SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2007.875.BRSkatteansættelse - genoptagelse - andre forvaltningsspørgsmål10-12-0712-11-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.872.BRAftalepart - investeringer - finansielle kontrakter - bolig - ejendomsavance - parcelhusreglen07-12-0723-10-07Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2007.826.BRRejseudgifter - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted - stor afstand26-11-0730-10-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.825.BRBrugtmomsordningen - bilforhandler - dokumentationskrav ikke opfyldt - udeholdt omsætning - personbiler26-11-0726-10-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2007.824.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab26-11-0723-10-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.823.BRFødselsdagsreception - repræsentation - reklame - udlodning26-11-0719-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.822.BRFødselsdag - repræsentationsudgifter - kommerciel gæstfrihed26-11-0719-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.811.BRRevisorbistand - skattesag - 1. instans - løn under uddannelse - hovedaktionærens datter20-11-0724-10-07Om kommunikation og information samt kampagner + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.810.BRGenoptagelse - skatteansættelser - betingelser20-11-0724-10-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2007.798.BRMenneskerettigheder - lang behandlingstid - forældelse - erstatning12-11-0723-10-07Forældelse + Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.769.BRSkønsmæssig ansættelse - udeholdt omsætning30-10-0710-10-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.749.BRUdlæg - tyske indregistrerede biler - ejendomsret23-10-0718-09-07Udlæg Kendelse
SKM2007.721.BRSyn og skøn - vurdering - fast ejendom - fremlæggelse - ensidigt indhentet vurdering16-10-0722-12-06Om kommunikation og information samt kampagner + Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.715.BRSyn og skøn - skønstema - relevans af spørgsmål11-10-0727-06-07Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.710.BRFuld skattepligt - bopæl - livsinteresser09-10-0701-10-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.659.BRSkønsmæssig ansættelse - pizzeria - tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget - svind26-09-0712-09-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Momspligt + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Straf + Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.634.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrug - beregningsmæssig fejl19-09-0727-08-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.631.BRSkatteproces - fradrag erhvervsmæssig kørsel - ugyldighed - manglende begrundelse - konkret væsentlighed19-09-0730-08-07Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.565.BRSyn og skøn i skattesag - valg af institution - forslag om syns- og skønsmand23-08-0712-07-07Om kommunikation og information samt kampagner + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2007.552.BRPeriodisering - branderstatning - fast administrativ praksis21-08-0718-07-07Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.551.BRAdministrativ rekurs - manglende udnyttelse21-08-0725-07-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2007.549.BRSagsakter - syn- og skønsmand21-08-0704-07-07Om kommunikation og information samt kampagner + Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.545.BRAdministrativ rekurs - manglende udnyttelse - partsbegrebet21-08-0719-06-07Modregning og transport Dom
SKM2007.543.BRSkønsmæssig forhøjelse - familielån - sikkerhedsstillelse21-08-0710-07-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.395.BRSyn og skøn - værdifastsættelse af aktier - tilladelse til yderligere spørgsmål15-06-0731-05-07Om kommunikation og information samt kampagner + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.260.BRNægtelse af registrering - dokumentation for sikkerhed - fogedforbud - justifikationssag19-04-0728-02-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Ophør af virksomhed + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Straf Dom
SKM2007.154.BRAM-bidrag - udstationering - ikke praksisændring01-03-0731-01-07Udenlandsk indkomst + Indkomstarter Dom