Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
Tryk her for at se dokumentet31-08-17SKM2017.524.LSREvt. momspligt ved salg af en byggeretAfgørelseByggeri
Tryk her for at se dokumentet31-08-17SKM2017.523.SRSkibe og fast udstyr - momsfritagelse - genoptagelse af bindende svarBindende svarAndet om moms
Tryk her for at se dokumentet31-08-17SKM2017.522.LSRFradrag for tab på en fordringAfgørelseFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet31-08-17SKM2017.521.BRFradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter til elforsyning - grundforbedrende foranstaltningerDomEjendomsvurdering
Tryk her for at se dokumentet31-08-17SKM2017.520.SRDigital valuta anset for struktureret fordringBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet30-08-17SKM2017.519.SRFast driftssted - salgs- og servicemedarbejder - hjemmekontorBindende svarSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet30-08-17SKM2017.518.ØLRBeskatning af ulovligt aktionærlån – Skatteyderens bevisbyrde for realitet af lånDomForskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Tryk her for at se dokumentet30-08-17SKM2017.517.BRDirekte følge - spørgsmål om ret til ekstraordinær genoptagelse af en banks lønsumsafgiftstilsvar efter en ændring af bankens momstilsvarDomVirksomheder
Tryk her for at se dokumentet28-08-17SKM2017.516.SRRabatordningBindende svarPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet28-08-17SKM2017.515.SRFast driftssted - tysk byggeselskabBindende svarSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet25-08-17SKM2017.514.SRInternational sambeskatning - genplacering ejendomsavanceBindende svarSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet25-08-17SKM2017.513.HRFradrag - almindelig løn til egne ansatte - fordeling - praksis passivitetDomFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet25-08-17SKM2017.512.HRFradrag for driftsomkostninger - almindelig løn til egne ansatte - fordeling - praksis - passivitetDomFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet24-08-17SKM2017.511.SRIntet vederlag for overskudsvarme - salg af ret til indrapportering af energibesparelserBindende svarEnergi og kuldioxid
Tryk her for at se dokumentet23-08-17SKM2017.510.LSRBeskatning af pensionsafkastAfgørelsePensionsafkastbeskatning (PAL)
Tryk her for at se dokumentet23-08-17SKM2017.509.SRFast driftssted - underentreprenørBindende svarSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet21-08-17SKM2017.508.BRRådighedsbeskatning af sommerhus - hovedanpartshaverDomPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet21-08-17SKM2017.507.BRGrundforbedringsfradrag – dagældende vurderingslov – udgifter til intern vej – ophævelse af sagsomkostninger – retsplejelovenDomEjendomsvurdering
Tryk her for at se dokumentet21-08-17SKM2017.506.HRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst – skatteproces/”nyt” anbringendeDomSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet21-08-17SKM2017.505.VLRIndsættelser maskeret udlodning - fri bil - ansættelsesfrist - gyldighedDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet21-08-17SKM2017.504.ØLRBeskatning af fri bil - specialindrettet køretøjDomPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet18-08-17SKM2017.503.ØLRGrundværdi - nedslag for ekstrafundering byggeretsværdiprincippet skønDomEjendomsvurdering
Tryk her for at se dokumentet17-08-17SKM2017.502.SRCFC dispensationAfgørelseSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet17-08-17SKM2017.501.SKATKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2017SKAT-meddelelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Tryk her for at se dokumentet16-08-17SKM2017.500.ØLRSagsomkostninger - retsplejeloven - delvise sagsomkostninger - særlige grundeKendelseNår man vil klage
Tryk her for at se dokumentet15-08-17SKM2017.499.BRIndkomst på fiskefartøj – international trafik – lempelse – forventningsprincipDomUdenlandsk indkomst
Tryk her for at se dokumentet15-08-17SKM2017.498.BRRegistreringsafgift - personbil - bopæl - svenske nummerpladerDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Tryk her for at se dokumentet15-08-17SKM2017.497.ØLRRegistreringsafgift – beslaglæggelse - proportionalitetsprincippetKendelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Tryk her for at se dokumentet14-08-17SKM2017.496.SRTysk ph.d.-studerende - legat fra hjemlandBindende svarPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet14-08-17SKM2017.495.SRTysk ph.d.-studerende - stipendium fra hjemlandBindende svarPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet14-08-17SKM2017.494.SRRenter tilskrevet livsforsikring omfattet af PBL § 50 ikke indkomstskattepligtigBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
