Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.7 Ydelser i forbindelse med indførsel af varer ML § 36, stk. 2.