Recordbeskrivelse af tarif-oplysninger:

Oplysningerne dannes en gang om måneden og der dannes i alt tre dataset.

A-RECORD
Indeholder varebeskrivelser, notehenvisninger, tarifmæssig told, varebestemmelser, oplysninger om supplerende mængde samt bilagshenvisninger til antidump, suspension, præference mm.

B-RECORD
Indeholder notetekster angivet i A-RECORD og tillægskodetekster angivet i C-RECORD.

C-RECORD
Indeholder relationer vedr. antidumping angivet i A-RECORD i form af bilag-1.

D-RECORD
Indeholder varebeskrivelse, tarifmæssig told, varebestemmelser, oplysninger om supplerende mængde samt bilagshenvisninger til antidump, suspension, præference mm. D-recorden er lig med det udtræk, der leveres på disketter.

Bilag A (Dok 416)
Indeholder forklarende tekst til bemærkningsfeltet, eks. Dok 416 9. Duty expression.

A-RECORD

Navn Format Altid Indhold Bemærkning
Record type 3 cifre Ja 210  
Taric kode 10 cifre Ja 10 cifret varekode  
Nomenclat
urkode
2 cifre Ja 10 til 90 80 = satsbærende (kan være)
Nationali-
tetskode
1 ciffer Ja 0 (nul) Anvendes ikke
Start dato 6 cifre Ja Gyldig fra dato ååmmdd  
Slut dato 6 cifre Ja Gyldig til dato ååmmdd Open ended 999999
Note (1) 5 tegn Nej Notehenvisning Varekode note indhold i B
Note (2) 5 tegn Nej Notehenvisning Varekode note indhold i B
Note (3) 5 tegn Nej Notehenvisning Varekode note indhold i B
Note (4) 5 tegn Nej Notehenvisning Varekode note indhold i B
Note (5) 5 tegn Nej Notehenvisning Varekode note indhold i B
Note (6) 5 tegn Nej Notehenvisning Varekode note indhold i B
Indrykningsstreger 2 tegn Nej Tankestreger som i den trykte tarif  
Toldsatstype (1) 2 cifre Nej 01 til 36 Dok 416 9. Duty expression
Toldsats (1) 7 cifre Nej Toldsats i % eller Euro  
Enhedsgrundlag (1) 3 tegn Nej Mngd angi., blank = % Dok 416 10. Measurement ...
Enhedstillæg (1) 1 tegn Nej   Dok 416 10.1 Measurement .
Komponent (1) 5 tegn Nej Tekst til toldsatstype +, -, minimum etc.
EURO type (1) 1 tegn Nej Euro indikator A, R eller W
Toldsatstype (2) 2 cifre Nej 01 til 36 Dok 416 9. Duty expression
Toldsats (2) 7 cifre Nej Toldsats i % eller Euro  
Enhedsgrundlag (2) 3 tegn Nej Mngd angi., blank = % Dok 416 10. Measurement ...
Enhedstillæg (2) 1 tegn Nej   Dok 416 10.1 Measurement .
Komponent (2) 5 tegn Nej Tekst til toldsatstype +, -, minimum etc.
EURO type (2) 1 tegn Nej Euro indikator A, R eller W
Toldsatstype (3) 2 cifre Nej 01 til 36 Dok 416 9. Duty expression
Toldsats (3) 7 cifre Nej Toldsats i % eller Euro  
Enhedsgrundlag (3) 3 tegn Nej Mngd angi., blank = % Dok 416 10. Measurement ...
Navn Format Altid Indhold Bemærkning
Enhedstillæg (3) 1 tegn Nej   Dok 416 10.1 Measurement .
Komponent (3) 5 tegn Nej Tekst til toldsatstype +, -, minimum etc.
EURO type (3) 1 tegn Nej Euro indikator A, R eller W
Toldsatstype (4) 2 cifre Nej 01 til 36 Dok 416 9. Duty expression
Toldsats (4) 7 cifre Nej Toldsats i % eller Euro  
Enhedsgrundlag (4) 3 tegn Nej Mngd angi., blank = % Dok 416 10. Measurement ...
Enhedstillæg (4) 1 tegn Nej   Dok 416 10.1 Measurement .
Komponent (4) 5 tegn Nej Tekst til toldsatstype +, -, minimum etc.
EURO type (4) 1 tegn Nej Euro indikator A, R eller W
Toldsatstype (5) 2 cifre Nej 01 til 36 Dok 416 9. Duty expression
Toldsats (5) 7 cifre Nej Toldsats i % eller Euro  
Enhedsgrundlag (5) 3 tegn Nej Mngd angi., blank = % Dok 416 10. Measurement ...
Enhedstillæg (5) 1 tegn Nej   Dok 416 10.1 Measurement .
Komponent (5) 5 tegn Nej Tekst til toldsatstype +, -, minimum etc.
EURO type (5) 1 tegn Nej Euro indikator A, R eller W
Note (1) 5 tegn Nej Notehenvisning Sats note indhold i B
Note (2) 5 tegn Nej Notehenvisning Sats note indhold i B
Note (3) 5 tegn Nej Notehenvisning Sats note indhold i B
Note (4) 5 tegn Nej Notehenvisning Sats note indhold i B
Note (5) 5 tegn Nej Notehenvisning Sats note indhold i B
Note (6) 5 tegn Nej Notehenvisning Sats note indhold i B
Bilag-1 1 tegn Nej Antidumping 1 = Der er mulighed for antidumping.
Bilag-2 1 tegn Nej Toldsuspension 2 = Der er mulighed for toldsuspension
Bilag-3 1 tegn Nej Diverse 3 = Der findes landbrugselementer, tillægstold for sukker/mel, udligningsafgift eller tillægsbeløb..
Bilag-4 1 tegn Nej Præference 4 = Der er mulighed for præferencetold.
Varebestemmelse(1) 2 tegn Nej Import VAB (1) A til Z
Varebestemmelse(2) 2 tegn Nej Import VAB (2) A til Z
Varebestemmelse(3) 2 tegn Nej Import VAB (3) A til Z
Navn Format Altid Indhold Bemærkning
Varebestemmelse(4) 2 tegn Nej Export VAB (1) A til Z
Varebestemmelse(5) 2 tegn Nej Export VAB (2) A til Z
Varebestemmelse(6) 2 tegn Nej EXport VAB (3) A til Z
Varebestemmelse(7) 2 tegn Nej Transit VAB (1) A til Z
Varebestemmelse(8) 2 tegn Nej Transit VAB (2) A til Z
Varebestemmelse(9) 2 tegn Nej Transit VAB (3) A til Z
Supplerende mængde 3 tegn Nej Mængde
angivelse
Dok 416 10. Measurement ...
Varekodetekst 2250 tegn Ja Tekst til varekode. Satslinie eller overskrift Variabel længde

