Du kan få håndværkerfradrag uanset, om du har ejet eller lejet din bolig. Der er dog tre betingelser:

  • Du skal selv betale for arbejdet.
  • Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde).
  • Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført.

I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over godkendte ydelser med håndværkerfradrag.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter