Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
21-12-17SKM2017.745.SKATLand for land-rapportering - Meddelelse og indrapportering til SKATSKAT-meddelelseTransfer pricing
21-12-17SKM2017.744.SRMellemholding, skattefrit udbytte, skævdeling af overskud, transparent enhedBindende svarSelskabsbeskatning
21-12-17SKM2017.743.BRStraf – anden gangs overtrædelse – selskab – prøvesag – manglende kasseapparatDomStraf
21-12-17SKM2017.742.SKATAktindsigt i interne dokumenter - styresignalStyresignalNår man ønsker aktindsigt
21-12-17SKM2017.741.SKATRetningslinjer for sagstilskæringSKAT-meddelelsePolitikker og retningslinier
21-12-17SKM2017.740.BRAfvisning af syn og skønKendelseNår man ønsker vejledning eller information
21-12-17SKM2017.739.ØLRDøgnplejere - familiepleje - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagereDomPersonlig indkomst
21-12-17SKM2017.738.SKATLeasing - betaling af forholdsmæssig registreringsafgift - styresignalStyresignalMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
20-12-17SKM2017.737.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2018SKAT-meddelelseInformation og vejledning af private og virksomheder + Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverkontrol + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
20-12-17SKM2017.736.LSROmfattelse af kildeskattelovens §§ 48 E-F - ForskerskatteordningenAfgørelseForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
19-12-17SKM2017.735.LSRFritagelse af afgiftsbetaling i forbindelse med udbetaling fra alderspensionAfgørelsePensionsafkastbeskatning (PAL)
19-12-17SKM2017.734.LSRGenoptagelse af skatteansættelse for 2015 Skattefri aktieombytning af kapitalandeleAfgørelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
19-12-17SKM2017.733.SRFormidling af turistydelserBindende svarAndet om moms
19-12-17SKM2017.732.SRMomspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomhederBindende svarMomspligt
19-12-17SKM2017.731.LSRFordrings forbliven i den personlige virksomhedsordningAfgørelseVirksomheder
19-12-17SKM2017.730.LSRNedsættelse af ejendomsværdienAfgørelseEjendomsvurdering
19-12-17SKM2017.729.SRSplitleasing - afregningsintervallerBindende svarPersonlig indkomst
18-12-17SKM2017.728.SRPeriodisering - Retserhvervelse af Upfront feeBindende svarSelskabsbeskatning
18-12-17SKM2017.727.SREventforening - to virksomhedsaktiviteter - ikke fuldt momsfradragBindende svarFradrag
18-12-17SKM2017.726.SRFri bolig - beskatningsgrundlagBindende svarPersonlig indkomst
15-12-17SKM2017.725.SRMomspligtige og momsfrie tilskud - LeveringsstedBindende svarMomspligt
15-12-17SKM2017.724.SRHestetransporter - Beskatning af hovedanpartshaverens rådighedBindende svarPersonlig indkomst
15-12-17SKM2017.723.SRIrsk investeringsordning - transparent - dobbeltbeskatningsoverenskomster - udbytteBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
14-12-17SKM2017.722.SKATIndberetning af oplysninger om hvidvask eller finansiering af terrorisme til anklagemyndigheden (SØIK)MeddelelseØkonomisk kriminalitet + Indsatsværktøjer - Told, efterkontrol + Samarbejde med andre myndigheder
14-12-17SKM2017.721.BRGrov uagtsomhed – mangelfulde oplysninger i selvangivelsen – 6-måneders fristenDomForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
13-12-17SKM2017.720.SROPP-projekt - kontorbygningBindende svarSelskabsbeskatning
13-12-17SKM2017.719.SROPP-projekt - hospiceBindende svarSelskabsbeskatning
13-12-17SKM2017.718.SRRetserhvervelse af bonus, genoptagelseBindende svarForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst
12-12-17SKM2017.717.SRUdlån fra virksomhedsordningen - obligationerBindende svarVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
12-12-17SKM2017.716.SRSelskab - væddemål - omkostningerBindende svarSelskabsbeskatning
12-12-17SKM2017.715.SRMomspligt af ture på køretøj, der manøvreres af kunden selvBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
12-12-17SKM2017.714.ØLROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter offentlige ejendomsvurderingDomEjendomsvurdering
11-12-17SKM2017.713.SRAmerikansk trust anset for skattemæssigt transparentBindende svarSelskabsbeskatning
11-12-17SKM2017.712.SRAmerikanske LLC'er anset for skattemæssigt transparenteBindende svarSelskabsbeskatning
11-12-17SKM2017.711.SRMoms - fradragsret - forsikringsskader på personbilerBindende svarFradrag
11-12-17SKM2017.710.ØLRFast driftssted - dobbeltbeskatningsoverenskomstDomPersonlig indkomst
11-12-17SKM2017.709.HRBeregning af indbringelsesfristen - korrigeret afgørelse fra LandsskatterettenKendelseAndet om moms
11-12-17SKM2017.708.ØLRUgyldig afgørelse - ekstraordinær genoptagelseDomNår man ønsker en sag genoptaget
11-12-17SKM2017.707.LSRFradrag for ukurans nedskrivningAfgørelseFradrag og afskrivninger
11-12-17SKM2017.706.BRMaskeret udlodning – salg af springhestDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
11-12-17SKM2017.705.ØLRStraf – registreringsafgift – ikke grundlag for tillægsstrafDomStraf
11-12-17SKM2017.704.ØLRSagsomkostninger – frafald af synspunkter – nye oplysningerKendelseNår man vil klage
08-12-17SKM2017.703.ØLRStraf – importør – pant – bødeniveau – ølafgift – ikke registreret som varemodtager - ordensbødeDomStraf
08-12-17SKM2017.702.LSRNon-resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og StorbritannienAfgørelseUdenlandsk indkomst
08-12-17SKM2017.701.LSRResident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og StorbritannienAfgørelseUdenlandsk indkomst
08-12-17SKM2017.700.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2018SKAT-meddelelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)
07-12-17SKM2017.699.LSRSkattepligt i forbindelse med kapitalnedsættelse til dækning af regnskabsmæssige tab i erhvervsdrivende, almennyttig fondAfgørelseSelskabsbeskatning
07-12-17SKM2017.698.LSRPilots berettigelse til exemptionslempelse i dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Storbritannien, henholdsvis creditlempelse i den dansk-britiske dobbeltbeskat-ningsoverenskomst samt dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og PortugalAfgørelseUdenlandsk indkomst
07-12-17SKM2017.697.SRReklamekoncept - donationer til godkendte foreningerBindende svarSelskabsbeskatning
07-12-17SKM2017.696.LSRYderligere registreringsafgift på ombygget varebilAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
07-12-17SKM2017.695.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviserAfgørelsePersonlig indkomst
07-12-17SKM2017.694.SRAndelsselskab - udviklingsomkostningerBindende svarSelskabsbeskatning
06-12-17SKM2017.693.ØLRRådighed over fri bil - opbevaring i Tyskland under kommissionsaftale - flere private biler - maskeret udlodningDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
05-12-17SKM2017.692.SROmdannelse af A/S til P/S - Overførselsreglen - Beskatning af likvidationsavanceBindende svarSelskabsbeskatning
05-12-17SKM2017.691.SROphør af fuld skattepligt, begrænset skattepligt, fast driftsstedBindende svarPersonlig indkomst
05-12-17SKM2017.690.SRMoms - momsfritagelse for almenvelgørende organisationBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
05-12-17SKM2017.689.VLRSagsomkostninger - egen skyld - sagsomkostninger ikke ophævetKendelseNår man vil klage
04-12-17SKM2017.688.SRPensionsudbetalinger fra udenlandsk pensionsordning indkomstskattepligtig efter PBL § 53 A, stk. 5Bindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
04-12-17SKM2017.687.SRBehandling af modtagne betalinger og modtagne underskud efter UK consortium relief regler under dansk international sambeskatningBindende svarSelskabsbeskatning
04-12-17SKM2017.686.BROphævelse af sagsomkostninger – tildeling af sagsomkostningerDomNår man vil klage
04-12-17SKM2017.685.SKATAmortisationsrenten for 2018SKAT-meddelelsePensionsafkastbeskatning (PAL)
04-12-17SKM2017.684.BRIndsættelser på klientkonto - fri sommerbolig - dokumentation for påstået lån - erklæringer til brug for skattesagenDomPersonlig indkomst
04-12-17SKM2017.683.ØLRDet skattemæssige virkningstidspunkt for en grænseoverskridende, koncernintern fusionDomSelskabsbeskatning
04-12-17SKM2017.682.BRIndsætninger på konti - lån Objektiv - dokumentationDomPersonlig indkomst
04-12-17SKM2017.681.SRAnstalt i Liechtenstein og selskab på CuracaoBindende svarSelskabsbeskatning
01-12-17SKM2017.680.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2018SKAT-meddelelseVirksomheder
01-12-17SKM2017.679.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2017 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløbAfgørelseVirksomheder + Personlig indkomst