B-RECORD
Indeholder notetekster angivet i A-RECORD og tillægskodetekster angivet i C-RECORD.

Navn Format Altid Indhold Bemærkning
Record type 3 cifre Ja 174
186
Note
Tillægskode
Note 5 tegn Ja Notehenvisning fra A
Tillægskode
Note = xx999
Tillægskode = 0x999
Start dato 6 cifre Ja Gyldig fra dato ååmmdd  
Slut dato 6 cifre Ja Gyldig til dato ååmmdd Open ended 999999
Notetekst 2250 tegn Ja Tekst til note eller tillægskode Variabel længde

C-RECORD
Indeholder relationer vedr. antidumping angivet i A-RECORD i form af bilag-1.

Navn Format Altid Indhold Bemærkning
Record type 3 cifre Ja 146  
Taric kode 10 cifre Ja 10 cifret varekode  
Landegruppe 4 tegn Ja Område for virkning af antidumping  
Tillægskode 4 tegn Ja Antidump tillægskode  
Start dato 6 cifre Ja Gyldig fra dato ååmmdd  
Slut dato 6 cifre Ja Gyldig til dato ååmmdd Open ended 999999

Databeskrivelse af Erhvervsoplysninger:

Oplysningerne dannes en gang om måneden (sammen med Vita oplysninger) og der dannes et dataset.

D-RECORD
Indeholder varebeskrivelse, tarifmæssig told, varebestemmelser, oplysninger om supplerende mængde samt bilagshenvisninger til antidump, suspension, præference mm.

