DatoTitel
Tryk her for at se dokumentet15-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet14-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet13-02-19Toldsystemet (Import og e-Export) - ny tilgang til onlinedelen
Tryk her for at se dokumentet13-02-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
Tryk her for at se dokumentet13-02-19Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - Februar 2019
Tryk her for at se dokumentet12-02-19EU-Japan aftalen – import af vin fra Japan
Tryk her for at se dokumentet08-02-19Frihandelsaftale med Japan - TARIC er nu opdateret med de manglende data
Tryk her for at se dokumentet06-02-19Rettelse til Toldtariffen - udgåede toldtarifpositioner pr. 1. januar 2019
Tryk her for at se dokumentet05-02-19Ny release til Motorregistret
Tryk her for at se dokumentet05-02-19EU-Japan aftalen – Importørens kendskab (Importer´s knowledge)
Tryk her for at se dokumentet01-02-19Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. januar 2020
Tryk her for at se dokumentet01-02-19Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
Tryk her for at se dokumentet31-01-19Opdateret: Afgiften på øl er sat ned den 1. januar 2019 for mindre bryggerier
Tryk her for at se dokumentet31-01-19Frihandelsaftale med Japan - mangelfulde data i TARIC
Tryk her for at se dokumentet29-01-19Udstedelse af erstatningsoprindelsescertifikater og erstatningsudtalelse om oprindelse vedr. GSP ordningen - Exchange of Letters (EoL)
Tryk her for at se dokumentet29-01-19Udsættelse af servicevindue (ny klient)
Tryk her for at se dokumentet28-01-19EU-Japan handelsaftale - præferencedokumentationskoder
Tryk her for at se dokumentet21-01-19Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
Tryk her for at se dokumentet18-01-19Rettelse til Toldtariffen - Beskyttelsesforanstaltninger vedrørende import af indica-ris
Tryk her for at se dokumentet17-01-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet15-01-19Præcisering vedrørende anvendelsen af forsendelsesproceduren for godkendt modtager
Tryk her for at se dokumentet15-01-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
Tryk her for at se dokumentet15-01-19Toldsystemet (Import og e-Export) - ny tilgang til onlinedelen
Tryk her for at se dokumentet14-01-19EU-Japan aftalen – relevante oplysninger og guidances
Tryk her for at se dokumentet11-01-19Nye tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til KN
Tryk her for at se dokumentet11-01-19Opdateret: Den 1. januar 2019 steg progressionsgrænserne for tillægsafgift på visse spil
Tryk her for at se dokumentet11-01-19Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. januar 2019
Tryk her for at se dokumentet10-01-19Ændring af Delegerede Forordning (EU) 2015/2446 vedrørende EU-forsendelse og varers toldmæssig status
Tryk her for at se dokumentet08-01-19EU-Japan handelsaftale
Tryk her for at se dokumentet04-01-19Ikke-præferentielle oprindelsescertifikater udstedt i Finland

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter