Oprettet den: 1. november 2021 15:35

Status på fejl – Løsning er implementeret, køretøjer fejler ikke længere ved registrering mm

Der er som varslet nu implementeret rettelser Motorregistreret.
De nedenstående følgefejl fra den seneste release primo oktober er afhjulpet.

Opleves der fortsat problemer viser vores erfaring, at det hjælper at rydde cache:
Tryk tasterne ctrl + shift + delete samtidig og herefter klik på “ryd nu”

Oprettet den: 1. november 2021 14:41

Status på fejl – Løsning kan implementeres, så køretøjer ikke længere fejler ved registrering mm

Der vil i dag blive implementeret rettelser Motorregistreret, så de nedenstående følgefejl fra den seneste release primo oktober bliver afhjulpet.
Der bliver ikke behov for at lukke Motorregistret i forbindelse med implementeringen.

Implementeringen forventes at være gennemført efter kl. 16.30

Status opdateres når implementeringen er gennemført.

Oprettet den: 28. oktober 2021 15:23

Status – Rettelse af fejl fra seneste release til Motorregistreret

Motorregistret er fortsat ramt af følgefejl fra den seneste release. De væsentligste fejl er nævnt herunder. (21.10.21)

Rettelse på vej – forventes implementeret mandag 1. november 2021
Motorstyrelsen tester netop nu på en samlet løsning fra vores it-leverandør.
Løsningerne forventes at blive implementeret i Motorregistret mandag 1/11 2021.
Hvis denne implementeringsdato ikke kan overholdes, opdateres der her med ny status.

Hvis der bliver behov for at lukke Motorregistret i forbindelse med implementeringen udmeldes dette særskilt.

Oprettet den: 21. oktober 2021 15:16

Status – Rettelse af fejl fra seneste release til Motorregistreret

Motorregistret er fortsat ramt af følgefejl fra den seneste release. De væsentligste fejl er nævnt herunder. En af fejlene er der i dag en opdatering til.

Der kommer en samlet løsning til test fra vores it-leverandør tirsdag 26. oktober.
Dato for implementering i Motorregistret udmeldes så snart den kan fastsættes efter test.

Specielt for Leasing
Fejlene nævnt herunder rammer også varebiler der skal tilknyttes en leasingaftalte. Her ses fejlen i registreringsflowet, ved at der ikke fremkommer mulighed for at tilknytte leasingaftalen.

Oversigt over fejl, der stadig udestår

Varebiler der er registreret i Motorregistret i perioden 18/12 2020 - 1/6 2021 som 30% afgift
De sidste af disse køretøjer bliver omberegnet jf L203 her i week-enden, og vil så kunne registreres uden problemer.

Brugte varebiler tidligere 30% oprettet i Motorregistret før 18/12 2020
Det er igen muligt at registrere disse brugte varebiler.

Der KAN være enkelte der fejlagtigt forlanges afgiftsberigtiget. Dette ses ved at der i registrerings flow kommer denne fejltekst:
Bemærk!
Ændringerne foretaget på køretøjer kræver berigtigelse og du har ikke rettigheder til at gøre dette.
eller at der i flowet ikke kan kommes videre uden at markere at der skal afregnes ny registreringsafgift.

Hvis dette sker, bedes køretøjet fejlmeldt ad sædvanlige kanaler.

Brugte personbiler
Her er der pt ingen løsning. Der arbejdes fortsat på at løse problemerne.

Der er enkelte personbiler der fejlagtigt blokerer, fordi Motorregistret antager, at der skal afregnes ny registreringsafgift.

Hvis dette sker, skal der fejlmeldes ad sædvanlige kanaler.

Der gives en ny status når der kan udmeldes dato for implementering af samlet rettelse til Motorregistret.

Oprettet den: 20. oktober 2021 13:03

Generel status - fejl fra seneste release til Motorregistreret

Motorregistret er fortsat ramt af følgefejl fra den seneste release. De væsentligste fejl er nævnt herunder.

Der arbejdes på at få en samlet løsning på plads så hurtigt som muligt.

Vi undersøger pt. sammen med leverandøren for forventet tidshorisont for løsning.

Specielt for Leasing
Fejlene nævnt herunder rammer også varebiler der skal tilknyttes en leasingaftalte. Her ses fejlen i registrerings flowet, ved at der ikke fremkommer mulighed for at tilknytte  leasingaftalen.

Oversigt over fejl, der stadig udestår

Varebiler der er registreret i Motorregistret i perioden 18/12 2020 - 1/6 2021 som 30% afgift
Fejler i forskellige flow med en fejltekst hvor ID3 indgår.

Brugte varebiler tidligere 30% oprettet i Motorregistret før 18/12 2020
Det er igen muligt at registrere disse brugte varebiler.

Der KAN være enkelte der fejlagtigt forlanges afgiftsberigtiget. Dette ses ved at der i registrerings flow kommer denne fejltekst:
Bemærk!
Ændringerne foretaget på køretøjer kræver berigtigelse og du har ikke rettigheder til at gøre dette.
eller at der i flowet ikke kan kommes videre uden at markere at der skal afregnes ny registreringsafgift.

Hvis dette sker, bedes køretøjet fejlmeldt ad sædvanlige kanaler.

Brugte personbiler
Her er der pt ingen løsning. Der arbejdes fortsat på at løse problemerne.

Der er enkelte personbiler der fejlagtigt blokerer, fordi Motorregistret antager, at der skal afregnes ny registreringsafgift.

Hvis dette sker, skal der fejlmeldes ad sædvanlige kanaler.

Der gives en ny status når der kan udmeldes en forventet dato for samlet rettelse.

Oprettet den: 20. oktober 2021 08:16

Generel status - fejl fra seneste release til Motorregistreret

Motorregistret er fortsat ramt af følgefejl fra den seneste release. De væsentligste fejl er nævnt herunder.

Der arbejdes på at få en samlet løsning på plads så hurtigt som muligt.

Vi undersøger pt. sammen med leverandøren for forventet tidshorisont for løsning.

Oversigt over fejl, der stadig udestår

Ny fejl konstateret
Registrering af brugte køretøjer – kan ikke ”fange” et der er en leasingaftale
Fejlen rammer både varebiler og personbiler der skal tilknyttes en leasingaftale

Varebiler der er registreret i Motorregistret i perioden 18/12 2020 - 1/6 2021 som 30% afgift
Fejler i forskellige flow med en fejltekst hvor ID3 indgår.

Brugte varebiler tidligere 30% oprettet i Motorregistret før 18/12 2020
Det er igen muligt at registrere disse brugte varebiler.

Der KAN være enkelte der fejlagtigt forlanges afgiftsberigtiget. Dette ses ved at der i registrerings flow kommer denne fejltekst:
Bemærk!
Ændringerne foretaget på køretøjer kræver berigtigelse og du har ikke rettigheder til at gøre dette.
eller at der i flowet ikke kan kommes videre uden at markere at der skal afregnes ny registreringsafgift.

Hvis dette sker, bedes køretøjet fejlmeldt ad sædvanlige kanaler.

Brugte personbiler
Her er der pt ingen løsning. Der arbejdes fortsat på at løse problemerne.

Der er enkelte personbiler der fejlagtigt blokerer, fordi Motorregistret antager, at der skal afregnes ny registreringsafgift.

Hvis dette sker, skal der fejlmeldes ad sædvanlige kanaler.

Der gives en ny status onsdag 20. oktober.

Oprettet den: 15. oktober 2021 11:05
Senest redigeret: 18. oktober 2021 14:31

Oversigt over fejl fra seneste release til Motorregistreret, der stadig udestår

Varebiler der er registreret i Motorregistret i perioden 18/12 2020 - 1/6 2021 som 30% afgift
fejler i forskellige flow med en fejltekst hvor ID3 indgår.

Brugte varebiler tidligere 30% oprettet i Motorregistret før 18/12 2020
Det er igen muligt at registrere disse brugte varebiler.

Der KAN være enkelte der fejlagtigt forlanges afgiftsberigtiget. Dette ses ved at der i registrerings flow kommer denne fejltekst:
Bemærk!
Ændringerne foretaget på køretøjer kræver berigtigelse og du har ikke rettigheder til at gøre dette.
eller at der i flowet ikke kan kommes videre uden at markere at der skal afregnes ny registreringsafgift.

Hvis dette sker, bedes køretøjet fejlmeldt ad sædvanlige kanaler.

Brugte personbiler
Her er der pt ingen løsning. Der arbejdes fortsat på at løse problemerne.

Der er enkelte personbiler der fejlagtigt blokerer, fordi Motorregistret antager, at der skal afregnes ny registreringsafgift.

Hvis dette sker, skal der fejlmeldes ad sædvanlige kanaler.

Der arbejdes fortsat på at løse de sidste problemer. Ny status på mandag.

Der arbejdes fortsat og vil blive testet yderligere mandag den 18.10.21. Ny status tirsdag den 19.10.21.

Oprettet den: 15. oktober 2021 11:19

Der kan igen anmodes om eksportgodtgørelse.

Der opstod i går en fejl hos BilBogen, det desværre betød at det ikke var muligt at anmode om eksportgodtgørelse i Motorregistret.

Der laves ved anmodning om eksportgodtgørelse nemlig automatisk tjek mod Bilbogen for skyld i køretøjer.

 

Fejlen er nu løst, og det er igen muligt at anmode om eksportgodtgørelse.

Oprettet den: 14. oktober 2021 14:08

De gennemført rettelser i Motorregistret afhjælper nogle af fejlene, der har været med at registrere varebiler

Kendte situationer med fejl - Status

Nye varebiler
Det er igen muligt at registrere nye varebiler, både til fuld afgift og forholdsmæssig afgift (leasing)

Genberegning Varebiler omfattet af 50% max afgift - Udlejnings/leasingkøretøjer
Der sker nu korrekt genberegning af varebiler oprindeligt beregnet som 50% max afgift.

Varebiler der er registreret i Motorregistret i perioden -18/12 2020 - 1/6 2021 som 30% afgift
fejler i forskellige flow med en fejltekst hvor ID3 indgår.

Brugte varebiler tidligere 30% oprettet i Motorregistret før 18/12 2020
Det er igen muligt at registrere disse brugte varebiler.

Der KAN være enkelte der fejlagtigt forlanges afgiftsberigtiget. Dette ses ved at der i registrerings flow kommer denne fejltekst:
Bemærk!
Ændringerne foretaget på køretøjer kræver berigtigelse og du har ikke rettigheder til at gøre dette.
eller at der i flowet ikke kan kommes videre uden at markere at der skal afregnes ny registreringsafgift.

Hvis dette sker, bedes køretøjet fejlmeldt ad sædvanlige kanaler.

Brugte personbiler
Her er der pt ingen løsning. Der arbejdes fortsat på at løse problemerne.

Der er enkelte personbiler der fejlagtigt blokerer, fordi Motorregistret antager, at der skal afregnes ny registreringsafgift.

Hvis dette sker, skal fejlen meldes ind på normal vis.

Der udsendes mere detaljeret information når de forskellige fejl er rettede.
Ud over løbende informering her, vil der blive udsendt Nyhedsbrev til virksomheder, når fejlene er rettede.
Her vil der kunne gives besked om hvordan evt. fejlrettelse skal håndteres.

Hvis et af de rettede scenarier stadig ikke virker

Hvis der fortsat opstår problemer med registrering af køretøj, i et af de rettede scenarier, anbefales det at rydde cashen i browseren. Dette gøres ved at trykke CTRL + Shift + Delete. Løser dette ikke problemet, skal fejlen meldes ind på normal vis.

Motorstyrelsen beklager de gener og udfordringer fejlene afstedkommer og har afstedkommet.

Oprettet den: 14. oktober 2021 13:41

Der er gennemført rettelser i Motorregistreret

Der er gennemført rettelser i Motorregistret, der skulle løse de fleste af de problemer, der har været med at gennemføre registreringer. Der vil komme en oversigt med status for rettelserne her på sitet hurtigst mulig.

Oprettet den: 14. oktober 2021 11:22

Ny status på udfordringer med at registrere køretøjer

Der gennemføres i øjeblikket rettelser i Motorregistret for at løse problemer med registreringer. Ny status kl. 12.30.

Oprettet den: 14. oktober 2021 10:11

Status på udfordringer med at registrere køretøjer

Der arbejdes fortsat på at løse de sidste problemer med registrering af køretøjer. Ny status kl. 11.30.

Oprettet den: 12. oktober 2021 11:56

Der er desværre stadig udfordringer med at registre nogle køretøjer

Der arbejdes fortsat på at løse problemerne.

