Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Hvem er skattepligtig af pensionsafkast? (C.G.1)
  • Hvilket afkast er skattepligtigt? (C.G.2)
  • Opgørelse af beskatningsgrundlaget (C.G.3)
  • Opkrævning med videre (C.G.4). 
Hvad er nyt?

Denne udgave indeholder reglerne gældende for indkomståret 2017.

Vejledningen er i forhold til Vejledningen 2017-1 ajourført med den seneste praksis, præciseringer og redaktionelle rettelser. Se afsnit C.G.3.2.3.2.1., C.G.3.3.2., C.G.3.3.4.2. , C.G.3.3.4.5., C.G.4.1.1.1, C.G.4.1.3.1.

Se også afgørelsen SKM2017.114.SR

Den selvstændige vejledning "Beskatning af pensionsafkast" udkommer ikke længere som en selvstændig juridisk vejledning, men er flyttet over i "Den juridiske vejledning".