Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Hvem er skattepligtig af pensionsafkast? (C.G.1)
  • Hvilket afkast er skattepligtigt? (C.G.2)
  • Opgørelse af beskatningsgrundlaget (C.G.3)
  • Opkrævning med videre (C.G.4). 
Hvad er nyt?

Denne udgave indeholder reglerne gældende for indkomståret 2018.

Vejledningen er i forhold til Vejledningen 2018-1 ajourført med den seneste praksis, præciseringer og redaktionelle rettelser. Se afsnit C.G.1.1.3.2, C.G.2.2, C.G.3.2.2, C.G.2.6.3, C.G.3.2.3.3.6.

Se også afgørelserne SKM2018.16.SR og SKM2018.323.SR.

Vejledningen er endvidere opdateret med ændringerne til PAL § 1, stk. 1, nr. 3, som ændret ved lov nr. 396 af 2. maj 2018. Ændringen er alene en konsekvensændring som følge af at dagældende PBL § 51 regulerede børneopsparingskonti såvel som selvpensioneringskonti. Ved lov nr. 396 af 2. maj 2018 blev PBL § 51 ændret således, at børneopsparingskonti og selvpensioneringskonti nu behandles særskilt i henholdsvis PBL §§ 51 og 51 A.

 

 

Den selvstændige vejledning "Beskatning af pensionsafkast" udkommer ikke længere som en selvstændig juridisk vejledning, men er flyttet over i "Den juridiske vejledning".