Aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien

EU-Kommissionen og den britiske regering blev den 24. december 2020 enige om en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Aftalen er trådt i kraft pr. 1. januar 2021.

De endelige regler for tilbagebetaling af moms fra Storbritannien er endnu ikke afklaret mellem Storbritannien og EU. Vi opdaterer denne side, så snart reglerne er afklaret endeligt.

Opdateret 24. februar 2021 kl. 10.00.

Hvis din virksomhed har udgifter i Storbritannien i forbindelse med din virksomheds momspligtige aktiviteter, kan du søge om at få moms betalt tilbage. Det hedder momsrefusion.

Eksempler på køb, du typisk kan få tilbagebetalt momsen af:

  • Persontransport
  • Brændstof
  • Hotelophold
  • Restaurantbesøg
  • Adgang til messer

Tilbagebetaling af moms 

Ansøgningsfristen er forkortet i 2021. Du kan senest søge om momsrefusion fra Storbritannien for køb i 2020 via Tast Selv Erhverv frem til d. 31. marts 2021.

Derefter anbefaler vi, at du venter med at søge om momsrefusion for køb i 2021 fra Storbritannien, til Storbritannien oplyser, hvilken proces man skal bruge.

Det er Storbritanniens regler, som bestemmer, om du kan få momsen tilbage. Hvis leverandøren har opkrævet moms ved en fejl, skal du kontakte leverandøren.

Læs mere om momsrefusion for køb i udlandet.

Fra 1. januar 2021 bliver varehandel i Nordirland betragtet som handel i EU, mens varehandel i England, Wales og Skotland skal betragtes som køb i lande uden for EU (3. lande). Køb af ydelser bliver betragtet som handel med lande uden for EU (3. lande), uanset hvor i Storbritannien købet er foretaget.

De nærmere processer er endnu ikke på plads med Storbritannien.

Du kan søge digitalt for 2020, som du plejer. Dog kun frem til d. 31. marts 2021.

Skattestyrelsen regner med, at efter d. 31. marts 2021 vil du skulle søge via en ansøgningsblanket, som Storbritannien laver. Dette vil dog kun gælde for køb i 2021 og fremover. Blanketten vil sandsynligvis være at finde på gov.uk/vat-returns. Vi anbefaler dog, at du venter med at søge om momsrefusion fra Storbritannien, til Storbritannien oplyser, hvilken proces man skal bruge.

Kladder, hvor Storbritannien indgår helt eller delvist, kan ikke færdiggøres og afsendes efter 31. marts 2021. Hvis du alligevel forsøger, vil det se ud som om ansøgningen er afsendt til Storbritannien. Ansøgningen vil dog ikke komme frem til de britiske skattemyndigheder (HMRC), da Storbritanniens forbindelse til momsrefusionssystemet bliver lukket efter (indtil videre) 31. marts 2021.

Hvis du har en ansøgning, der indeholder oplysninger til flere lande, er du derfor nødt til at fjerne eventuelle oplysninger om Storbritannien, hvis resten af ansøgningen skal komme frem til de øvrige skattemyndigheder.

Når der er en proces for manuel ansøgning i Storbritannien på plads, forsvinder den automatiske validering af momsregistreringen i Danmark, da du ikke længere skal søge om momsrefusion via momsrefusionssystemet. Derfor skal du i stedet ansøge Skattestyrelsen om at dokumentere din virksomheds momsregistrering via blanket 31.015.

Skattestyrelsen anbefaler, at du sender ansøgninger og forespørgsler pr. post og ikke via mail.

Postadresse

VAT Overseas Repayment Unit,
S1250,
Benton Park View,
Newcastle-Upon-Tyne.
NE98 IYX

Kontakt

Tel: (+44) (0) 3000 545 316
Fax: (+44) (0) 3000 556 302
newcastle.oru@hmrc.gsi.gov.uk 

Har du spørgsmål om momsrefusion?

Ring direkte til 72 38 04 40.