Vi sender de fleste breve via Digital Post, ligesom andre offentlige myndigheder. Men der er stadig enkelte breve, som du kun finder i TastSelv.

Årsopgørelser og forskudsopgørelser finder du stadig i TastSelv

Alle borgere har deres årsopgørelser og forskudsopgørelser i TastSelv. De kommer ikke via Digital Post.

Hvis du har oplyst en mailadresse i TastSelv, får du en mail, når din årsopgørelse er klar.

Har vi ikke din mailadresse, får du den samme besked i Digital Post.

Er du fritaget for Digital Post, sender vi årsopgørelsen til dig på papir.

Andre breve kommer i Digital Post

Har du ikke selv mulighed for at læse din digitale post, kan du give en ven eller et familiemedlem læseadgang til din post, eller du kan vælge at blive fritaget for digital post. Bliver du fritaget, får du alle breve fra os på papir.

Du kan vælge at se din digitale post fra det offentlige på både borger.dk og i e-Boks.

Læs mere og se digital post på borger.dk

Alle virksomheder med et cvr-nummer har en digital postkasse på virk.dk, hvor de får digital post fra det offentlige.

Vi sender langt de fleste breve til din virksomhed via Digital Post. I kan vælge at få en mail sendt til virksomhedens almindelige mailadresse, når der ligger ny post i Digital Post.

Din virksomhed får også stadig mails fra os

Har I oplyst en mailadresse i TastSelv Erhverv, får I også stadig mails fra os. De kan fx være om frister for indberetning og betaling.

Der kan også komme mails fra Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv om fx nye opgørelser eller dokumenter til virksomheden. Nogle af de breve, der sendes via Digital post, kan også ses i virksomhedens Meddelelsesarkiv.

Digital Post og e-Boks

I kan vælge at se virksomhedens digitale post fra det offentlige på både virk.dk og i e-Boks.

I skal bruge en NemID-medarbejdersignatur

Virksomheden skal bruge en NemID-medarbejdersignatur for at kunne tilgå Digital Post. Du kan ikke bruge din private NemID, selvom du er ejer.

Læs mere og se digital post på virk.dk