Kendte situationer med fejl:

Nye varebiler
Fejler ved tilknytning af leasingaftale

Varebiler der er registreret i Motorregistret i perioden -18/12 2020 - 1/6 2021 som 30% afgift
fejler i forskellige flow med en fejltekst hvor ID3 indgår

Brugte varebiler tidligere 30% oprettet i Motorregistret før 18/12 2020
Der kommer i registrerings flow denne fejltekst:
Bemærk!
Ændringerne foretaget på køretøjer kræver berigtigelse og du har ikke rettigheder til at gøre dette.

En stor del af disse varebiler, men ikke alle, vil kunne registreres ved Motorekspeditionerne, da disse får mulighed for at markere at der ER betalt registreringsafgift.

Bruge personbiler
Der er enkelte personbiler der fejlagtigt blokerer, fordi Motorregistret antager, at der skal afregnes ny registreringsafgift.

Oprettet den: 11. oktober 2021 15:46

Problemer med registrering

Så skulle problemet med registrering af køretøjer være løst

Oprettet den: 11. oktober 2021 14:27

Problemer med registrering af køretøjer

Vi har netop erfaret, at fejlen vedrører både person- og varebiler. Der arbejdes fortsat på at løse problemerne.

Oprettet den: 11. oktober 2021 13:55

Der er fortsat problemer med registrering af nogle køretøjer

Der er fortsat problemer med  registrering af nogle køretøjetøjer i DMR. Det drejer sig om genregistrering af afmeldte personbiler. Der arbejdes på at løse problemerne.

Oprettet den: 11. oktober 2021 12:07

Fortsat nogle problemer med at registrere enkelte køretøjer

Hvis der fortsat opstår problemer med at registreres køretøjer i Motorregistret, anbefales det at rydde cashen i browseren. Dette gøres ved at trykke Ctrl + Shift + Delete. Løser dette ikke problemet, skal fejlen meldes ind på normal vis.

Oprettet den: 11. oktober 2021 10:52
Senest redigeret: 11. oktober 2021 10:53

Problemet er løst og der kan der igen registreres køretøjer i Motorregistret

Oprettet den: 11. oktober 2021 10:31
Senest redigeret: 11. oktober 2021 10:32

Status på problemer med at registrere køretøjer i Motorregistret

Fejlen der har udløst problemerne er fundet, og rettelsen er i øjeblikket ved at blive opdateret i Motorregistret. Det forventes at rettelsen vil være klar omkring kl. 11. Status vil blive opdateret her på sitet derefter.

Oprettet den: 11. oktober 2021 09:29

Der er i øjeblikke problmer med at registrere køretøjer

Der er i øjeblikke problemer med at registrere køretøjer i Motorregistret. Der arbejdet på at løse problemet. Driftsinfo vil blive opdateret igen kl. 10.30.

Oprettet den: 8. oktober 2021 14:17

Nu er det igen muligt at registrere brugte varebiler

Brugte varebiler, som tidligere er afgiftsberigtiget med 30% registreringsafgift, kan igen registreres.

Oprettet den: 6. oktober 2021 18:24

Fejl på registrering af visse typer af brugte varebiler

Der er i øjeblikket problemer med at registrere visse typer af brugte varebiler. Det drejer sig om varebiler, der oprindeligt blev afgiftsberigtiget med 30% registreringsafgift. Der arbejdes på, at få implementeret en løsning hurtigst muligt.

Oprettet den: 6. oktober 2021 13:14

Der kan ikke printes prøvemærker og tilladelser

Der kan i øjeblikket ikke printes prøvemærker og tilladelser.

Det forventes, at være muligt igen senest ca. kl. 14.00

Oprettet den: 6. oktober 2021 10:28

Ændringer på servicen USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent

Motorstyrelsen har den 5.7.2021 varslet, at der den 5.10.2021 sker ændringer i servicen USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent. 

I varslingen fremgår det også, at de nye skemaer lægges på interessentsitet i september 2021, hvilket også er sket.

For at kunne benytte servicen, og modtage de nye tekniske data, skal den nye wsdl indlæses af virksomheden. De nyeste skemaer kan hentes på interessentsitet på flg. url: DMR - Interessentsite - Skemaer - Alle dokumenter (sharepoint.com)

 

Oprettet den: 5. oktober 2021 21:53

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 4. oktober 2021 14:47

Motorregistret utilgængeligt tirsdag den 5.10.2021

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt tirsdag den 5. oktober 2021 fra kl. 19.00 til ca. 23.00

Det vil fremgå her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 27. september 2021 08:37

Der kan ikke printes prøvemærker og tilladelser idag.

Der kan desværre ikke printes prøvemærker og tilladelser på grund af opdatering af printfunktionaliteten.

Der er lukket mellem kl. 16.00 - 22.00 den den 27.9.21.

Oprettet den: 21. september 2021 14:18

Der kan ikke printes prøvemærker og tilladelser

Der kan desværre ikke printes prøvemærker og tilladelser i flg. perioder grundet opdatering i printfunktionaliteten:

Onsdag den 22.9.2021 fra kl. 16.00-22.00

Torsdag den 23.9.2021 fra kl. 18.00-23.00

Oprettet den: 14. september 2021 12:02

Der kan ikke printes Prøvemærker og Tilladelser fra Motorregistret den 14.09.21

Der kan desværre ikke printes tirsdag den 14.09.21 mellem kl. 18.00 og 23.00 på grund af opdateringer i printfunktionaliteten.

Beklager den korte frist, men givne omstændigheder gør at denne meddelelse ikke kunne sendes før nu 

Oprettet den: 16. august 2021 12:06

Det er nu muligt at logge på Motorregistret igen

Problemerne er nu løst og det er muligt at logge på Motorregistret igen.

Oprettet den: 16. august 2021 08:22

Problemer med at logge på Motorregistret

Der er i øjeblikke probemer med at logge på motorregistret. Der arbejdes på at løse problemet.

 

Oprettet den: 28. juli 2021 13:00

Der kan ikke printes Prøvemærker og Tilladelser fra Motorregistret den 28.07.21

Der kan desværre ikke printes torsdag den 29.07.21 mellem kl. 18.00 og 23.00 på grund af opdateringer i printfunktionaliteten.

Oprettet den: 20. juli 2021 11:54

Der ikke printes Prøvemærker og Tilladelser fra Motorregistret den 20.07.21

Der ikke desværre ikke printes tirsdag den 20. juli 2021 mellem kl. 18.00 og 23.00 på grund af opdateringer i printfunktionaliteten.

 

Oprettet den: 29. juni 2021 08:14

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 28. juni 2021 18:59

Motorregistret er utilgængeligt den 28. juni 2021

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt torsdag den 28. juni 2021 fra kl. 19.00 - ca. 23.00.

Vi beklager det sene tidspunkt for denne udmeldelse.

Det vil fremgå her på síden, når Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 21. juni 2021 13:50

Motorregistret er tilgængeligt igen

Lukkevinduet på NemLogin d. 22. juni kl 22.00 er blevet annuleret

Oprettet den: 21. juni 2021 08:17

Motorregistret utilgængeligt

Grundet lukkevindue på NemLogin, vil Motorregistret være utilgængeligt i perioden: Tirsdag den 22. juni 2021 kl. 22.00 til onsdag den 23. juni 2021 kl. 06.00.

Oprettet den: 10. juni 2021 21:11

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 10. juni 2021 12:46

Motorregistret er utilgængeligt den 10. juni 2021

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt torsdag den 10. juni 2021 fra kl. 19.00 - ca. 23.00.

Det vil fremgå her på síden, når Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 7. juni 2021 22:14

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 7. juni 2021 10:26

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt mandag den 7. juni 2021 fra kl. 19.00 - ca. 23.00

Det vil fremgå her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 2. juni 2021 11:15

Motorregistret virker

 

Opleves der fortsat problemer viser vores erfaring, at det hjælper at rydde cache.

 

Tryk ctrl + shift + delete samtidig og herefter tryk “ryd nu”

 

 

 

 

 

Oprettet den: 1. juni 2021 14:01

Motorregistret virker igen

Problemerne i Motorregistret er nu løst, og alt virker igen.

Oprettet den: 1. juni 2021 12:46

Fortsat problemer i Motorregistret

Der er fortsat problemer med Motorregistret.

Ny status bliver meldt ud kl. 15.00.

 

 

Oprettet den: 1. juni 2021 10:22

Problemer i Motorregistret

Der er i øjeblikket problemer med Motorregistret. Der arbejdes på en løsning.

Vi skriver ny status her siden senest kl. 12.00.

Oprettet den: 1. juni 2021 00:04

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 31. maj 2021 08:27

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt mandag den 31. maj 2021 fra kl. 19 - ca 23.00.

Det vil fremgå her på sitet, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 18. maj 2021 14:51

Sporadisk nedetid

Grundet opdatering vil der være sporadisk nedetid på Motorregistret den 18 maj 2021 fra kl. 19.00 til ca. 22.00

Oprettet den: 8. april 2021 10:56

Svartider på Motorregistret er stabiliseret

Oprettet den: 8. april 2021 09:22

Lange svartider på Motorregistret

Der er i øjeblikket lange svartider på Motorregistret.

Der bliver arbejdet på en løsning.

Oprettet den: 7. april 2021 22:03

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 7. april 2021 13:57

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistretet er utilgængeligt i aften den 7. april i tidsrummet fra kl. 19 - 23, pga. opdateringer. Det vil bliver skrevet her på sitet, når der er adgang igen.

Oprettet den: 30. marts 2021 14:35

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 30. marts 2021 12:27

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret er forsat utilgængeligt. 

Fejlen er identificeret og den medfører at det er nødvendigt at tilbagerulle opgraderingen fra mandag d. 29.03.2021.

Motorregistret forventes at blive tilgængeligt igen omkring kl. 15 dags dato.

Det vil bliver skrevet her på sitet, når der er adgang igen.

 

Oprettet den: 30. marts 2021 09:54

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret er i øjeblikket utilgængeligt. Der arbejdes på en løsning.

 

Oprettet den: 30. marts 2021 08:10

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret fejler pt. i forbindelse med fremsøninger mv.

Det er fejlmeldt og der arbejdes på en løsning.

 

Oprettet den: 29. marts 2021 23:36

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 29. marts 2021 09:10

Motorregistret er utilgængeligt i aften den 29. marts fra 19 - 23

Motorregistretet er utilgængeligt i aften den 29. marts i tidsrummer fra kl. 19 - 23, pga. opdateringer. Det vil bliver skrevet her på sitet, når der er adgang igen.

Oprettet den: 24. marts 2021 10:40

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 24. marts 2021 09:42

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret er i øjeblikket utilgængeligt. Der arbejdes på en løsning.

Oprettet den: 25. februar 2021 21:11

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 22. februar 2021 09:17
Senest redigeret: 23. februar 2021 15:27

Motorregistret er utilgængeligt den 23. februar fra kl. 19-23 ANNULLERET

Motorregistret er utilgængeligt i morgen den 23. februar 2021 i tidsrummet fra kl. 19-23 pga. opdateringer. Det skrives her på sitet, når der er adgang igen.

Oprettet den: 23. februar 2021 15:26
Senest redigeret: 23. februar 2021 15:27

Opdatering af Motorregistret den 23. rykkes til den 25. februar kl. 19 - 23

Motorregistret vil være utilgængeligt torsdag aften den 25. februar i tidsrummet fra kl. 19 - 23  grundet opdateringer. Det skrives her på sitet, når der er adgang igen.

 

Oprettet den: 18. februar 2021 13:53

Sporadisk nedetid på Motorregistret 18.2.21

Grundet opdatering kan der være sporadisk nedetid på Motorregistret torsdag den 18.2.21 mellem 19.00 og 20.00

Oprettet den: 18. februar 2021 10:12

Sporadisk nedetid på Motorregistret

Grundet opdatering kan der være sporadisk nedetid på Motorregistret mandag den 22. februar 2021 mellem kl. 19.00 og 23.00

Oprettet den: 11. februar 2021 21:37

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 11. februar 2021 20:59

Motorregistret er utilgængeligt indtil kl. 22

Nedenstående servicevindue er forlænget indtil kl. 22.

 

Oprettet den: 11. februar 2021 11:30

Motorregistret er utilgængeligt i dag den 11.02.2021 mellem 19-21

Motorregistret er utilgængeligt i aften pga. opdateringer i tidsrummet fra kl. 19-21. Det vil blive skrevet her på sitet, når der er adgang igen.

Oprettet den: 10. februar 2021 14:37

Problemer med login på Motorregistret

Der er i øjeblikket problemer med at blive logget på Motorregistret.

Der arbejdes på en løsning.

 

 

 

Oprettet den: 26. januar 2021 15:59

Motorregistret ustabilt

Grundet opdatering kan Motorregistret være ustabilt tirsdag den 26. januar 2021 mellem kl. 19 og 21.

Oprettet den: 23. januar 2021 23:21

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 22. januar 2021 12:31

Motorregistret utilgængeligt den 23/1 kl. 20 til ca. den 24/1 kl. 01.30

Motorregistreret vil være utilgængeligt fra den 23. januar kl. 20 til ca. den 24. januar kl. 01.30 pga. opdateringer.
Det vil bliver skrevet her på siden, når der er adgang igen.

Oprettet den: 19. januar 2021 21:27

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 18. januar 2021 15:16

Motorregistret utilgængeligt den 19/1 kl. 20-23.

Motorregistreret vil være utilgængeligt den 19. januar mellem kl. 20 - 23 pga. opdateringer. Det vil bliver skrevet her på siden, når der er adgang igen.

Oprettet den: 13. januar 2021 11:12

Man kan nu logge på Motorregistret igen

Oprettet den: 13. januar 2021 09:26

Der er stadig problemer med at logge på Motorregistret

Der bliver arbejdet på en løsning.

Oprettet den: 12. januar 2021 15:44

Sporadiske problemer adgang til Motorregistret

Der opleves i øjeblikke sporadisk problemer med adgang til motorregistret og med anmodning om forsikring. Der arbejdes på at løse problemerne.

 

Oprettet den: 6. januar 2021 13:22

Udskrivning af prøvemærker virker igen

Oprettet den: 5. januar 2021 09:24

Udskrivning af prøvemærker fejler

Der kan i øjeblikket ikke udskrives prøvemærker.

Der arbejdes på, at få det løst snarest muligt.

Oprettet den: 28. december 2020 23:31

Motorregistret er nu tilgængeligt igen

Oprettet den: 22. december 2020 14:07

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt mandag den 28.december 2020 mellem kl. 19.00 og ca. 23.00.

Det vil fremgå her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 22. december 2020 11:41

Serverskift er nu gennemført

Skift af server på Motorregistret er nu gennemført med succes.

De småproblemer, der har været efter skiftet, er rettet, og brugerne kan ikke se ændringer, når de benytter Motorregistret.

Oprettet den: 18. december 2020 09:52

Skift af server

Der arbejdes fortsat på skift af web-server.

Dette vil ske fredag kl. 11.00, og status bliver meldt ud her på siden.

Leverandøren sidder klar til, at overvåge effekten af skift af web-server, og lave evt. tilretninger.

 

Oprettet den: 17. december 2020 11:30

Nyt forsøg på skift af server

 

Grundet den seneste uges udfordringer i Motorregistret, har Motorstyrelsen besluttet, at skifte web-server. Dette vil ske torsdag den 17. december kl. 13.00.

 

Leverandøren sidder klar til, at overvåge effekten af skift af web-server, og lave evt. tilretninger.

 

Der blev lavet et forsøg i går, som ikke lykkedes, og der er lavet tilretninger, som gør, at der skal laves et nyt forsøg.

 

Oprettet den: 16. december 2020 09:20

Skift af server

 

Grundet den seneste uges udfordringer i Motorregistret, har Motorstyrelsen besluttet, at skifte web-server. Dette vil ske onsdag den 16. december kl. 12.

 

Leverandøren sidder klar til, at overvåge effekten af skift af web-server, og lave evt. tilretninger

 

Oprettet den: 11. december 2020 11:06

Der opleves i øjeblikket lange svartider i Motorregistret

 

 

Der opleves i øjeblikket lange svartider ved navigering i Motorregistret. Fejlen er kendt, og der arbejdes på en løsning.

 

Det vil fremgå her på siden, når fejlen er løst.

 

 

Oprettet den: 10. december 2020 21:23

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 10. december 2020 10:08

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt torsdag den 10.12.20 mellem kl. 19.00 og ca. 23.00.

Det vil fremgå her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Denne opdatering skulle gerne afhjælpe de lange svartider, der er på Motorregistret lige nu.

Oprettet den: 8. december 2020 21:31

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 8. december 2020 08:47

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt tirsdag den 8. december 2020 fra kl. 19.00 til ca. 23.00.

Det vil fremgå her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 3. december 2020 21:19

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 3. december 2020 09:26

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt den 3. december 2020 fra kl. 19.00 til ca. 23.00.

Det vil fremgå her på siden, når det er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 1. december 2020 10:40
Senest redigeret: 1. december 2020 11:03

 

Oprettet den: 14. november 2020 22:31

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 12. november 2020 11:23

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdateringer af ændringer, være utilgængeligt fra lørdag den 14. november 2020 kl. 20.30 og søndag d. 15/11 2020  kl. ca. 01.30.

Der vil bliver skrevet her på siden, når det er åbent igen.

 

Oprettet den: 2. november 2020 08:32

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 30. oktober 2020 09:24
Senest redigeret: 30. oktober 2020 09:34

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdateringer af ændringer, være utilgængeligt fra lørdag den 31. oktober 2020 kl. 20.00 og søndag d. 1/11 2020  kl. ca. 06.00.

Der vil bliver skrevet her på siden, når det er åbent igen.

 

Oprettet den: 27. oktober 2020 22:10

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 27. oktober 2020 08:59

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdateringer af ændringer, være utilgængeligt tirsdag den 27. oktober 2020 melllem kl. 19.00 og ca. 23.00.

Der vil bliver skrevet her på siden, når det er åbent igen.

 

Oprettet den: 11. oktober 2020 01:19

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 8. oktober 2020 10:14

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdateringer af ændringer, være utilgængeligt søndag den 11. oktober 2020 melllem kl. 00.00 og 01.30.

Der vil bliver skrevet her på siden, når det er åbent igen.

Oprettet den: 1. oktober 2020 06:24

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 1. oktober 2020 00:39

Motorregistret utilgængeligt

Det er lige nu ikke muligt at logge ind i Motorregisteret.

Problemet er fejlmeldt og vi er i gang med at undersøg problemet.

Det meldes ud her på siden når system er tilgængeligt igen

Oprettet den: 30. september 2020 21:25

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 29. september 2020 13:52

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdateringer af ændringer, være utilgængeligt tirsdag den 30. september 2020 melllem kl. 19. og 23.

Der vil bliver skrevet her på siden, når det er åbent igen.

Oprettet den: 2. september 2020 20:27

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 1. september 2020 12:13

 

Motorregistret er utilgængeligt den 2.9.20

Motorregistret er utilgængeligt onsdag den 2.9.20 mellem kl. 20.00 - 21.00.

Det vil blive meddelt her, når Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 25. august 2020 21:15

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Oprettet den: 20. august 2020 14:30

Motorregistret utilgængeligt

 

Motorregistret vil grundet opdateringer af ændringer, være utilgængeligt tirsdag den 25. august 2020 melllem kl. 19. og 23.

 

Der vil bliver skrevet her på siden, når det er åbent igen.

 

Oprettet den: 6. august 2020 10:35

Motorregistret fejler - opdatering

Fejlen i forhold til ejerskifter og registreringer blev løst i går, så man kan kalde forsikringsselskaberne.

 

Oprettet den: 5. august 2020 12:59

Motorregistret fejler

Der er problemer med at lave registreringer, ejerskifter og bestille prøvemærker i Motorregistret i øjeblikket.

Der arbejdes på en løsning, og det vil fremgå her på siden, når der er nyt i sagen.

Oprettet den: 9. juli 2020 21:06

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 9. juli 2020 08:54

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdateringer af ændringer, være utilgængeligt torsdag den 9. juli 2020 melllem kl. 19. og 23.

Der vil bliver skrevet her på siden, når det er åbent igen.

 

 

 

Oprettet den: 30. juni 2020 22:42

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 26. juni 2020 12:58

Motorregistret utilgængeligt den 30. juni

Motorregistret vil grundet opdateringer af ændringer, være utilgængeligt tirsdag den 30. juni 2020 melllem kl. 19. og 23.

Der vil bliver skrevet her på siden, når det er åbent igen.

Oprettet den: 4. juni 2020 19:55

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 4. juni 2020 10:29

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt i dag torsdag den 4. maj 2020 fra kl. 19.00 til ca. 21.00.

Det vil fremgå her på siden, når det er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 13. maj 2020 11:29

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 13. maj 2020 10:14

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret er utilgængeligt i øjeblikket.

Der bliver arbejdet på en løsning.

Vi melder ud her på siden, når problemerne er løst.

Oprettet den: 7. maj 2020 14:26

Motorregistret kører nu normalt igen

Tekniske udfordringer er nu løst. Systemet kører normalt igen.

Oprettet den: 7. maj 2020 13:50

 

Mulighed for udfald på Motorregistreret fra kl. 14-14.30

Grundet tekniske udfordringer hos DFIM, kan der forekomme kortvarige udfald ved kald for anmodning af forsikring, i forbindelse med registrering af køretøj mv. 

 

 

 

Oprettet den: 1. maj 2020 15:45

Motorregistret kører normalt igen.

Oprettet den: 1. maj 2020 15:24

Motorregistret utilgængeligt

Det er lige nu ikke muligt at logge ind i Motorregisteret.

Problemet er fejlmeldt og vi er i gang med at undersøg problemet.

Det meldes ud her på siden når system er tilgængeligt igen

 

 

Oprettet den: 1. maj 2020 09:44

Der kan registreres køretøjer igen

 

Der kan nu registreres og ejerskiftes køretøjer igen, og månedsangivelser for maj kan åbnes.

Oprettet den: 1. maj 2020 08:30

Der kan ikke registreres køretøjer

Der kan i øjeblikket ikke ejerskiftes/registreres køretøjer i Motorregistret.

Der bliver arbejdet på at løse fejlen, og det meldes ud her på siden, når det er løst.

 

Oprettet den: 29. april 2020 09:16

Motorregistret utilgængeligt

Da der er lukkevindue på NemLogin fredag den 1.5.2020 mellem kl. 00.01-02.00, vil det i denne periode ikke være muligt, at logge på Motorregistret.

Oprettet den: 27. april 2020 14:44

Motorregistret kører normalt igen.

Oprettet den: 27. april 2020 12:46

Motorregistret kører langsomt

Motorregistret kører i øjeblikket langsomt, om man risikerer at blive smidt af. Der arbejdes på at løse problemet.

Oprettet den: 16. april 2020 12:54

Så kan der printes prøvemærker igen

Oprettet den: 14. april 2020 12:49

Print af prøvemærker virker ikke.

Der kan i øjeblikket ikke printes prøvemærker fra Motorregistret.

 

Oprettet den: 1. april 2020 20:16

Motorregistret er nu tilgængeligt igen

Oprettet den: 1. april 2020 15:24
Senest redigeret: 1. april 2020 15:25

Motorregistret er utilgængeliget

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt i dag onsdag den 1. april 2020 fra kl. 19.00 til ca. 23.00.

Det vil fremgå her på siden, når det er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 1. april 2020 10:34

Der kan nu registreres og ejerskiftes køretøjer i Motorregistret igen.

Oprettet den: 1. april 2020 08:35

Der kan ikke registreres køretøjer

Der kan i øjeblikket ikke registreres/ejerskiftes køretøjer i Motorregistret.

Der bliver arbejdet på at løse fejlen, og det meldes ud her på siden, når det er løst.

Oprettet den: 1. april 2020 02:57

Motorregistret er tilgængeligt

Oprettet den: 31. marts 2020 23:51

Motorregistret er fortsat utilgængeligt

Opdateringerne tager længere tid. Det forventes, at Motorregistret vil være tilgængelig igen ca. kl. 3.00 den 1. april 2020

Oprettet den: 27. marts 2020 14:13

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt tirsdag den 31. marts 2020 fra kl. 19.00 til ca. 00.00.

 

Det vil fremgå her på siden, når det er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 26. februar 2020 21:26

Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 26. februar 2020 11:48

Motorregistret utilgængeligt

 

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt onsdag den 26. februar 2020 fra kl. 20.00 til ca. 24.00.

Det vil fremgå her på siden, når det er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 20. februar 2020 15:06

Opdatering af Motorregistret i aften er aflyst

Det planlagte deploy i aften fra kl. 19.00 er aflyst. Driftsstatus vil blive opdateret, når der er fundet et nyt tidspunkt.

Oprettet den: 19. februar 2020 13:36

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt torsdag den 20. februar 2020 fra kl. 19.00 til ca. 23.00.

Det vil fremgå her på siden, når det er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 14. februar 2020 03:53

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 12. februar 2020 10:34

Motorregistret er utilgængeligt torsdag den 13. februar 2020 kl. 19-23.

Motorregistret vil på grund af opdateringer være utilgængeligt torsdag den 13. februar 2020 mellem kl. 19.00 og 23.00. Det vil fremgå her, når Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 16. januar 2020 21:58

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Oprettet den: 16. januar 2020 11:01

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt torsdag den 16. januar 2020 fra kl. 19.00 til kl. ca. 23.30.

Det fremgå her på siden, når ovenstående er afsluttet og Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 13. januar 2020 13:07

Fejlen er rettet

Fejlen på klausulerede køretøjer er nu rettet.

