Anmeldelse / Gaveafgift

07.016

Vis printvenlig udgave
Undertitel07.016
DokumenttypeBlanket
Blanketnummer07.016
Formål med og beskrivelse af blanketten

Brug denne blanket, hvis du giver eller får en kontantgave, som er større end bundfradraget. Gå til Satser ved at klikke her - vælg Gaver.
Er gaven IKKE en kontantgave, skal blanket 07.016_B (Andre gaver end kontanter) anvendes.

Pdf-udgave

Hent blanket 07.016_A_Kun kontantgaver

Hent blanket 07.016_B_Andre gaver end kontanter

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.