Navn Format Altid Indhold Bemærkning
Taric kode 10 cifre Ja 10 cifret varekode  
Start dato 8 cifre Ja Gyldig fra dato ååååmmdd  
Slut dato 8 cifre Ja Gyldig til dato ååååmmdd Open ended 999999
Toldsatstype (1) 2 cifre Nej 00 til 36 Dok 416 9. Duty expression
Toldsats (1) 7 cifre Nej Toldsats i % eller Euro  
Enhedsgrundlag (1) 3 tegn Nej Mngd angiv., blank = % Dok 416 10. Measurement ...
Enhedstillæg (1) 1 tegn Nej   Dok 416 10.1 Measurement ...
Komponent (1) 5 tegn Nej Tekst til toldsatstype +, -, minimum etc.
EURO type (1) 1 tegn Nej Euro indikator A, R eller W
Toldsatstype (2) 2 cifre Nej 00 til 36 Dok 416 9. Duty expression
Toldsats (2) 7 cifre Nej Toldsats i % eller Euro  
Enhedsgrundlag (2) 3 tegn Nej Mngd angiv., blank = % Dok 416 10. Measurement ...
Enhedstillæg (2) 1 tegn Nej   Dok 416 10.1 Measurement .
Komponent (2) 5 tegn Nej Tekst til toldsatstype +, -, minimum etc.
EURO type (2) 1 tegn Nej Euro indikator A, R eller W
Toldsatstype (3) 2 cifre Nej 02 til 36 Dok 416 9. Duty expression
Toldsats (3) 7 cifre Nej Toldsats i % eller Euro  
Enhedsgrundlag (3) 3 tegn Nej Mngd angi., blank = % Dok 416 10. Measurement ...
Enhedstillæg (3) 1 tegn Nej   Dok 416 10.1 Measurement .
Komponent (3) 5 tegn Nej Tekst til toldsatstype +, -, minimum etc.
EURO type (3) 1 tegn Nej Euro indikator A, R eller W
Toldsatstype (4) 2 cifre Nej 01 til 36 Dok 416 9. Duty expression
Toldsats (4) 7 cifre Nej Toldsats i % eller Euro  
Enhedsgrundlag (4) 3 tegn Nej Mngd angi., blank = % Dok 416 10. Measurement ...
Enhedstillæg (4) 1 tegn Nej   Dok 416 10.1 Measurement .
Komponent (4) 5 tegn Nej Tekst til toldsatstype +, -, minimum etc.
EURO type (4) 1 tegn Nej Euro indikator A, R eller W
Toldsatstype (5) 2 cifre Nej 01 til 36 Dok 416 9. Duty expression
Toldsats (5) 7 cifre Nej Toldsats i % eller Euro  
Enhedsgrundlag (5) 3 tegn Nej Mngd angi., blank = % Dok 416 10. Measurement ...
Enhedstillæg (5) 1 tegn Nej   Dok 416 10.1 Measurement .
Komponent (5) 5 tegn Nej Tekst til toldsatstype +, -, minimum etc.
EURO type (5) 1 tegn Nej Euro indikator A, R eller W
Bilag-1 1 tegn Nej Antidumping 1 = Der er mulighed for antidumping.
Bilag-2 1 tegn Nej Toldsuspension 2 = Der er mulighed for toldsuspension
Bilag-3 1 tegn Nej Diverse 3 = Der findes landbrugselementer, tillægstold for sukker/mel, udligningsafgift eller tillægsbeløb..
Bilag-4 1 tegn Nej Præference 4 = Der er mulighed for præferencetold.
Varebestemmelse(1) 2 tegn Nej Import VAB (1) A til Z
Varebestemmelse(2) 2 tegn Nej Import VAB (2) A til Z
Varebestemmelse(3) 2 tegn Nej Import VAB (3) A til Z
Varebestemmelse(4) 2 tegn Nej Export VAB (1) A til Z
Varebestemmelse(5) 2 tegn Nej Export VAB (2) A til Z
Varebestemmelse(6) 2 tegn Nej EXport VAB (3) A til Z
Varebestemmelse(7) 2 tegn Nej Transit VAB (1) A til Z
Varebestemmelse(8) 2 tegn Nej Transit VAB (2) A til Z
Varebestemmelse(9) 2 tegn Nej Transit VAB (3) A til Z
Supplerende mængde 3 tegn Nej Mængdeangivelse Dok 416 10. Measurement ...
Varekodetekst 182 tegn Ja Tekst til varekode. Satslinie  Variabel længde

Bilag A (Dok 416) indeholder forklarende tekst til bemærkningsfeltet.

