SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.149.LSRFradrag for udgifter til underleverandører11-03-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.147.LSRMomspligt af udlagt undervisning11-03-19MomspligtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.146.LSRSalg af bygninger med negativ værdi08-03-19SalgAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.144.LSRFradrag for indskud på etableringskonto08-03-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.73.LSRGenbeskatning af negativ fradragskonto08-02-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.72.LSRGrundværdi (årsomvurdering) – Omberegnet grundværdi08-02-19EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.71.LSRBrand- og redningskøretøjer brugt til undervisning - Afgiftsfritagelse08-02-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.70.LSRGæld vedrørende et jordbrugslån08-02-19ForældelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.69.LSRForhøjelse af kapitalindkomst og aktieindkomst – Tab ved salg af investeringsbeviser - Dødsbo08-02-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.68.LSRSkattefrihed – Rejsegodtgørelser - Lønomlægning08-02-19Arbejdsgiverens særlige pligterAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.49.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte29-01-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.48.LSRPensionsordning - Virksomhedsordningen - Køb af aktier for opsparet overskud29-01-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.46.LSRStrukturskadeerstatning29-01-19EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.40.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte28-01-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.39.LSRStrukturskadeerstatning28-01-19EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.38.LSRGodtgørelsesberettigelse – Afgift af dieselolie anvendt til drift af råstofpumper25-01-19Energi og kuldioxidAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.37.LSRKursgevinst ved omlægning af gæld25-01-19Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.36.LSRTilbagebetaling af chokoladeafgift vedrørende myslibarer24-01-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.34.LSRLån over mellemregningskontoen anset for løn24-01-19Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.33.LSRFritagelse for skattetræk af bevilling fra Det Frie Forskningsråd24-01-19Udenlandsk indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.14.LSRRegistreringsafgift af motorkøretøjer11-01-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.13.LSRUdbetaling af skatteværdi af udviklingsomkostninger - Patentarbejde10-01-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter