Dato for offentliggørelse
03 May 2010 11:51
Serienummer
E nr. 68
Resumé
Denne vejledning henvender sig til momsregistrerede virksomheder med enkle energiforhold. I vejledningen kan du læse om de generelle regler for tilbagebetaling af energiafgifter og vandafgift.
Hvad er nyt?

Vejledningen er ajourført med ændringer, som er vedtaget i Forårspakke 2.0. Ændringerne gælder fra 1. januar 2010 og medfører bl.a.:

  • En generel forhøjelse af afgifterne på brændsel med 15 %
  • En forhøjelse af elafgiften med 5 %
  • En tillægsafgift på elektricitet på 6 øre/kWh fra 2011, stigende til 6,4 øre/kWh i 2015
  • En reduktion af tilbagebetalingen af energiafgiften på brændsel på 7,8 % i 2010, stigende til 25,7 % i 2013
  • En reduktion af tilbagebetalingen på elafgift på 1,6 øre/kWh fra 2010, stigende til 6,4 øre/kWh i 2015
  • For jordbrugsvirksomheder med videre er reduktionen i tilbagebetalingen for brændsel 1,8 % for hele perioden. For disse virksomheder er der ikke reduktion i tilbagebetalingen vedrørende elafgift
  • Ingen tilbagebetaling af afgift, når virksomhederne anvender energi til komfortkøling
  • CO2-afgiften på elektricitet bliver nu kaldt energispareafgift
  • Afgift af smøreolie.
Gyldig til
15 Oct 2012 23:59
ISBN-nummer
978-87-7059-839-2