Oprettet den: 13. januar 2020 11:16

Motorregistret fejler

Flere flows i Motorregistret fejler, når man forsøger at fremsøge et køretøj, som har en klausul.

Det bliver meldt ud her på siden, når fejlen er rettet, hvilket sker senest kl. 14.00.

Oprettet den: 5. januar 2020 19:44

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Oprettet den: 5. januar 2020 18:47

Motorregistret er forsat utilgængeligt

Der arbejdes forsat på at få løst fejlen, således at Motorregistret kan tilgås igen.

 

Oprettet den: 5. januar 2020 16:47

Motorregistret er forsat utilgængeligt

Servicevinduet med opdateringer der oprindeligt skulle været afsluttet søndag d. 5. jan. 2020 kl ca. 8:30, er stødt ind i nogle problemer, hvilket har medført at det endnu ikke har været muligt at åbne adgangen til Motorregistret som planlagt.

Der arbejde på at få løst problemet hurtigst muligt.

Ny status omkring kl. 18.

 

 

Oprettet den: 30. december 2019 08:33

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt lørdag den 4. januar 2020 fra kl. 20.30 - søndag d. 5. januar 2020 kl. ca. 08.30.

Det fremgå her på siden, når ovenstående er afsluttet og Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 20. december 2019 10:43

 Aflysning af nedetid d. 21. dec. 2019 kl. 20.30

Det tidligere udmeldte servicevindue med nedetid lørdag den 21. december 2019 fra kl. 20.30 - søndag d. 22. dec. kl. ca. 08.30 er aflyst.

Oprettet den: 19. december 2019 21:15

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Oprettet den: 16. december 2019 11:29

Motorregistreret utilgængeligt torsdag den 19. december kl. 19-23.

Motorregistret vil på grund af opdatereringer, være utilgængeligt torsdagden 19. december i tidsrummet fra kl. 19 - 23. Det bliver skrevet her på siden, når der er adgang igen.

Oprettet den: 13. december 2019 14:35

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 13. december 2019 12:49

Motorregistret er utilgængeligt

Der er i øjeblikket problemer med Motorregistret. Der arbejdes på en løsning.

 

Oprettet den: 13. december 2019 12:49

Motorregistret er utilgængeligt

Der er i øjeblikket problemer med Motorregistret. Der arbejdes på en løsning.

 

Oprettet den: 13. december 2019 08:19

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 13. december 2019 08:19

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 13. december 2019 07:47

Motorregistret er utilgængeligt

Vi har desværre igennem natten oplevet problemer med DMR, og har fortsat problemer med ustabilitet. Vi arbejder på sagen og melder tilbage når vi ved mere.

 

 

 

Oprettet den: 7. december 2019 19:58

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 6. december 2019 13:59

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt lørdag den 21. december 2019 fra kl. 20.30 - søndag d. 22. dec. kl. ca. 08.30.

Det fremgå her på siden, når ovenstående er afsluttet og Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 4. december 2019 13:00

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt onsdag den 4. december 2019 fra kl. 20 - ca. 24.00.

Oprettet den: 3. december 2019 09:41

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt lørdag den 7. december 2019 fra kl. 16.00 - ca. 18.30.

Fra lørdag kl. ca. 18.30 d. 7. december 2019 til søndag d. 8. december 2019 kl. ca. 5.30, kan der forkomme mindre kortvarige forstyrrelser ved brug af Motorregistret. 

Det fremgå her på siden, når ovenstående er afsluttet og Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 20. november 2019 22:21

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 19. november 2019 15:07

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt onsdag den 20. november 2019 fra kl. 19.00 - ca. 23.00.

Det fremgå her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 19. november 2019 15:05

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt onsdag den 20. november 2019 fra kl. 19.00 - ca. 23.00.

Det fremgå her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 1. november 2019 23:06

Motorregistret er tilgængeligt igen

Motorregistret er tilgængeligt igen, og der kan igen afleveres filer til FTP-GW.

Oprettet den: 1. november 2019 12:59

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt fredag den 1. november 2019 fra kl. 19.00 - ca. 23.00.

Det vil fremgå her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 1. november 2019 10:30

Problemer med afleverering af filer på FTP-GW

Når der afleveres filer til FTP-GW, vil de forventede kvitteringer ikke blive dannet grundet et problem med et certifikat.

Der arbejdes på, at få det løst, og det vil blive meldt ud her, når det er løst.

Indtil problemet er løst, vil filerne ikke kunne behandles maskinelt, hvorfor man, hvis det er muligt, skal afvente med at aflevere filer, til der meldes klar her på sitet.

 

Oprettet den: 28. oktober 2019 12:38

Begrænset mulighed for at foretage privat ejer-/brugerskifte den 30. oktober mellem kl. 22 - 00

Onsdag den 30. oktober 2019 vil  det  ikke være muligt at foretage privat ejer-/brugereskifte i tidsrummet kl. 22:00 – 00:00, fordi der ikke vil være forbindelse til forsikringsselskaberne.

Oprettet den: 26. oktober 2019 22:17

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 22. oktober 2019 22:11

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 22. oktober 2019 14:21

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt tirsdag den 22. oktober 2019 fra kl. 19.00 - ca. 23.00.

Det vil fremgå her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 17. oktober 2019 12:32

Motorregistret er utilgængeligt fredag d. 18.10.2019 kl. 23.59 til lørdag den 19.10.2019 kl. 5.00.

På grund af tekniske tiltag i NemLog-in, vil der være et lukkevindue på NemLog-ins produktionsmiljø fra i morgen, fredag d. 18/10 kl. 2359, til lørdag d. 19/10 kl. 0500.

I den periode vil man derfor ikke kunne logge ind på Motorregisteret.

 

Oprettet den: 14. oktober 2019 12:33

Motorregistret er utilgængeligt lørdag den 26.10.19

 

 

Lørdag den 26. oktober 2019 fra kl. 17.00 - 26. oktober 2019 kl. ca. 21:00 vil Motorregistret være utilgængeligt pga. opdateringer.

 

Det bliver meldt her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

 

Oprettet den: 9. oktober 2019 09:03

Motorregistret er utilgængeligt lørdag den 26.10.19

Tirsdag den 26. oktober 2019 fra kl. 17.00 - 26. oktober 2019 kl. ca. 21:00 vil Motorregistret være utilgængeligt pga. opdateringer.

Det bliver meldt her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 1. oktober 2019 12:06

Motorregistret kører stabilt igen

Oprettet den: 1. oktober 2019 10:46

Motorregistret kører ustabilt

Motorregistret kører ustabilt, og det giver problemer med at få adgang til systemet.  Der arbejdes på, at få løst problemet.

Oprettet den: 25. september 2019 02:37

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 24. september 2019 23:03

Motorregistret er utilgængeligt tirsdag den 24.9.19

Tirsdag den 24. september 2019 fra kl. 23.00 - 18. september kl. ca. 06:00 vil Motorregistret være utilgængeligt pga. opdateringer.

Det bliver meldt her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 19. september 2019 21:37

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 19. september 2019 21:37

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 19. september 2019 10:39

Motorregistret er utilgængeligt torsdag den 19. september fra kl. 19-23

Motorregistret er utilgængeligt i aften mellem kl. 19-23 pga. opdateringer. Der bliver skrevet her på siden, når der er adgang igen.

 

Oprettet den: 18. september 2019 11:25

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 13. september 2019 11:00

Motorregistret er utilgængeligt tirsdag den 17.9.19

Tirsdag den 17. september 2019 fra kl. 23.00 - 18. september kl. ca. 06:00 vil Motorregistret være utilgængeligt pga. opdateringer.

Det bliver meldt her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 10. september 2019 21:25

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 9. september 2019 08:49

Motorregistret er utilgængeligt tirsdag den 10.9.19

Tirsdag den 10. september 2019 fra kl. 19.00 - 23.00 vil Motorregistret være utilgængeligt pga. opdateringer.

Det bliver meldt her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 6. september 2019 15:48

Fejl vedr. syn af køretøjer

Fejlen vedr. syn af køretøjer forventes rettet senest onsdag i næste uge. Det nøjagtige releasetidspunkt vil blive meldt ud her på siden.

Oprettet den: 5. september 2019 11:28

Der er i øjeblikke problemer med at opdatere syn i motorregistret

Man kan i øjeblikket ikke opdatere syn i Motorregistret på køretøjer uden brændstofforbrug. F. eks. påhængskøretøjer og lastbiler. Der arbejdes på at få fejlen rettet. Tidshorisont vil blive meldt ud her på siden.

 

Oprettet den: 3. september 2019 22:20

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 3. september 2019 22:20

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 2. september 2019 11:23
Senest redigeret: 2. september 2019 11:25

Motorregistret utilgængeligt tirsdag aften

Tirsdag den 3. september 2019 fra kl. 19.00 -23.00, vil Motorregistreret være utilgængeligt pga. opdateringer. Der bliver skrevet her på siden, når der er adgang igen.

Oprettet den: 2. september 2019 11:24

Print af prøvemærker virker igen i Motorregistret

Oprettet den: 28. august 2019 11:24

Print af prøvemærker virker ikke

Det kan i øjeblikket ikke printes prøvemærker fra Motorregistret.

Oprettet den: 26. august 2019 12:51
Senest redigeret: 26. august 2019 12:52

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt tirsdag den 27. august 2019 fra kl. 19.00 - ca. 23.00.

Oprettet den: 21. august 2019 08:53

Filer er nu leveret

De manglende filer er nu leveret til forsikringsselskaberne.

Oprettet den: 20. august 2019 09:25

Filer er forsinket

Flg. filer er ikke leveret til forsikringsselskaberne siden fredag den 16.8.19:

ESKoeretoejAEndringForsikringListeModtagIndService_ESKoeretoejAEndringForsikringListeModtagIndService

ESForsikringTilgangListeModtagIndService_ESForsikringTilgangListeModtagIndService

ESForsikringAfgangListeModtagIndService_ESForsikringAfgangListeModtagIndService

 

Der bliver arbejdet på, at filerne bliver dannet og leveret til forsikringsselskaberne snarest muligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprettet den: 1. august 2019 11:07

Plademodtagelse

Så kan der igen modtages nummerplader i Motorregistret.

Oprettet den: 31. juli 2019 13:49

Problemer med plademodtagelse

 

Der er lige nu problemer med at kvittere for modtagelse af nummerplader i Motorregistret. 

Vores leverandør arbejder på en løsning.

Oprettet den: 31. juli 2019 13:49

Problemer med plademodtagelse

 

Der er lige nu problemer med at kvittere for modtagelse af nummerplader i Motorregistret. 

Vores leverandør arbejder på en løsning.

Oprettet den: 29. juli 2019 13:35

Motorregistret kører stabilt igen

Oprettet den: 29. juli 2019 10:05

Motorregistret kører ustabilt

Motorregistret kører ustabilt, og det giver problemer med at få adgang til systemet.  Der arbejdes på, at få løst problemet.

 

Oprettet den: 24. juli 2019 02:06

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 18. juli 2019 13:31

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdateringer vil Motorregistret være utilgængeligt tirsdag den 23. juli 2019 kl. 19.00 til kl 23.00.

Det bliver meldt ud her på siden når der adgang igen.

Oprettet den: 14. juli 2019 19:47

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 9. juli 2019 11:28

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdateringer vil Motorregisteret være utilgængeligt søndag d. 14-07-2019 kl. 16.00 til ca. 19.00

I tidsrummet samme dag fra kl. 13 til kl 21.30, dvs. på begge sider at perioden med nedtid, kan der være nedsat kapacitet  andre aktiviteter i forbindelse emd opdateringerne.

Det bliver meldt ud her på siden når der åbnes for adgang til  Motorregisteret igen -  forventet kl. ca. 19

Oprettet den: 1. juli 2019 10:17
Senest redigeret: 1. juli 2019 10:18

Motorregistret kører normalt igen

Oprettet den: 1. juli 2019 09:30

Motorregistret kører langsomt

Motorregistret kører langsomt. Der arbejdes på, at få løst problemet.

 

 

Oprettet den: 26. juni 2019 14:27

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt torsdag den 27. juni 2019 kl. 19.00 til ca. kl. 23.00

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

 

Oprettet den: 26. juni 2019 11:46

Motorregistret kører normalt igen

 

Oprettet den: 26. juni 2019 11:10

Motorregistret kører langsomt

Motorregistret kører langsomt. Der arbejdes på, at få løst problemet.

 

Oprettet den: 18. juni 2019 13:59

Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 18. juni 2019 12:58

Motorregistret er utilgængeligt

Motorregistret er utilgængeligt. Der arbejdes på en løsning.

Oprettet den: 13. juni 2019 14:44

Info til forhandlere/selvanmeldere

Det er konstateret efter release af en rettelse til DMR den 30. april, at der fejlagtigt er debiteret ekstraopkrævning for fristoverskridelser samt fejlberegnet registreringsafgift for plug-in hybrid køretøjer. Motorstyrelsen forsøger at få disse fejlopkrævninger tilbageført inden fristen for lukning af månedsangivelsen den 15. juni. Hvis dette ikke viser sig muligt, vil fejlene blive rettet efterfølgende, og der vil blive givet rentegodtgørelse.

Oprettet den: 12. juni 2019 23:12

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 11. juni 2019 15:33

Motorregistreret er utilgængeligt

Opdateringen af Motorregistret er udskudt til onsdag den 12. juni 2019 mellem kl. 19.00 til ca. 23.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 11. juni 2019 13:25

Motorregistreret er utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt tirsdag den 11. juni 2019 kl. 19.00 til ca. kl. 23.00

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 11. juni 2019 12:52

Motorregistret kører normalt igen

Oprettet den: 11. juni 2019 12:15

Motorregistret kører langsomt

Motorregistret kører langsomt. Der arbejdes på, at få løst problemet.

Oprettet den: 29. maj 2019 15:44

 

Kære bruger af Motorregistret

 

Vi har i øjeblikket en del udfordringer med Motorregistret.

 

Motorstyrelsen arbejder tæt sammen med leverandøren for at afdække udfordringerne.

 

Vi beklager meget de gener det giver jer.

 

 

 

Der er i øjeblikket følgende udfordringer:

 

 

 

Registrering af køretøj:

 

Ved registrering af køretøj, kan det forekomme, at der ikke bliver dannet en kvitteringsskrivelse (midlertidig registreringsattest).

 

Det er en kendt fejl, som vi arbejder på at få løst. Fejlen forventes rettet i starten af næste uge.

 

Oplever I fejlen, skal I skrive ind til ”nummerplader@motorst.dk” med emneteksten ”Manglende kvittering”og angive registreringsnummeret.

 

 

 

Enkelte brugere har oplevet at få fejlteksten ”Fejl ekstern”.

 

Fejlen bevirker, at der ikke udskrives registreringsattest.

 

Motorstyrelsen er opmærksom herpå, og er ved at samle op på og eftersende disse. 

 

 

 

 

 

Vedrørende leasingaftaler, er der fra sidste release i sær følgende udfordringer:

 

  1. Det er i visse tilfælde ikke mulig at gennemføre genberegning af leasingaftaler;
  2. Efter genberegning annulleres leasingaftalen for den forløbne periode ikke, hvilket medfører ekstraopkrævning og pladeinddragelse. Skriv derfor til motorekspeditionen@motorst.dk og anfør ”LEASING” i emnet.
  3. Det er ikke muligt at gennemføre genberegning af leasingaftaler på ”gyldig til” datoen.

 

 

 

Vi er pt. i dialog med leverandøren om udbedring af fejlene, og der arbejdes på en rettelse i starten af den kommende uge.

 

Oprettet den: 13. maj 2019 10:07

Motorregistreret kører normalt igen

Problemerne er nu løst og Motorregistret kører normalt igen.

Oprettet den: 13. maj 2019 09:27

Motorregistret fejler

Motorregsitret fejler i øjeblikket ved flere forskellige indberetninger, herunder afmelding, registrering, mfl. Der arbejdes på at løse problemerne.

Oprettet den: 9. maj 2019 13:41

Motorregistret opdateres uden nedetid den 12. maj 2019

Grundet opdatering af Motorregistret kan forekomme længere svartider søndag d. 12 maj 2019 kl. 12.00 til ca. 17.00.

 

Oprettet den: 7. maj 2019 22:52
 

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 7. maj 2019 08:31

Release med rettelser til Motorregistret udskudt til tirsdag aften

Motorregistret vil være utilgængeligt i tirsdag den 7. maj 2019 fra kl. 19. til 23. Det bliver meldt ud her på sitet, når der er adgang igen.

 

Oprettet den: 3. maj 2019 14:07

Motorregistret utilgængeligt mandag aften

Grundet opdateringer vil Motorregistret være utilgængeligt mandag den 6. maj 2019 i tidsrummet fra kl. 19 - 23. Opdateringerne vil løse problemer der har været ifm. registrering af køretøjer.

Oprettet den: 2. maj 2019 15:15

Fejl ved registrering af køretøjer

Der er i øjeblikke fejl i forbindelse registrering af køretøjer. Der arbejdes på at løse problemet.

Oprettet den: 1. maj 2019 01:09

Motorregistret er tilgængeligt

Oprettet den: 30. april 2019 23:18

Servicevindue er forlænget

Servicevindue er forlænget et par timer.

Det bliver meldt ud her, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 26. april 2019 09:01

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00 til ca. kl. 23.00

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 23. april 2019 21:45

Motorregistret er tilgængeligt - Deploy aflyst

Opdatering af Motorregistret er aflyst. Ny dato vil blive meldt ud her på driftsmeddelelser.

 

Oprettet den: 23. april 2019 13:18

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.00 til ca. kl. 23.00

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 5. april 2019 10:23

Motorregistret opdateres uden nedetid den 7. april 2019

Grundet opdatering af Motorregistret kan forekomme længere svartider søndag d. 7 april 2019 kl. 9.00 til ca. 14.00.

Oprettet den: 2. april 2019 12:36

Opdateringen den 2. april 2019 er annulleret.

Motorregistret vil fortsat være tilgængeligt.

Oprettet den: 2. april 2019 12:36

Opdateringen den 2. april 2019 er annulleret.

Motorregistret vil fortsat være tilgængeligt.

Oprettet den: 2. april 2019 08:31

Motorregistreret er utilgængeligt den 2. april 2019.

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt tirsdag den 2. april 2019 kl. 19.00 til ca. kl. 23.00

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 14. marts 2019 12:32

Motorregistret er tilgængeligt

Motorregistret er tilgængeligt igen og kører nu stabilt.

Oprettet den: 14. marts 2019 10:32

Motorregistret er utilgængeligt

Motorregistret er utilgængeligt. Der bliver afbejdet på en løsning.

Oprettet den: 11. marts 2019 09:02

Motorregistret er tilgængeligt

Motorregistret er tilgængeligt igen og kører nu stabilt.

 

Oprettet den: 11. marts 2019 08:17

Motorregistret er utilgængeligt

Motorregistret er utilgængeligt. Der arbejdes på, at få løst problemet.

 

Oprettet den: 7. marts 2019 13:29

NemLogin opdateres

Du kan ikke benytte NemLog-in den 7. marts 2019 mellem kl. 23.59-04.00, da systemet skal opdateres.

Dvs. der kan ikke logges på Motorregistret i denne periode.

 

Oprettet den: 27. februar 2019 08:30

Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 26. februar 2019 10:44

NemLogin opdateres

Du kan ikke benytte NemLog-in den 26. februar 2019 mellem kl. 23.59-04.00, da systemet skal opdateres.

Dvs. der kan ikke logges på Motorregistret i denne periode.

Oprettet den: 20. februar 2019 12:57

Motorregistret er utilgængeligt den 26. februar 2019

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 til ca. kl. 23.00

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 5. februar 2019 22:04

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 1. februar 2019 09:43

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt tirsdag den 5. februar 2019 fra kl. 19.00 til ca. kl. 23.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 27. januar 2019 16:24

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 14. januar 2019 15:02

Problemet med fejl på synsflowet er løst

Oprettet den: 14. januar 2019 15:02

Problemet med fejl på synsflowet er løst

Oprettet den: 14. januar 2019 12:58

Der kan ikke synes køretøjer

Der kan ikke synes køretøjer p.t. Der arbejdes på en løsning.

 

Oprettet den: 8. januar 2019 14:28

Motorregistret er utilgængeligt den 27.01.19.

 

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt søndag den 27. januar 2019 fra kl. 08.00 til ca. kl. 14.00.

 

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 3. januar 2019 14:04

Ejerbrugerskifte fejl ved forsikringsophør

Der kan igen foretages ejerbrugerskifte på køretøjer, som har forsikringsophør

Oprettet den: 3. januar 2019 10:01

Fejl ved afmelding af køretøjer

Fejlen er nu rettet og der kan igen afmeldes køretøjer med forsikringsophør

Oprettet den: 2. januar 2019 11:35

Fejl ved afmelding af køretøjer

Der er konstateret fejl i Motorregistret ved afmelding af køretøjer med forsikringsophør. Der abejdes i øjeblikket på at løse problemet.

Oprettet den: 27. december 2018 21:49

Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 21. december 2018 10:01

Motorregistret er utilgængeligt den 27.12.18.

 

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt torsdag den 27. december 2018 fra kl. 19.00 til ca. kl. 23.00.

 

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 20. december 2018 22:46

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 20. december 2018 13:18

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt torsdag den 20. december 2018 fra kl. 19.00 til ca. kl. 23.00.

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Beklager den sene udmelding.

 

Oprettet den: 17. december 2018 09:46

Motorregistret tilgængeligt alligevel

Motorregistret er fuldt tilgængeligt mandag den 17.12.18. Opdatering er udsat.

Oprettet den: 17. december 2018 08:04

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt mandag den 17. december 2018 fra kl. 19.00 til ca. kl. 23.00.

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 5. december 2018 11:53

Motorregistret tilgængeligt igen

Motorregistret blev tilgængeligt igen kl. 21.10 tirsdag den 4.12.18.

Oprettet den: 30. november 2018 12:32

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt Tirsdag den 4. december 2018 fra kl. 19.00 til ca. kl. 23.00.

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 30. november 2018 09:03

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Motorregistret fungere normalt igen

 

Oprettet den: 30. november 2018 09:03

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Motorregistret fungere normalt igen

 

Oprettet den: 29. november 2018 11:45

Der er problemer med at logge på og anvende Motorregistret

Der er i øjeblikket problemer med at logge på og anvende Motorregistret.

Ddet er blevet fejlmeldt, og der arbejdes på at udbedre fejlen.

Det vil blive meldt ud her på siden, når fejlen er fundet og løst

 

Oprettet den: 26. november 2018 12:27

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Fejlen er fundet og der er adgang til Moterregistret igen.

Oprettet den: 26. november 2018 11:54

Der er problemer med at logge på og anvende Motorregistret

Der er i øjeblikket problemer med at logge på og anvende Motorregistret.

Ddet er blevet fejlmeldt, og der arbejdes på at udbedre fejlen.

Det vil blive meldt ud her på siden, når fejlen er fundet og løst

Oprettet den: 15. november 2018 22:43

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Oprettet den: 14. november 2018 14:50

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering vil Motorregistret være utilgængeligt torsdag den 15. november 2018 fra kl. 19.00 - ca. 01.00.

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 31. oktober 2018 14:24

Motorregistret er tilgængeligt igen

Udfordringerne fra den 27. oktober 2018 blev løst senere på aftenen den 27.oktober 2018.

Skal beklage at dette ikke blev meldt ud her på siden.

Oprettet den: 27. oktober 2018 19:31

Motorregistret utilgængeligt

Der er opståret nogle udfordringer i forbindelse med opdateringerne, så derfor er motorregistret forsat utilgængeligt.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

 

Oprettet den: 26. oktober 2018 13:01

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt lørdag den 27. oktober 2018 fra ca. kl. 16.15  til ca. 17:15.

I tidsrummet fra ca. kl 16.00 og frem til kl 23.59, kan der udover ovenstående nedetid, forkomme korte udfald og/eller længere svartider mv.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 23. september 2018 22:09

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 19. september 2018 11:04
Senest redigeret: 19. september 2018 11:05

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt søndag den 23. september 2018 fra 20.00 til ca. 23.30.

I ca. 1 time før og nogle timer efter lukkevinduet, kan der forkomme længere svartider mv.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 18. september 2018 21:48

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 17. september 2018 15:07

Motorregistret virker igen

Oprettet den: 17. september 2018 14:08

Motorregistret fejler

Motorregistret fejler ved registreringer og afmeldinger. Der arbejdes på en løsning.

Oprettet den: 14. september 2018 13:47

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt tirsdag den 18. september 2018 fra 19.00 til ca. 23.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 31. august 2018 10:47

Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 31. august 2018 10:35

Motorregistret er utilgængeligt

Motorregistret er utilgængeligt. Der arbejdes på en løsning.

Oprettet den: 28. august 2018 21:49

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 24. august 2018 09:38

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt tirsdag den 28. august 2018 fra 19.00 til ca. 23.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 21. august 2018 21:18

Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 20. august 2018 08:27

Motorregistret er utilgængeligt den 21. august 2018

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt tirsdag den 21. august 2018 fra 19.00 til 23.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 15. juli 2018 18:36
Senest redigeret: 15. juli 2018 18:37

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 15. juli 2018 17:48

Motorregistret er tilgængeligt igen

Vær dog opmærksom på at der frem til ca. kl 22.00 kan der forekomme længere svartider pga. patching af andre updateringer der ikke kræver nedetid. 

