Blanketnr.
04.031
Formål med blanketten

Blanketten anvendes til oplysning af supplerende oplysninger, såfremt du ønsker at blive beskattet efter reglerne i kildeskattelovens afsnit 1A.

Blanketten indsendes sammen med oplysningsskemaet til

Skattestyrelsen
Postboks 9
4930 Maribo

Oplysningerne kan også indtastes via TastSelv under Ret årsopgørelsen.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Du kan sende den udfyldte blanket til os ved at logge ind på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til os > Indsend/Indberet til os (fx blanket).


Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

PDF-udgave

Hent blanket 04.031  2018

2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010      
2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003

 


Du kan se og udfylde dit oplysningsskema for 2018 i TastSelv fra den 11. marts.

Oplysningsskemaet sendes først på papir i slutningen af maj 2019.

Hvis du indsender oplysningsskemaet på papir, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse i september 2019.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.