Der gælder særlige momsregler for teleydelser og elektroniske ydelser og radio- og tv-spredningstjenester, der sælges til private forbrugere i EU. Din virksomhed skal registreres samt indberette og betale moms i alle de lande, hvor du sælger ydelserne. Du kan også vælge at registrere virksomheden i ét land og indberette og betale moms der. Ordningen hedder One stop moms. Fordelen ved One stop moms-ordningen er, at du ikke skal indberette moms til hvert enkelt EU-land, du sælger til, men kan gøre det samlet til din virksomheds sædvanlige skattevæsen (Skattestyrelsen i Danmark).

Fra den 1. januar 2019 er der kommet en række ændringer til One stop moms-reglerne. Fra 1. januar 2019 kan virksomheder i EU med et samlet salg af elektronisk leverede ydelser til private inden for EU for under 10.000 euro (omregnet svarer det til 74.415 kr.) på et kalenderår, i stedet vælge at indberette og betale i sit eget hjemland. Det vil sige, at din virksomhed i stedet kan afregne moms efter de normalt gældende danske momsregler. Denne regel gælder ikke for virksomheder uden for EU.

Læs mere om dette i afsnittene Regler for One stop moms (virksomhed i EU) og Regler for One stop moms (virksomhed uden for EU).

Indberet One stop moms

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter