Skatteforvaltningen passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller din virksomhed.

Det er bl.a. EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der bestemmer, hvordan Skatteforvaltningen skal behandle dine oplysninger. Herudover regulerer en række særlove Skatteforvaltningens behandling af personoplysninger på bestemte områder.

Her kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter