SKAT er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed (RIM) og har ansvaret for at inddrive den gæld, borgere og virksomheder har til det offentlige.

RIM modtager fordringer (krav) fra fordrings- og rettighedshavere til inddrivelse. SKAT har p.t. standset den automatiserede inddrivelse via det digitale inddrivelsessystem EFI. Inddrivelsen sker derfor manuelt.

Kommunerne inddriver fra 2. februar 2017 selv gæld, der vedrører ejendomsskatter og andre gebyrer og afgifter, der knytter sig til en ejendom (fortrinsberettigede krav). De ejendomsskatter mv., der er sendt til inddrivelse hos SKAT inden 2. februar 2017, inddrives af SKAT.

Nyt om EFI

Driftsstatus

Kontakt for fordringshavere

Informationer om den nye inddrivelsesløsning