-11-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.1.LSRUnderskud anses for maskeret udlodning – Fikseret lejeindtægt02-01-2004-12-19Selskabsbeskatning Afgørelse