Grænsegængere kan få håndværkerfradrag efter samme regler som alle andre. Der er dog særlige krav til leverandøren, til dokumentationen for arbejdet og til, hvordan du skal oplyse fradraget til os.

Vælg ændre årsopgørelsen eller indberet oplysningsskemaet og vælg rubrik 460

For grænsegængere kan vedligeholdelse udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU-/EØS-land, og serviceydelser også af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig i et EU-/EØS-land.

Som grænsegænger skal du kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson).

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om:

 • Arbejdets art
 • Lønudgiftens størrelse
 • Leverandørens cvr-nr. eller VAT-nr. (for en virksomhed)
 • Leverandørens cpr-nr. eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, samt fulde navn og adresse (for en person)
 • Dato for arbejdets udførelse
 • Adresse for arbejdets udførelse

Arbejdets skal betales elektronisk, og betalingen skal dokumenteres med kontoudtog eller betalingskvittering.

Du kan selvangive håndværkerfradraget (servicefradraget) på to måder:

 1. Log på TastSelv
  Vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
  Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.
 2. Udfyld rubrik 460 på blanketten Supplement til oplysningsskemaet for begrænset skattepligtige, og send den til os sammen med dit oplysningsskema.Blanket: Supplement til oplysningsskemaet for begrænset skattepligtige

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.