Tryk her for at se dokumentet11-08-17SKM2017.493.BRPensionsbeskatningsloven - suspension af frist - berettigede forventningerDomPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet11-08-17SKM2017.492.LSRPålæggelse af yderligere registreringsafgift ved benyttelse af autocamperAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Tryk her for at se dokumentet10-08-17SKM2017.491.LSRSplitleasing - Værdi af fri bilAfgørelsePersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet10-08-17SKM2017.490.LSRAfgiftspligt efter Chokolade- og sukkervareafgiftsloven - DekorfondantAfgørelseIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
Tryk her for at se dokumentet10-08-17SKM2017.489.LSRFradrag for forbedringer – Grundforbedrende foranstaltning via eltilslutningsafgiftenAfgørelseFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet10-08-17SKM2017.488.LSRSkattepligt vedrørende donationer og gavebidrag i forbindelse med valgkampagneAfgørelsePersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet10-08-17SKM2017.487.SRSkattefrihed - etablering af biogasanlægBindende svarFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet09-08-17SKM2017.486.SKATPraksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner vedrørende betalinger og overførsler - styresignalStyresignalMomsfritagelse og -godtgørelse
Tryk her for at se dokumentet09-08-17SKM2017.485.SRSuccession - ægtefæller - kapitalafkastgrundlagBindende svarVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Tryk her for at se dokumentet09-08-17SKM2017.484.SRUdenlandsk fond - udskilt fra stifters formuesfære - selvstændigt skattesubjektBindende svarSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet09-08-17SKM2017.483.BRFri bolig - skønsmæssig ansættelse - forlænget ligningsfrist bopælspligtDomPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet09-08-17SKM2017.482.BRAfskrivning – software – realitetDomVirksomheder
Tryk her for at se dokumentet08-08-17SKM2017.481.SRIkke fast driftssted, virksomhed omfattet af "international trafik"Bindende svarSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet08-08-17SKM2017.480.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – tilståelsessag - selskabDomStraf
Tryk her for at se dokumentet08-08-17SKM2017.479.ØLRAfvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til SkatteankestyrelsenDomNår man vil klage
Tryk her for at se dokumentet08-08-17SKM2017.478.VLRMoney Transfer-projektet - skattepligt af pengeoverførsler fra selskab på Cayman Island.DomPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet08-08-17SKM2017.477.VLRBeskatning af værdi af fri bil delvis privat anvendelse specialindretningDomPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet07-08-17SKM2017.476.SRTrust i Liechtenstein anset for skattemæssigt transparentBindende svarSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet03-08-17SKM2017.475.SRMoms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelseBindende svarFradrag
Tryk her for at se dokumentet03-08-17SKM2017.474.SRMoms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelse og salgBindende svarMomspligt
Tryk her for at se dokumentet03-08-17SKM2017.473.BRLønindkomst - overførsler fra udlandet - ekstraordinær genoptagelseDomPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet03-08-17SKM2017.472.BRAktionærlån - insolvensbedømmelseDomPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet03-08-17SKM2017.471.VLRUniversitetsansat udstationeret til Storbritannien skattepligtig til Danmark af lønnen fra det danske universitet.DomPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet03-08-17SKM2017.470.ØLRStraf - skattesvig - afskrivning - personbiler - tilbagedaterede selvskyldnerkautionserklæringerDomStraf
Tryk her for at se dokumentet03-08-17SKM2017.469.SRAktieombytning - henstandssaldo - omgåelseBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet03-08-17SKM2017.468.BRFradrag i grundværdi - dokumentation - overvæltning af etableringsudgifter via grundkøbesumDomEjendomsvurdering
Tryk her for at se dokumentet03-08-17SKM2017.467.ØLRFordeling af rentefradrag - tidligere ægtefæller - fælles gæld - forkortet ligningsfrist - formalitetsindsigelserDomFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet03-08-17SKM2017.466.ØLRStærk formodning for fri bil som følge af tilkendegivelse om privatbenyttelse - maskeret udlodning ved pantebrevshandel skulle ske i henhold til ejerandeleDomPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet03-08-17SKM2017.465.HRAktieavancebeskatning - henstandsbeløb - fri bevægelighedDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet03-08-17SKM2017.464.BRMaskeret udbytte - fri bilDomPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet01-08-17SKM2017.463.BRTandlægepraksis var ikke erhvervsmæssig virksomhed rentabilitetskriterietDomPersonlig indkomst

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter