Efteropkrævning af told eller godtgørelse/fritagelse for told.

Vi kan godtgøre told, hvis beløbene på betalingstidspunktet ikke var skyldige efter lovgivningen, eller afgifterne er blevet bogført i strid med EUTK artikel 119.

Vi kan efteropkræve et skyldigt toldbeløb, hvis toldskylden ikke er bogført eller bogført for lavt jf. EUTK artikel 102.

Rettelse og toldgodtgørelse af fortoldninger

Når en fortoldning skal rettes, men varerne i øvrigt stadig skal være omfattet af den oprindelige toldprocedure.
Det kan fx være varekode, vægt eller værdi.

Vælg artikel/relevant formular

Særlig toldgodtgørelse

Det kan fx være ændring fra fri omsætning til toldoplag eller aktiv forædling. Det kan også være defekte eller ikke bestillingssvarende varer.

Vælg artikel/relevant formular

Ændring af varemodtager

Når en angivelse er oprettet og frigivet med forkert varemodtager.

Hvis du skal ændre andet i fortoldningen, skal du sende den sammen med anmodningen om ændring af varemodtager. Vedhæft rettelsen i en fil.

Udfyld ændring af varemodtager

Indsend yderligere oplysninger

Hvis du har en igangværende sag og skal indsende yderligere oplysninger.

Udfyld og indsend yderligere oplysninger

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.