Tidspunktet for momspligtens indtræden er afgørende for, til hvilken momsperiode en given leverance mv. skal henføres, og dermed for afgørelsen af beskatnings- og fradragstidspunktet. Tidspunktet for momspligtens indtræden afhænger af, om der er tale om en leverance (§ 23) F.1, EU-vareleverance (§ 24) F.1.5, erhvervelse (§ 25) F.2, ydelse omfattet af en særregel for visse leverancer inden for EU (§ 25 a) F.3, eller indførsel (§ 26) F.4.