SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2019.654.BREkstraordinær genoptagelse – 6-måneders frist - dispensation20-12-1909-12-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.651.BRAfvisning – bevis for fremkomst af e-mail20-12-1912-12-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.641.BRAnsvar for manglende indeholdelse af A-skatter og AM-bidrag19-12-1906-12-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.638.BRRette indkomstmodtager – maskeret udbytte – Fri bil19-12-1905-12-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.635.BRMaskeret udlodning til hovedanpartshaver ved kontante hævninger18-12-1929-11-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.625.BRForsendelsesrisiko - Klagefrist13-12-1928-10-19Når man vil klage Dom
SKM2019.622.BRValg af forslagsstiller til skønsmand13-12-1905-11-19Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2019.613.BRHæftelse for registreringsafgift10-12-1919-11-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2019.592.BRNulstilling – rettidig betaling af A-skat og AM-bidrag29-11-1905-11-19Modregning og transport Dom
SKM2019.591.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl – ekstraordinær genoptagelse29-11-1906-11-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.590.BRFri helårsbolig – hovedaktionær29-11-1908-11-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.589.BRFastsættelse af sagsomkostninger – sent fremkomne beviser rådighed over bil tilhørende bror28-11-1926-11-19Når man vil klage Dom
SKM2019.586.BRØkonomisk virksomhed – fradrag for købsmoms – godtgørelse af elektricitetsafgift28-11-1908-11-19Fradrag + Energi og kuldioxid Dom
SKM2019.573.BRArbejdsudleje – minkfarm – integration – udskillelse – outsourcing – gamle og nye regler22-11-1901-11-19Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2019.570.BRSkattepligtige gaver - kontante hævninger ved fuldmagt og hævekort21-11-1923-10-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.565.BRIndsætninger på bankkonto – ej bevis for penge overdraget til tredjemand15-11-1915-10-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.564.BRFri bil – Hovedanpartshaver14-11-1920-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.560.BRIndsætninger på bankkonto - bevisbyrde14-11-1910-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.543.BRGenoptagelse – ikke fremlagt dokumentation - rentefradrag04-11-1921-08-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.541.BRFri bil – udenlandske indregistrerede biler i kommission – fri sommerbolig – ubeboelig private udgifter afholdt af selskab31-10-1920-08-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.539.BROverskridelse af søgsmålsfrist – delafgørelse30-10-1902-10-19Når man vil klage Dom
SKM2019.516.BRBefordringsfradrag – pilot –bevisbyrde – søgsmålsfrist efter klage til Folketingets Ombudsmand22-10-1911-10-19Fradrag og afskrivninger + Når man vil klage Dom
SKM2019.514.BRMoms – skønsmæssig forhøjelse – fordeling på afgiftsperioder21-10-1911-10-19Andet om moms Dom
SKM2019.509.BRBeskatning af ulovligt aktionærlån – Bevisbyrde – Ej tilbagebetalingspligtigt lån15-10-1925-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.508.BRMaskeret udlodning – forlænget ligningsfrist - ekstraordinær genoptagelse15-10-1919-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.507.BRMoms – Omvendt betalingspligt – EU-erhvervelser – Levering og installering af udenlandske varer i Danmark – Listeindberetning15-10-1923-09-19Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2019.505.BREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – revisor14-10-1912-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.491.BRForhåndstilsagn om omkostningsgodtgørelse til syn og skøn07-10-1919-09-19Når man vil klage Dom
SKM2019.490.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl – ekstraordinær genoptagelse07-10-1919-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.485.BRBeskatning - pensionsudbetalinger03-10-1912-09-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.483.BRAfvisning – stævning var ikke indleveret af en mødeberettiget person03-10-1918-09-19Når man vil klage Dom
SKM2019.464.BRAfkast af arv i udlandet – retserhvervelsesprincippet - grov uagtsomhed – indsætninger på bankkonto27-09-1914-08-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.463.BRIndsætninger fra selskab - skattemæssig transparens - ekstraordinær genoptagelse26-09-1919-08-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.444.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfristen12-09-1922-08-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.443.BRRegistreringsafgift – Svensk indregistreret Ferrari – Bopæl i Danmark – Afgiftsfritagelse – Brugeraftale11-09-1914-08-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2019.439.BROverførsler til bankkonto – frist for ekstraordinær genoptagelse – ugyldighed10-09-1906-08-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.438.BRIndeholdelse af A-skat og AM-bidrag – forpligtet og hæftede for disse beløb - indberetningspligt10-09-1912-08-19Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2019.435.BRKorrektion af afgiftsgrundlaget - interesseforbundne parter10-09-1929-07-19Momsgrundlag Dom
SKM2019.434.BRGrundværdi-fradrag for forbedringer-tilslutningsafgifter-dokumentation05-09-1928-05-19Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.427.BRTilsidesættelse af regnskab - skønsmæssig forhøjelse af skat og moms - maskeret udlodning02-09-1919-06-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.426.BRTilsidesættelse af regnskab - skønsmæssig forhøjelse af skat og moms - maskeret udlodning02-09-1919-06-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.425.BRTilsidesættelse af regnskab - skønsmæssig forhøjelse af skat og moms - maskeret udlodning02-09-1919-06-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.423.BRSkønsmæssig ansættelse – udgifter af privatlignende karakter – ekstraordinær genoptagelse28-08-1923-07-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.422.BRFri sommerbolig – beskatning af hovedanpartshaver28-08-1905-07-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.421.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende – dykkervirksomhed – konsulentaftale28-08-1912-07-19Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2019.419.BRRevisionsvirksomhed – fri bil – fradrag for udgifter til rejser m.v.27-08-1916-07-19Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2019.418.BRErstatning for beslaglæggelse af motorkøretøj forældelse – afsavnserstatning – værditab – udgifter til forsikring og vægtafgift – finansieringsudgifter27-08-1924-06-19Processuelle bestemmelser Dom
SKM2019.417.BRErhvervsmæssig virksomhed – Fradrag for rejseudgifter27-08-1917-07-19Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2019.402.BROverdragelse mellem interesseforbundne parter – markedsværdi - maskeret udlodning - syn og skøn20-08-1905-07-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.394.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag14-08-1924-06-19Når man vil klage Dom
SKM2019.393.BRKontingent til forening - ikke fradragsberettiget14-08-1907-06-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.386.BRRegistreringsafgift – afgiftsfritagelse – mandskabsvogn02-08-1903-06-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2019.385.BRSKATs afmeldelse af kommanditselskaber fra momsregistrering29-07-1921-05-19Andet om moms Dom
SKM2019.384.BRFradrag for renteudgifter – boligkollektiver29-07-1919-06-19Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2019.382.BRPengeindsætninger – skattepligtig indkomst25-07-1926-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.380.BRFradrag for grundforbedringer - intern vandforsyning - fradrag på ca. 700 kr. - skøn ikke tilsidesat19-07-1902-05-19Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.379.BRGrundværdi - Grundskatteloft - Basisår19-07-1926-04-19Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.373.BRMaskeret udlodning – leje og renovering af ejendom11-07-1901-05-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.354.BRLønindeholdelse – dokumenterede budgetoplysninger og indsigelser om fordringers eksistens og størrelse04-07-1918-06-19Lønindeholdelse Dom
SKM2019.353.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl04-07-1917-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.352.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl04-07-1917-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.351.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl – ekstraordinær genoptagelse04-07-1917-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.344.BRRette skatte- og momssubjekt01-07-1913-05-19Momspligt + Personlig indkomst Dom
SKM2019.337.BRFri bil - tilstandsforsikring - nummerplader afleveret til forsikringsmægler.24-06-1926-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.336.BRIndtægter i udenlandsk ”fond” – grov uagtsomhed – retsevne for britisk selskab24-06-1924-05-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.335.BRSkønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug – værdi af ejerlejlighed hjemfaldspligt24-06-1908-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.333.BRFradrag for tab - debitorer nægtet - betaling fra moderselskab - bindende kautionsløfte24-06-1910-05-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.326.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse20-06-1916-05-19Straf Dom
SKM2019.320.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse - aftalegrundlag19-06-1911-04-19Når man vil klage Dom
SKM2019.302.BRAktionærlån – minoritetskapitalejerens skattepligt – ægtefælles disposition07-06-1904-04-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.301.BRAktionærlån – skærpet bevisbyrde – låneforholdets fremtræden - solvens07-06-1904-04-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.300.BRSyn og skøn – Valg af forslagsstiller til skønsmand07-06-1915-03-19Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2019.299.BRSyn og skøn – ikke retlige og utilbørlige supplerende spørgsmål07-06-1921-05-19Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2019.297.BRSyn og skøn – skønsmænd skulle ikke afholde udgifter til fremskaffelse af sagens oplysninger07-06-1924-05-19Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2019.287.BRStutteri og hold af galopheste var ikke erhvervsmæssig virksomhed – ikke fradrag for købsmoms – ikke fradrag for udgifter til reklame28-05-1911-04-19Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2019.286.BRFradrag for udgifter til løn og indsætninger på bankkonto28-05-1923-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.272.BRStraf – bødeudmåling – prøvesag – manglende rettidig indsendelse og udarbejdelse af transfer pricing dokumentation23-05-1916-04-19Straf Dom
SKM2019.264.BRSkattefri kørselsgodtgørelse, kontrol, kørselsregnskab, lønomlægning16-05-1911-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.261.BREkstraordinær genoptagelse – skatteyderens anmodning15-05-1909-04-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.255.BRIndsætning på bankkonto – forklaring om lån – ordinær genoptagelse09-05-1908-04-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.238.BRRettidig klage – særlige omstændigheder02-05-1929-03-19Når man vil klage Dom
SKM2019.229.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter - dokumentation25-04-19 Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.227.BRGrundværdiansættelse tilsidesat som åbenbar urimelig24-04-19 Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.195.BRRette indkomstmodtager - direkte følge lille frist-reglen formalitetsindsigelse03-04-1905-03-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.194.BRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed03-04-1917-01-19Momsgrundlag Dom
SKM2019.184.BRSkattepligtig indkomst – konkrete indsætninger – hævninger fra selskaber – familielån skærpet bevisbyrde01-04-1921-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.178.BRBeskatning af ulovligt aktionærlån - Bevisbyrde - Solvensbedømmelse26-03-1905-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.174.BRUdeholdt omsætning – kontroloplysninger - manglende dokumentation for fradragsret25-03-1906-03-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.169.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse - aftalegrundlag25-03-1925-01-19Når man vil klage Dom
SKM2019.160.BRHævninger fra konti anset for skattepligtig indkomst14-03-1905-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.157.BRIndsætninger på bankkonto – tilbagebetaling af lån – ekstraordinær genoptagelse14-03-1919-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.154.BRIndsætninger på konto – lån – tilbagebetaling af udlæg – skiftende forklaringer12-03-1906-03-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.153.BRSkønsmæssig ansættelse – mangelfuldt regnskabsgrundlag bruttoavance – branchetal12-03-1924-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.152.BRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed11-03-1917-01-19Momsgrundlag Dom
SKM2019.150.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter11-03-1903-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.148.BREjendomsværdi og Grundværdi - udlejningsejendomme11-03-19 Ejendomsvurdering + Erhvervsejendomme Dom
SKM2019.135.BRMomstilsvar – anden forening - hjemvist07-03-1904-03-19Når man vil klage Dom
SKM2019.134.BRSyn og skøn - afskæring af afhøring af "sagkyndigt" vidne07-03-1922-02-19Processuelle bestemmelser + Når man vil klage Kendelse
SKM2019.133.BRModregning – Kompetence – Sagsbehandlingsfejl07-03-1918-01-19Modregning og transport Dom
SKM2019.131.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – førstegangsovertrædelse – import - uregistreret07-03-1905-02-19Straf Dom
SKM2019.130.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse07-03-1905-02-19Straf Dom
SKM2019.128.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse06-03-1905-02-19Straf Dom
SKM2019.127.BRBeskatning af anpartshaverlån06-03-1918-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.126.BRIndsætninger - Pengeoverførsler fra privatperson - Bevisbyrde06-03-1911-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.124.BROmgørelse – betingelser ikke opfyldt05-03-1904-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.121.BROffentlig ejendomsvurdering - grundværdi04-03-19 Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.118.BRSkattepligt – bopæl – centrum for livsinteresser04-03-1914-12-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2019.112.BRSpørgsmål om skatteforvaltningens erstatningsansvar for tilsidesat afgørelse om registreringsafgift28-02-1921-12-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2019.111.BRGenanlæg efter afvisning – oprindelig fristafbrydende virkning – manglende hjemmel til genoptagelse28-02-1921-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.110.BRKlagefrist overskredet – ikke særlige omstændigheder28-02-1918-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.103.BRSkattetillæg – særlige omstændigheder – selvangivelse22-02-1912-12-18Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2019.102.BREkstraordinær genoptagelse – ordinær genoptagelse – nyt anbringende – korrespondance fra skattemyndighederne21-02-1913-12-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.101.BREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed21-02-1915-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.96.BRGenoptagelse – nye oplysninger19-02-1912-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.94.BREkstraordinær genoptagelse direkte følge forkortet ligningsfrist bekræftende til genmæle19-02-1904-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.90.BRIkke ret til fradrag for installationer i fritidshus18-02-1920-12-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2019.89.BRFri bil - maskeret udlodning – ordinær genoptagelse18-02-1912-12-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.85.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse bevisbyrde18-02-1921-11-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.84.BRSkønsmæssig forhøjelse – dokumentation for forældelse af gæld15-02-1930-11-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.76.BRGrundforbedringsfradrag - Vurderingslovens §§ 17 og 18 - tilslutningsafgift11-02-1912-11-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.75.BRSkatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)11-02-1918-01-19Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.61.BRProjekt Money Transfer - bevisbyrde for mundtlig aftale - genoptagelse ved grov uagtsomhed05-02-1910-12-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.60.BRIndsætninger og overførsler – kapitalejerlån – sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi05-02-1926-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.59.BRAfvisning – rettergangsfuldmægtig – sag anlagt efter frist på retssagsportalen – IT-problemer – sag anlagt rettidigt05-02-1921-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.56.BRFradrag for tab på valutaterminskontrakter04-02-1924-10-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.55.BRBefordringsfradrag – Skærpet bevisbyrde – Brobizz-kvitteringer31-01-1919-11-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2019.54.BRLægefaglig konsulents salg og udbringning af vin var ikke erhvervsmæssig virksomhed31-01-1901-10-18Virksomheder Dom
SKM2019.53.BRBeskatning af værdien af rådighed over fritidsbolig på skovejendom31-01-1925-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.45.BRFradrag for grundforbedringer - tilslutningsafgift - vurderingsloven29-01-1930-10-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.12.BRMaskeret udlodning – Yderligere løn - Aktieavance10-01-1925-10-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.11.BRMaskeret udlodning – mellemregningskonto - selskab09-01-1905-12-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.5.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter07-01-1930-11-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.3.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - bekræftende til genmæle - sagsomkostninger07-01-1901-10-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.2.BRSkøn over ejendomsværdi for erhvervsejendom ikke tilsidesat07-01-1929-10-18Ejendomsvurdering + Erhvervsejendomme Dom