Blanketnr.
07.016
Formål med blanketten

Brug denne blanket, hvis du giver eller får en kontantgave, som er større end bundfradraget. Gå til Satser ved at klikke her - vælg Gaver.
Er gaven IKKE en kontantgave, skal blanket 07.016_B (Andre gaver end kontanter) anvendes.

PDF-udgave

Hent blanket 07.016_A_Kun kontantgaver

Hent blanket 07.016_B_Andre gaver end kontanter

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.