Der vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 9. juli 2018 10:12
Senest redigeret: 10. juli 2018 07:52

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt søndag den 15. juli 2018 fra kl. 16.00 - ca. 19.00.

I tidsrummet både før og efter lukkevinduet, dvs. fra 13.00 - 22.00 kan der forekomme længere svartider pga. patching af andre updateringer der ikke kræver nedetid. 

Der vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 7. juli 2018 18:51

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 5. juli 2018 09:28

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt søndag den 7. juli 2018 fra kl. 16.00 - ca. 23.00.

Der vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 1. juli 2018 23:09

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 28. juni 2018 08:39

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt søndag den 1. juli 2018 fra kl. 19.00 - ca. 24.00.

Der vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 21. juni 2018 15:14
Senest redigeret: 21. juni 2018 15:16

Problemer med at logge på Motorregistret med Nemlogin

Problemet med at logge på Motorregistret som borger med Nemlogin forventes løst i morgen. Indtil da kan der anvendes følgende workaround.

Log på Skat.dk - Gå ind under "Erhverv" - Tryk på "Log på" - Vælg Log på med NemID som erhverv - Når man er logget ind på Skat.dk vælges "Øvrige indberetninger" - "Motorregistret".

Oprettet den: 21. juni 2018 10:19
Senest redigeret: 21. juni 2018 15:15

Problemer med at logge på Motorregistret.

Der er lige nu problemer med at logge på Motorregistret som borger med Nemlogin. Problemet er fejlmeldt og der arbejdes på en løsning.

 

Oprettet den: 14. juni 2018 21:10

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 14. juni 2018 08:11

Motorregistret er utilgængeligt torsdag den 14.6.18

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt idag den 14.6.18 fra kl. 19.00 - ca. 24.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 22. maj 2018 21:44

Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 18. maj 2018 10:17

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt tirsdag den 22. maj 2018 kl. 19.00 til ca. kl. 01.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 9. maj 2018 20:45

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 9. maj 2018 13:52

Motorregistret er utilgængeligt i aften

Grundet opdateringer er Motorregistreret utilgængeligt i aften mellem kl. 19.00 og 01.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når der er adgang igen.

Oprettet den: 9. maj 2018 00:04

Motorregistret er tilgængeligt

Oprettet den: 8. maj 2018 22:46

Motorregistret er fortsat utilgængeligt.

Systemet forventes, at være klar ca. kl. 01.00

Oprettet den: 4. maj 2018 08:58

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00 til ca. kl. 23.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 3. maj 2018 15:03

Ingen adgang til Motorregistret

Grundet netværksproblemer er der i øjeblikket kun begrænset adgang til Motorregistret. Der arbejdes på at løse problemet.

Oprettet den: 30. april 2018 13:44

Adgang igen normal

Oprettet den: 30. april 2018 13:01

Problemet forventes af være løst inden for de næste 45 min.

Oprettet den: 30. april 2018 11:06

Begrænset adgang til Motorregistret

Det er i øjeblikket ikke alle, der kan få adgang til Motorregistret. Der arbejdes på at løse problemet.

 

Oprettet den: 16. april 2018 07:21

Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 13. april 2018 12:33

Motorregistret kan have lidt længere svartider fra kl 14. til ca. kl. 15 d. 13. april 2018

Dette skyldes at der laves et en rettelse på DMR, som ikke medfører nedetid, men det kan betyde at der kortvarigt er længere svartider e.l.

 

Oprettet den: 12. april 2018 10:58

Motorregistret er utilgængeligt

Motorregistret er utilgængeligt.

Der arbejdes på en løsning.

Oprettet den: 9. april 2018 09:58

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt fra lørdag den 14. april 2018 kl. 16.00 til søndag d. 15. april 2018 ca. kl 06.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 27. marts 2018 20:40

Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 23. marts 2018 10:08

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt tirsdag den 27. marts 2018 i tidsrummet fra kl. 19.00 - ca. 01.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 1. marts 2018 21:25

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 28. februar 2018 08:20

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt torsdag den 1. marts 2018 i tidsrummet fra kl. 19.00 - ca. 01.00.

Der vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 27. februar 2018 21:32

Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 23. februar 2018 09:13

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdateringer er Motorregistret utilgængeligt tirsdag den 27. februar 2018 fra kl. 19.00 til onsdag den 28. februar 2018 kl. 01.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret igen er tilgængeligt.

Oprettet den: 20. februar 2018 14:56

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 20. februar 2018 14:36

Motorregistret utilgængeligt

Der er problemer med lange svartider for nogen, og nogen kan ikke logge på Motorregistret.

Der arbejdes på en løsning.

Oprettet den: 14. februar 2018 08:01

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 12. februar 2018 12:53
 

Motorregistret utilgængeligt den 13. februar 2018.

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt tirsdag den 13. februar 2018 i tidsrummet fra kl. 19.00 - ca. 01.00.

Der vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 7. februar 2018 14:54

Online betalinger bliver lukket.

Det er ikke muligt, at betale online på Motorregistret torsdag den 8. februar 2018 kl. 01.00 til 03.00, da der vil ske serviceopdatering af DIBS-løsningen.

Motorregistret vil ikke være lukket i perioden.

 

Oprettet den: 6. februar 2018 22:43

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 2. februar 2018 12:59

Motorregistret utilgængeligt den 6. februar 2018.

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt tirsdag den 6. februar 2018 i tidsrummet fra kl. 19.00 - ca. 01.00.

Der vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 31. januar 2018 15:56

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 31. januar 2018 14:54

Motorregistret utilgængeligt

Der er i øjeblikket problemer med at logge på Motorregistret.

Der arbejdes på en løsning.

Oprettet den: 30. januar 2018 22:05

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 28. januar 2018 11:57

Motorregistret er tilgængeligt igen

Opdateringerne i dag d. 28.januar 2018 er afsluttet og Motorregistret er tilgængeligt igen

 

 

Oprettet den: 26. januar 2018 11:28
Senest redigeret: 26. januar 2018 11:30

Motorregistret utilgængeligt den 30. januar 2018 

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt tirsdag den 30. januar 2018 i tidsrummet fra kl. 19.00 - ca. 01.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen. 

 

Oprettet den: 26. januar 2018 11:28

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdateringer af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt tirsdag den 30. januar 2018 i tidsrummet fra kl. 19.00 - ca. 01.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen. 

 

Oprettet den: 25. januar 2018 09:34
 

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering af Motorregistret, vil systemet være utilgængeligt i flg. periode:

Søndag den 28. januar 2018 fra kl. 06:30 - ca. 10:30

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er fuldt kørende igen. 

 

Oprettet den: 22. januar 2018 08:21

Online betalinger bliver lukket.

Det er ikke muligt, at betale online på Motorregistret tirsdag den 23. januar 2018 kl. 01.00 til 03.00, da der vil ske serviceopdatering af DIBS-løsningen.

Motorregistret vil ikke være lukket i perioden.

Oprettet den: 15. januar 2018 21:39

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 12. januar 2018 15:20

Motorregistret er utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

Mandag den 15. januar 2018 fra kl. 19.00 til tirsdag den 16. januar 2018 kl. 01.00

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen. 

 

Oprettet den: 11. januar 2018 14:11

Motorregistret er tilgængeligt igen

Motorregistret er nu tilgængeligt igen er problemet vedr. fejl ved godkendelse af Afmelding, Registrering og Syn er løst.

Oprettet den: 11. januar 2018 13:58

Motorregistreret ikke tilgængeligt

Der bliver lukket for Motorregistret for en kort periode for at løse problemet med fejl i.f.m. Afmeldinger, Registreret mv. Der vil blive skrevet her på driftsmeddelelser, når der er åbent igen og problemet er løst. Næste status senest kl. 15.

Oprettet den: 11. januar 2018 12:39
Senest redigeret: 11. januar 2018 12:45

Fejl på Motorregistret ifm. Registrering og Afmelding mv.

Man får i øjeblikket fejl ved godkendelse af Registrering, Afmelding og Syn i Motorregistret. Der arbejdes på at løse problemet.

Oprettet den: 9. januar 2018 23:28

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 8. januar 2018 14:18

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering af Motorregistret, kan systemet være periodevis utilgængeligt i flg. periode:

Tirsdag den 9. januar 2018 fra kl. 21.00 - ca. 23.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er fuldt kørende igen. 

Oprettet den: 8. januar 2018 08:56

Forsikringsfiler dannet

Alle filer fra i fredags er nu dannet.

 

Selskaberne kan have modtaget flere filer end normalt grundet den store mængde forsikringstransaktioner.

Oprettet den: 5. januar 2018 12:28

Problemer med forsikringsfiler

Der er p.t. problemer med at få dannet forsikringsfiler.

Der arbejdes på en løsning.

Ny status meldes ud senest mandag formiddag.

Oprettet den: 5. januar 2018 10:03

Fejl på leasingkøretøjer og køretøjer med klausuler.

Fejlen er nu rettet i forbindelse med deploy til Motorregistret torsdag den 4. januar 2018 kl. 21.46.

Oprettet den: 4. januar 2018 21:46

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 4. januar 2018 10:56

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 4. januar 2018 07:37
Senest redigeret: 4. januar 2018 09:37

Motorregistret er utilgængeligt

Pga. af tekniske problemer er Motorregistret utilgængeligt.

Der arbejdes på at løse problemet næste status forventes kl. 8.30

Desværre er problemet ikke løst og næste status forventes kl. 9.45

Desværre er problemet ikke løst og næste status forventes kl. 11.00

Oprettet den: 3. januar 2018 15:34

Motorregistret utilgængligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

Torsdag den 4. januar 2018 til ca. 01.00.

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 3. januar 2018 11:21

Fejl på leasingkøretøjer og køretøjer med klausuler

Der er i øjeblikket problemer med annullering, forlængelse mv af leasingkøretøjer samt registrering af køretøjer med klausuler.

Det vil blive meddelt her, når problemerne er løst.

Oprettet den: 28. december 2017 21:57

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 22. december 2017 10:08
Senest redigeret: 22. december 2017 13:38

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

Torsdag den 28. december 2017 fra kl. 19.00 - ca. 01.00.

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 19. december 2017 14:09

Fejlen vedr. blanke sider i Motorregistreret er nu løst

Fejlen er nvedr. blanke sider er nu løst, men Motorregistret kører fortsat langsomt. Der arbejdes fortsat på sagen.

Oprettet den: 19. december 2017 10:29
Senest redigeret: 19. december 2017 12:49

Motorregistret fejler

Der er i øjeblikket problemer med Motorregistret. Man få blanke sider, når man forsøger at lave registreringer mv. Der arbejdes på at løse problemet.

Kl. 11.22: Fejlen er fundet og i gang med at blive løst. Forventes endelg løst kl. 13.

Kl. 12.49: Der arbejdes fortsat på at løse problemer. Forventes løst kl. 14.

Oprettet den: 15. december 2017 08:56

Lukkevindue d. 16-17 december 2017 er aflyst

Det tidligere udmeldte lukketvindue lørdag d. 16- søndag d. 17 dec. 2017 aflyses og Motorregistret vil være tilgængelig i hele tidsrummet

Oprettet den: 7. december 2017 11:31

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

Lørdag den 16. december 2017 fra kl. 16.00 til søndag den 17. december 2017 kl ca. 06.00.

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 6. december 2017 08:47

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 6. december 2017 08:47

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 5. december 2017 13:51

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet en opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

Onsdag den 6.12.17 mellem kl. 06.00 og 07.00.

Det vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 4. december 2017 08:24

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 1. december 2017 11:55

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 1. december 2017 10:53

Problemer med Web-services

Der er i øjeblikket problemer med web-services på Motorregistret.

Der bliver arbejdet på en løsning.

Oprettet den: 30. november 2017 14:42

Motorregistret er utilgængeligt den 4.12.17.

Motorregistret vil være utilgængeligt mandag den 4. december 2017 mellem 7.00 og 8.00.

Der vil blive meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 27. november 2017 11:21

Motorregistret kan forekomme ustabilt

Tirsdag den 28. november 2017 mellem kl. 20.00 og 22.00 foretages der opdateringer af Motorregistret. Der kan derfor forekomme udstabilitet i tidsrummet.

Oprettet den: 27. november 2017 09:22

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 27. november 2017 08:58

Motorregistret er utilgængeligt

Motorregistret er i øjeblikke utilgængeligt. Der arbejdes på at løse problemet.

 

Oprettet den: 24. november 2017 14:42

Motorregistret kan have lidt længere svartider fra kl 7:30 d. 27. november 2017

Dette skyldes at der laves et en patching på DMR, som ikke medfører nedetid, men det kan betyde at der kortvarigt er lidt længere svartider.

Oprettet den: 22. november 2017 00:52

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Oprettet den: 22. november 2017 00:52

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Oprettet den: 21. november 2017 14:21

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

Tirsdag den 21. november 2017 fra kl. 21.00 - ca. 02.00.

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 21. november 2017 00:22

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 19. november 2017 00:19
Senest redigeret: 19. november 2017 00:20

Motorregistreret er nu tilgængeligt igen

Lukkevinduet lørdag d. 18 til søndag d. 19 er nu afsluttet og Motorregistreret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 16. november 2017 13:42

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

Mandag den 20. november 2017 fra kl. 19.00 - ca. 01.00.

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 14. november 2017 22:55

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

Lørdag den 18. november 2017 fra kl. 16.00 til søndag den 19. november 2017 kl ca. 06.00.

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 1. november 2017 10:31

Månedsangivelse er åbnet

Månedsangivelsen for november måned er hermed åbnet.

Vi beklager de gener, det har medført.

Oprettet den: 1. november 2017 08:24

Ny månedsangivelse ikke åbnet

Der er desværre ikke blevet åbnet en ny månedsangivelse for november måned.

Der arbejdes på, at den bliver åbnet snarest.

Oprettet den: 31. oktober 2017 23:30

Motorregistreret er nu tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 30. oktober 2017 14:37

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 30. oktober 2017 13:58

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret er p.t. utilgængeligt.

Der arbejdes på en løsning.

Oprettet den: 26. oktober 2017 09:49

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

Tirsdag den 31. oktober 2017 fra kl. 19.00 - 00.00.

Det bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 24. oktober 2017 21:44

Motorregistret er igen tilgængeligt.

Oprettet den: 24. oktober 2017 21:43

Motorregistret er igen tilgængeligt.

Oprettet den: 22. oktober 2017 12:20

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 19. oktober 2017 11:00

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdateringer er Motorregistret utilgængeligt i flg. periode:

Tirsdag den 24. oktober 2017 fra kl. 19.00 til onsdag den 25. oktober 2017 kl. 01.00.

Der meldes ud her på siden når Motorregistret igen er tilgængeligt.

Oprettet den: 16. oktober 2017 12:18

 

Motorregistret utilgængeligt

 

Motorregistrets vil grundet opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

 

Lørdag den 21. oktober 2017 fra kl. 16.00 til søndag den 22. oktober 2017 kl. 02.45.

 

Det vil bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

Oprettet den: 5. oktober 2017 14:16

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 5. oktober 2017 13:51
Senest redigeret: 5. oktober 2017 13:52

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret er utilgængeligt.

Der arbejdes på, at få det løst.

Oprettet den: 29. september 2017 11:02
Senest redigeret: 29. september 2017 14:49

Motorregistret køre igen

Problemet med lange svartider på Motorregistret er blevet løst og sytsemet køre fint igen

Oprettet den: 28. september 2017 14:14

Lukkevindue annulleret

Varslet lukkevindue torsdag den 28.9.2017 er hermed annulleret.

Det vil blive meldt ud, hvornår det gennemføres.

Oprettet den: 28. september 2017 08:56

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistrets vil grundet opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

Torsdag den 28. september 2017 fra kl. 19.00 - ca. 24.00.

Det vil bliver meldt ud her på siden, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Beklager den sene udmelding.

Oprettet den: 17. september 2017 08:46
Senest redigeret: 17. september 2017 08:59

Motorregistret er tilgængeligt igen

Desværre blev vores infomation om at Motorregistret er tilgængeligt igen ikke offentligt pupliceret lørdag aften den 16. september, men Motorregistret er klar til brug igen.

 

Oprettet den: 13. september 2017 14:59
Senest redigeret: 16. september 2017 21:00

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 16. september 2017 20:47

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 16. september 2017 20:45

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 4. september 2017 08:12

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 1. september 2017 08:59

Motorregistret utilgængeligt

Da Nemlogin skal lægge nyt certifikat på deres løsning, vil Motorregistret være utilgængeligt i flg. periode:

Mandag den 4. september 2017 fra kl. 06.00 - ca. 08.30.

Oprettet den: 29. august 2017 09:04
Senest redigeret: 29. august 2017 09:05

FTP-GW kører igen

Problemet med filoverførsler via FTP-GW blev løst igår.

Filer som ikke blev behandlet i første omgang, skulle være kørt.

Oprettet den: 28. august 2017 14:53

Problemer med FTP-GW

Der er i øjeblikket problemer med diverse filoverførsler til Motorregistret. 

Problemet undersøges sammen med leverandør. Tidshorisont ukendt.

Oprettet den: 25. august 2017 08:34

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 25. august 2017 08:28

Motorregistret er utilgængeligt

Motorregistret er utilgængeligt, og der arbejdes på at få løst problemet.

 

Oprettet den: 23. august 2017 10:54

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 23. august 2017 10:52

Motorregistret er ikke tilgængeligt

Motorregistret er utilgængeligt, imens der arbejdes på at løse problemet.

Oprettet den: 23. august 2017 10:17

Begrænset adgang til Motorregistret

Der er i øjeblikket begrænset adgang til Motorregistret. Problemet forventes løst inden for 30 min.

Oprettet den: 21. august 2017 20:28

Motorregistret er tilgængeligt igen.

Problemerne med oprettelse af påhængsvogne og knallerter skulle være løst.

OBS. Vær opmærksom på, at der kan være lidt lange svartider når i starter Motorregistret igen.

Der arbejdes fortsat på en løsning omkring lange svartider.

Oprettet den: 21. august 2017 11:41

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

Mandag den 21. august 2017 fra kl. !9.00 - til tirsdag 22. august 2017 kl. 01.00.

Det bliver meldt ud her, når det er tilgængeligt igen

Oprettet den: 21. august 2017 11:41

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

Mandag den 21. august 2017 fra kl. 19.00 - til tirsdag 22. august 2017 kl. 01.00.

Det bliver meldt ud her, når det er tilgængeligt igen

Oprettet den: 18. august 2017 15:33

Problemer med oprettelse af Påhængsvogne og knallerter.

Siden torsdag den 17. august 2017 har der været problemer med at oprette ovenstående via DMR skærmbilleder.

Der arbejdes på en løsning, som vil blive implementeret snarest muligt.

Oprettet den: 17. august 2017 08:40

Motorregistret utilgængeligt den 19. august kl. 16 til den 20. august kl. 06

Motorregistret vil være utilgængeligt lørdag den 19. august kl. 16 til søndag den 20. august kl. 06, på grund af opdatering af Skat's systemer.

Oprettet den: 16. august 2017 21:40

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 16. august 2017 14:48

Motorregistret kører normalt igen

Oprettet den: 16. august 2017 13:29
Senest redigeret: 16. august 2017 13:30

Lange svartider på Motorregistret

Der er i øjeblikket lange svartider på Motorregistret.

Der arbejdes på en løsning.

Oprettet den: 14. august 2017 22:57

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Oprettet den: 14. august 2017 14:32

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil grundet opdatering være utilgængeligt i flg. periode:

Mandag den 14. august 2017 fra kl. !9.00 - ca. 23.00.

Det bliver meldt ud her, når det er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 14. august 2017 13:20

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 14. august 2017 12:35

Motorregistret er stadig utilgængeligt

Der arbejdes stadig på problemet.

Ny status omkring kl. 14.00.

Oprettet den: 14. august 2017 11:24

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret er utilgængeligt.

Der arbejdes på en løsning. Ny status meldes ud senest 12.30.

Oprettet den: 9. august 2017 08:52

Motorregistret er utilgængeligt

Grundet opdatering af lovændringer vil Motorregistret være utilgængeligt i flg. periode:

Onsdag den 16. august 2017 kl. 19.00 til torsdag den 17. august 2017 kl. 01.00

Det vil blive meldt ud her, når Motorregistret igen er tilgængeligt

Oprettet den: 1. august 2017 11:34

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 1. august 2017 11:18

Motorregisteret er utilgængeligt

Der arbejdes på at løse problemet.

Oprettet den: 31. juli 2017 09:36

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 31. juli 2017 09:15

Motorregisteret er utilgængeligt

Der arbejdes på at løse probletm

 

Oprettet den: 26. juli 2017 10:58

Motorregistret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 26. juli 2017 09:55

Motorregistret er utilgængeligt

 

Motorregistret er utilgængeligt.

Der arbejdes på, at problemet bliver løst.

Ny status vil blive meldt ud kl. 12.00

Oprettet den: 25. juli 2017 14:54

Aflysning af planlagt lukning den 25. july 2017 mellem kl. 19.00 til 01.00.

 

Oprettet den: 25. juli 2017 14:52

Aflysning af lukning den 25. july 2017 mellem kl. 19.00 til 01.00.

 

Oprettet den: 21. juli 2017 11:19

Motorregisteret er utilgængeligt

 

Grundet opdatering er Motorregistret utilgængeligt i flg. periode:

 

Tirsdag den 25. juli 2017 fra kl. 19.00 - ca. 01.00.

Det meldes ud her på siden når Motorregisteret er tilgængeligt igen

 

Oprettet den: 20. juli 2017 10:12

Filerne til forsikringsselskaberne er sendt.

Den 11. juli 2017 blev forsikringsfilerne dannet og sendt.

 

Oprettet den: 11. juli 2017 08:35

Stadig ingen filer

Desværre er problemet med dannelse af forsikringsfiler stadig ikke løst.

Sagen er prioriteret højt, og bliver forhåbentligt løst idag, så de manglende filer bliver dannet.

 

Oprettet den: 10. juli 2017 15:37

Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 10. juli 2017 14:36

Motorregistret utilgængeligt/lange svartider

Motorregistret har meget lange svartider eller er helt utilgængeligt.

Der arbejdes på en løsning.

Oprettet den: 10. juli 2017 12:27

Stadig problemer med filer

Desværre er batchjobbet, som danner filer til forsikringsselskaberne, fejlet i nat.

Årsagen er ved at blive analyseret, så problemet kan blive løst.

Vi har ikke p.t. en tidshorisont, men sagen er prioriteret højt.

 

Oprettet den: 7. juli 2017 13:20

Problemer med tilgangsfiler

Der har efter releasen den 1.7.2017 været problemer med, at forsikringsselskaber ikke har modtaget alle tilgange.

Det er rettet nu, og i næste afvikling af batchjobbet, vil de manglende tilgange blive leveret.

Oprettet den: 7. juli 2017 08:41

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 7. juli 2017 08:41

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 7. juli 2017 08:37

Motorregistret utilgængeligt

Der er i øjeblikket problemer med Motorregistret.

Der arbejdes på, at få det løst.

Oprettet den: 4. juli 2017 13:36

Motorregistret er tilgængeligt

Oprettet den: 4. juli 2017 13:01

Endnu en udvidelse af lukkevindue

Der udvides med endnu 1/2 time. Motorregistret er forhåbentlig tilgængeligt kl. 13.30.

Oprettet den: 4. juli 2017 12:33

Lukkevindue udvides

Lukkevindue udvides med en 1/2 time, så Motorregistret er tilgængeligt kl. ca. 13.00.

Oprettet den: 4. juli 2017 11:36

Motorregistret utilgængeligt

Motorregistret vil være utilgængeligt idag den 4.7.17 fra kl. 12.00 - ca. 12.30 - grundet en nødvendig opdatering.

Oprettet den: 3. juli 2017 14:30

Motorregistret kører normalt igen

Oprettet den: 3. juli 2017 09:10

Lange svartider på Motorregistret

Der er p.t. lange svartider på Motorregistret.

Vi er ved at fejlsøge. Ny status bliver meldt ud her på siden.

Oprettet den: 3. juli 2017 09:10

Lange svartider på Motorregistret

Der er p.t. lange svartider på Motorregistret.

Vi er ved at fejlsøge. Ny status bliver meldt ud her på siden.

Oprettet den: 1. juli 2017 03:13

Motorregistret er tilgængeligt

Oprettet den: 30. juni 2017 23:09

Motorregistret er utilgængeligt

Den varslede opdatering er nu igangsat, og Motorregistret er utilgængeligt.

Det meldes ud her, når det er tilgængeligt.

Oprettet den: 30. juni 2017 19:25

Opdatering udsat

Lukkevindue udsættes. Det meldes ud her, når der lukkes for Motorregistret.

Oprettet den: 28. juni 2017 13:10

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering af lovændringer, vil Motorregistret være utilgængeligt i flg. periode:

Fredag den 30. juni 2017 fra kl. 19.00 - ca. 24.00.

Det bliver meldt ud her, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

 

 

Oprettet den: 21. juni 2017 20:04

Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 21. juni 2017 17:17

Motorregistret utilgængeligt

Grundet en nødvendig opdatering vil Motorregisret være utilgængeligt i flg. tidsrum:

Onsdag den 21. juni 2017 fra kl. 19.00 - ca. 20.30.

