Dato for offentliggørelse
23 Sep 2019 09:57
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (10.5):

I afsnit 0. er der indsat nyt om den tekniske omlægning af eIndkomst, der oprindelig var planlagt til første weekend i oktober, men nu er udsat til første weekend i november 2019 og om tidspunkt for hovedlevering af skattekort for året 2020.

I afsnit 3. er der indsat ny indkomsttype 28 til brug for Lønmodtagernes Feriemidler (feriefonden).

I afsnit 8.3. er forklaringen til Funktionærer med ret til pensionsbidrag af feriepenge tydeliggjort. 

I afsnit 8.3.3. er der indsat vejledning i beregning af feriegodtgørelse for fortsættende funktionær og et stykke om undtagelse for feriepengeberegning og -indberetning for fx direktører.

Hvad var nyt i forrige version (10.4):

I afsnit 0. Nyhedsbrev, er der nævnt, at Anlægsgartnernes feriekasse er nedlagt pr 28. august 2019.

I afsnit 8.3. er afsnittet om behandling af funktionærers overenskomstmæssige pensionsbidrag af feriepenge for overgangsåret ændret væsentligt, i det pensionsbidraget også skal beregnes og indberettes for funktionærer, der ikke fratræder.

I afsnit 8.3.6. er listen over feriekasser ajourført med nedlæggelsen af Danske Anlægsgartnere.

ISBN-nummer
978-87-417-0542-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen