Dato for offentliggørelse
20 May 2019 10:06
Told
Resumé

Told 22 -Tariferingscentret har samlet Tariferingsforordninger, HS-udtalelser i en elektronisk udgave pr. 20. maj 2019 (vejledning).

Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen.

Hvad er nyt?

Opdatering af tariferingsforordninger, HSC udtalelser samt statements siden sidst.

ISBN-nummer
978-87-417-0513-2

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter