Vi har registreret personoplysninger om dig, og har derfor pligt til at give dig en række oplysninger om registreringerne og dine rettigheder, hvilket du kan læse om i dette afsnit.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter