Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Jurisdiske Vejledning. Se afsnit D.A.14 Registrering.