Fritidsboliger er også omfattet af håndværkerfradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet.

Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag for serviceydelser og for håndværksydelser.

Ud over de generelle betingelser gælder følgende for fritidsboliger:

 • Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.
 • Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.
 • Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.
 • Selvom du både har helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få et årligt fradrag på 25.000 kr. i serviceydelser i 2021 (6.200 kr. i 2020) og 12.500 kr. i håndværksydelser i 2021 (12.500 kr. i 2020).

Har du ikke været ejendomsværdiskattepligtig af din fritidsbolig, fx fordi fritidsboligen:

 • udelukkende blev udlejet erhvervsmæssigt
 • var under opførelse/nedrivning
 • var ubeboelig
 • var ejet af en andelsboligforening,

så er fritidsboligen ikke omfattet af ordningen. De fleste kolonihaver er ikke ejendomsværdiskattepligtige og er derfor heller ikke omfattet af ordningen.

Hvis I er flere, der ejer en fritidsbolig sammen - for eksempel søskende, der har arvet et sommerhus, eller venner, der køber sammen - kan I hver især få fradrag, hvis betingelserne ellers er opfyldt.

Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udførte arbejdet, været momsregistreret.

Ligger den i et ikke-EU-land, skal virksomheden være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter på det pågældende arbejde.

For begge tilfælde gælder det, at serviceydelser kan udføres af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig til landet.

Det er en betingelse, at det land, hvor fritidsboligen ligger, udveksler oplysninger med de danske myndigheder på baggrund af en dobbeltbeskatningsaftale eller internationale overenskomster eller konventioner.

Hvis du er begrænset skattepligtig til Danmark af en fritidsbolig, der ligger i Danmark, er din fritidsbolig også omfattet af håndværkerfradraget efter de samme betingelser som fuldt skattepligtige.

Der er dog to undtagelser:

 • Det er kun ejeren af fritidsboligen, der kan få fradrag. Ejerens ægtefælle kan ikke få fradrag, når pågældende ikke selv er ejer.
 • Der er samme krav til dokumentation, som hvis du har valgt beskatning efter grænsegængerreglerne.

Hvis du har en fritidsbolig i udlandet, kan du kun få fradrag, hvis du vælger beskatning efter grænsegængerreglerne.

Du kan oplyse håndværkerfradraget (servicefradraget) på to måder:

 1. Log på TastSelv
  Vælg Ændre årsopgørelsen eller indberet oplysningsskemaet.
  Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.
 2. Udfyld rubrik 460 på blanketten Oplysningsskema for begrænset skattepligtige, og send den til os.

Oplysningsskema for begrænset skattepligtige

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.