SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2002.638.BRAmbi - tilbagebetaling - import ctr. produktion11-12-0230-10-02Afgifter Dom
SKM2002.521.BRSimple konkurskrav - Skifterettens prøvelsesret16-10-0203-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse Dom
SKM2002.489.BRKonkurs - omstødelse - betalingsmønster09-10-0221-02-02Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse Dom
SKM2002.488.BRKonkurs - omstødelse - betalinger09-10-0208-01-02Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse Dom
SKM2002.441.BRUdlæg - fremgangsmåde ved subsidiær udlægsforretning13-09-0225-03-02Skat + Kontrol; inddrivelse; straf og regnskab Kendelse
SKM2002.342.BRFogedrettens kompetence - afdragsordning - interne oplysninger01-07-0212-04-02SKAT internt Kendelse