Oprettet den: 20. juni 2017 20:31

Motorregistret er tilgængeligt igen

Nu ser det ud til, at problemerne er løst, og Motorregistret er hermed tilgængeligt igen.

Oprettet den: 20. juni 2017 17:21

Motorregistret er stadig utilgængeligt

Der er fortsat problemer. Ny status kl. 20.00.

Oprettet den: 20. juni 2017 15:00

Motorregistret er stadig utilgængeligt

Der er fortsat problemer. Ny status kl. 17.30.

Oprettet den: 20. juni 2017 12:05

Motorregistret er stadig utilgængeligt

Problemerne er stadig ikke løst. Ny status kl. 14.

Oprettet den: 20. juni 2017 10:26

Til Forsikringsselskaberne

Grundet problemer med Motorregistret, er der ikke dannet filer til Forsikringsselskaberne siden fredag den 16. juni. Der vil først blive dannet filer, når Motorregistret kører normalt igen.

 

 

Oprettet den: 20. juni 2017 09:57

Motorregistret er stadig utilgængeligt

Der arbejdes fortsat på højtryk for at løse problemerne. Ny status vil blive meldt ud kl. 12.

 

Oprettet den: 19. juni 2017 14:23

Motorregistret er stadig utilgængeligt

Motorregistret er desværre stadig utilgængeligt, dvs. det arbejder meget langsomt.

Der arbejdes fortsat på, at få det løst.

Oprettet den: 19. juni 2017 09:23

Motorregistret er utilgængeligt

Motorregistret er utilgængeligt.

Der arbejdes på, at problemet bliver løst.

 

Oprettet den: 17. juni 2017 19:52

Motorregistret er tilgængeligt igen

Opdatering af Motorregistret er nu afsluttet, og systemet er tilgængeligt igen.

Man skal være opmærksom på, at første gang man fremsøger et køretøj, vil det tage lidt længere tid end normalt.

Oprettet den: 7. juni 2017 10:48
Senest redigeret: 7. juni 2017 11:18

Ændring til: Motorregistret vil være utilgængeligt i weekenden den 16. juni 2017 til den 19. juni 2017

Præcisering: Tidspunktet for nedlukningen er ændret, så der lukkes fredag den 16. juni 2017 kl. 17.00, da leverandøren har brug for mere tid.

Motorregistret forventes fortsat, at være tilgængeligt igen senest mandag den 19. juni 2017 kl. 01.00.

Det vil blive meddelt her, når Motorregistret igen er tilgængeligt.

Oprettet den: 7. juni 2017 10:08
Senest redigeret: 7. juni 2017 11:17

Ændring til: Motorregistret vil være utilgængeligt i weekenden den 16. juni 2017 til den 19. juni 2017.

 

Tidspunktet for nedlukningen er ændret, så der lukkes fredag den 16. juni 2017 kl. 17.00, da leverandøren har brug for mere tid.

 

Motorregistret forventes fortsat at være tilgængeligt igen senest mandag den 19. juni 2017 kl. 01.00.

 

Det vil blive meddelt her, når Motorregistret igen er tilgængeligt.

 

Oprettet den: 1. juni 2017 12:16

Aflysning af lukning den 1. juni 2017 mellem kl. 19.00 til 20.00.

Oprettet den: 1. juni 2017 11:34

Motorregistret vil være utilgængeligt i weekenden den 16. juni 2017 til den 19. juni 2017.

Med henblik på et sikre fortsat stabil drift af Motorregistret, er det nødvendigt at lukke systemet ned for at opdatere centrale systemkomponenter.

Nedlukningen vil være i perioden fredag den 16. juni 2017 kl. 19.00 til mandag den 19. juni 2017 kl. 01.00.

Vi beklager den ulejlighed nedlukningen må have for brugerne af Motorregistret.

Det vil blive meddelt her, når Motorregistret igen er tilgængeligt.

Oprettet den: 1. juni 2017 09:58

Motorregistret er nu tilgængeligt igen

Oprettet den: 1. juni 2017 09:22

Motorregistret utilgængeligt i øjeblikket

Der er i øjeblikket ikke adgang til Motorregistret. Der arbejdes på at løse problemet.

Oprettet den: 31. maj 2017 15:01

Motorregistret vil være utilgængeligt den 1. juni 2017.

I morgen den 1. juni 2017 i tidsrummet 7.00 - 7.10 og igen i tidsrummet kl. 19.00 - 20.00 vil Motorregistret være utilgængeligt, da der skal ske opdatering at nogen systemkomponenter.

SKAT skal beklage det sene varsel.

Oprettet den: 19. maj 2017 08:55

Servicevindue den 23. maj 2017 er udskudt.

Oprettet den: 16. maj 2017 15:51

Motorregistret utilgængeligt den 23. maj 2017 fra kl. 20.00

Motorregistreret vil være utilgængeligt fra tirsdag den 23. maj 2017 kl. 20.00 til onsdag den 24. maj kl. 6.00, på grund af opdatering af skats systemer.

Oprettet den: 9. maj 2017 23:26

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Oprettet den: 9. maj 2017 23:25

Motorregistrert er nu tilgængeligt igen.

Oprettet den: 5. maj 2017 11:36

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering er Motorregistret utilgængeligt i flg. periode:

Tirsdag den 9. maj 2017 fra kl. 19.00 - ca. 01.00.

 

Oprettet den: 25. april 2017 21:05

Der er nu adgang til motorregistret igen

 

Oprettet den: 21. april 2017 12:26

Motorregistret utilgængeligt

Grundet opdatering er Motorregistret utilgængeligt i flg. periode:

Tirsdag den 25. april 2017 fra kl. 19.00 - ca. 22.00.

Oprettet den: 20. april 2017 15:42

Der skal stadig forekomme ustabilitet i forbindelse med NemLogin

Der kan stadig forekomme ustabilitet i forbindelse at logge på offentlige selvbetjeneningsløsninger - herunder Motorregistreret - med Nemlogin. Der arbejdes fortsat på at løse problemet.

Oprettet den: 20. april 2017 15:11

Der er i øjeblikke problemer med at logge på offentlige systemer - herunder Motorregistret - via Nemlogin

Det er i øjeblikket ikke muligt at logge på offentlige selvbetjeningsløsninger - herunder Motorregistret - via NemLogin, da der opleves meget lange svartider. De fleste kommer slet ikke til loginsiden. Der arbejdes på at løse problemet.

Oprettet den: 11. april 2017 22:02

Motorregistreret en nu tilgængeligt igen.

Oprettet den: 4. april 2017 12:48

 

Motorregistret utilgængeligt

 

Grundet deploy vil Motorregistret være utilgængeligt i flg. periode.

 

Tirsdag den 11. april 2017 fra kl. 19.00 til onsdag den 12. april 2017 kl. 01.00.

Det vil blive meldt ud her, når Motorregistret er tilgængeligt igen

Oprettet den: 30. marts 2017 15:42

Problemet med rettigheder er løst

De forsikringsselskaber der har meldt ind, at de har problemer med at tilgå Motorregistret, kan nu komme på igen.

Oprettet den: 30. marts 2017 13:32

Nogle forsikringsselskaber har problemer med at tilgå Motorregistret

Nogle forsikringsselskaber har problemer med at tilgå Motorregistret.

Der arbejdes på en løsning, og det meldes ud her på siden, når det er løst.

Oprettet den: 28. marts 2017 13:18

Adgang til FTP-GW igen

Problemerne på FTP-GW er nu løst og der er igen adgang til at hente og aflevere filer.

Oprettet den: 28. marts 2017 09:23

Fejl på FTP-GW

Der har siden søndag aften den 26. marts omkring kl. 23 været problemer med Skats FTP-GW. Fejlen er identificeret, og det skyldes et certificeringsproblem. Problemet er endnu ikke løst, og tidshorisont er ukendt. Derfor kan der hverken afleveres eller hentes filer.

 

Oprettet den: 7. marts 2017 21:53

Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 7. marts 2017 21:52

Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 2. marts 2017 08:50

Motorregistret er utilgængeligt

 

Tirsdag den 7. marts 2017 mellem kl. 19.00 og onsdag den 8. marts 2017 kl. 01.00 er Motorregistret utilgængeligt.

Det vil blive meldt ud her, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 1. februar 2017 00:54

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Oprettet den: 26. januar 2017 14:26
Senest redigeret: 27. januar 2017 08:00

Motorregistret utilgængeligt

Grundet deploy af lovændringer vil Motorregistret være utilgængeligt i flg. periode.

Tirsdag den 31. januar 2017 mellem kl. 19.00 til onsdag den 1. februar 2017 kl. 01.00.

Det vil blive meldt ud her, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 23. januar 2017 12:55

Motorregistret utilgængelig

Motorregistret er utilgængeligt i flg. periode:

Tirsdag den 24.1.2017 fra kl. 04.55 til ca. 07.00.

Kl. 07.00 er det seneste tidspunkt, det vil være tilgængeligt, det kan blive tidligere.

Oprettet den: 17. januar 2017 09:02

Status på problemer med filudveksling

Nu er alle kvitteringsfiler gensendt, og sagen lukkes herfra.

Oprettet den: 10. januar 2017 14:53

Status på problemer med filudveksling

Der er gensendt kvitteringer på filer, som er afleveret til DMR.

Der arbejdes fortsat på, at få de sidste gensendelser på plads.

Oprettet den: 6. januar 2017 13:56

Gensendelse af filer gennemført

Gensendelse af filer er nu gennemført.

Der mangler stadig, at ske gensendelse af kvitteringer på filer, som er afleveret til DMR, og det arbejdes der stadig på.

Ny status opdateres mandag.

Oprettet den: 5. januar 2017 10:21

Problemet med filudveksling er nu løst

Nu kan der afleveres og hentes filer til og fra Motorregistret.

Der er stadig en oprydning i gang, så de fejlede filer i perioden 30.12.16-2.1.17 gensendes løbende.

Der kommer en udmelding på driftsmeddelelser, når gensendelsen er gennemført fuldt ud.

Oprettet den: 4. januar 2017 12:06

Stadig problemer med filudveksling

Der er stadig problemer med filudveksling, når virksomheder afleverer filer til Motorregistret.

Der kan godt sendes filer fra Motorregistret til virksomheder.

Der arbejdes på, at få det løst.

Oprettet den: 3. januar 2017 14:59

Problemet med filudveksling er løst

Problemerne med fejl i filudvekslingen er nu løst.

Der er dog stadig ved at blive kigget på oprydning i forbindelse med fejlede filer.

Der vil komme udmelding vedr. dette snarest muligt.

Oprettet den: 3. januar 2017 10:26

Stadig problemer med filudveksling

Der er desværre ikke fundet en løsning i forhold til problemet med filudveksling.

Der arbejdes med fuldt fokus på, at få løst dette problem snarest muligt.

Beklager de gener, det giver.

Oprettet den: 2. januar 2017 11:36
Senest redigeret: 2. januar 2017 11:37

Der kan igen laves anmodningskald mod alle forsikringsselskaber.

Oprettet den: 2. januar 2017 09:23

Problemer med anmodningskald og udveksling af filer

Der er i øjeblikket problemer med anmodningskald til nogle forsikringsselskaber, samt filudveksling.

Der arbejdes på, at få det løst snarest muligt.

Oprettet den: 29. december 2016 22:10

Motorregistret er nu tilgængeligt igen.

Oprettet den: 22. december 2016 14:22

Motoregistret kører normalt

Problemet fra i formiddags er nu løst. Der forekommer ikke længere periodiske forstyrrelser.

 

Oprettet den: 22. december 2016 14:22

Motoregistret kører normalt

Problemet fra i formiddags er løst. Der forekommer ikke længere periodiske forstyrrelser.

 

Oprettet den: 22. december 2016 11:12

Motorregistret tilgængeligt

Motorregistret er nu tilgængeligt igen. Der kan dog stadig opleves periodiske forstyrrelser. Der arbejdes fortsat på at løse problemerne.

Oprettet den: 22. december 2016 09:37

Motorregistret er i øjeblikket utilgængeligt

Der er i øjeblikket ikke adang til Motorregistret. Vi arbejder på at løse problemet.

Oprettet den: 21. december 2016 15:11

Motorregistret utilgængeligt

Grundet deploy af lovændringer vil Motorregistret være utilgængeligt i flg. periode:

Torsdag den 29. december 2016 mellem kl. 19.00 til fredag den 30. december 2016 kl. 01.00.

Det vil blive meldt ud her, når Motorregistret er tilgængeligt igen.

Oprettet den: 30. november 2016 07:54

Problemet med tildeling af nummerplader er løst

Der kan igen registreres køretøjer hos de pladeoperatører, der ikke kunne tildele nummerplader i pladetypen - Personbil - Hvid rektangulær EU.

Vis nuværende udgaver