Bilag A

8. Footnote types (record 10000)

Foot-
note
type
Appli-
cation
code          
Short description                                                                              
CA 5 Tillægsnomenklatur - CADD
CD 7 Betingelser
MH 8 Measuring - tabel
MX 7 Foranstaltninger exportrestitutioner
NC 1 Kombinerede nomenklatur
NM 6 Foranstaltninger KN
NX 3 Exportrestitutionsnomenklatur
PB 7 Publication
PN 2 Se bilag
TM 7 Foranstaltninger TARIC
TN 2 Nomenklatur TARIC
WR 4 Referencepriser for vin

9. Duty expression (record 23000)

Duty
expr. id
Date start

ÅÅÅÅMMDD
Date end

ÅÅÅÅMMDD
Duty
amount

Appl-
code
Mea-
sure-
ment unit

appl-
code
Mone-
tary-
unit

appl-
code
Sigle Short description0
01 19720101 99999999 1 0 0 % % (Beløb)
02 19950701 99999999 1 0 0 - - % (Beløb)
04 19720101 99999999 1 0 0 + +
12 19950701 99999999 2 0 0 + EA + EA landbrugselement
14 19950701 99999999 2 0 0 +EAR +EAR nedsat landbrugselement
15 19720101 99999999 1 0 0 MIN Minimum
17 19720101 99999999 1 0 0 MAX Maksimum
19 19720101 99999999 1 0 0 + + % eller beløb
20 19720101 99999999 1 1 1 + + % eller beløb
21 19720101 99999999 2 0 0 +ADS + Tillægstold for sukker
25  19720101  99999999  +ASR  + Nedsat tillægstold for sukker 
27  19720101  99999999  +ADF  + Tillægstold for mel 
29  19720101  99999999  +AFR  + Nedsat tillægstold for mel 
35  19990801  99999999  MAX  Maximum 
36  20001101  99999999  - % CIF 
37  19720101  99999999  NIHIL  (intet) 
99  19720101  99999999  SIGLE  Supplerende enhed 

10. Measurement units (record 21000)

Mea-
sure-
ment
unit-
code
Date-start
ÅÅÅÅMMDD      
Data-end
ÅÅÅÅMMDD
Short description                                                                 
ASV 19700101 99999999 %vol 
CCT 19700101 99999999 Lastekapacitet i metriske tons
CEN 19700101 99999999 100 stykker 
CTM 19700101 99999999 Antal karat (1 metrisk karat =2x10-4 kg) 
DHS 19700101 99999999 Kilogram dihydrostreptomycin 
DTN 19700101 99999999 Hektokilogram 
EUR 19700101 99999999 Euro (foranstaltningstype 468 og 469) 
GDI 19700101 99999999 Gram spaltelige isotoper 
GRM 19700101 99999999 Gram 
GRT 19700101 99999999 Bruttotonnage 
HLT 19700101 99999999 Hektoliter 
HMT 19700101 99999999 100 meter 
KCC 19700101 99999999 Kilogram cholinchlorid 
KCL 19700101 99999999 Ton af kaliumchlorid 
KGM 19700101 99999999 Kilogram 
KLT 19700101 99999999 1000 liter 
KMA 19700101 99999999 Kilogram methylaminer 
KNI 19700101 99999999 Kilogram kvælstof
KNS 19700101 99999999 Kilogram hydrogenperoxid 
KPH 19700101 99999999 Kilogram kaliumhydroxid 
KPO 19700101 99999999 Kilogram kaliumoxid 
KPP 19700101 99999999 Kilogram phosphorsyreanhydrid 
KSD 19700101 99999999 Kilogram tørvægt 90% 
KSH 19700101 99999999 Kilogram natriumhydroxid 
KUR 19700101 99999999 Kilogram uran 
LPA 19700101 99999999 Liter ren alkohol (100%) 
LTR 19700101 99999999 Liter 
MIL 19700101 99999999 1000 stykker 
MPR 19700101 99999999 1000 par (foranstaltningdstype 468 og 469) 
MTK 19700101 99999999 Kvadratmeter 
MTQ 19700101 99999999 Kubikmeter 
MTR 19700101 99999999 Meter 
MWH 19700101 99999999 1000 kilowatt-timer 
NAR 19700101 99999999 Antal stykker 
NCL 19700101 99999999 Antal celler 
NPR 19700101 99999999 Antal par 
TJO 19700101 99999999 Terajoule (kalorimetrisk (øvre) brandværdi 
TNE 19700101 99999999 Ton 

10.1 Measurement unit qualifier (record 21500)

Measure-
ment-unit
qualifier-code      
Date-start
ÅÅÅÅMMDD
Date-end
ÅÅÅÅMMDD
Short description                                     
A 19700101 99999999 Total alkohol
B 19700101 99999999 Flaske
C 19700101 99999999 1000
D 19980701 99999999 Pr. 1 vægtprocent saccharose
eller sukker, der kan ekstraheres
E 19941101 99999999 Netto afløbne
F 19950101 99999999 Blød hvede
G 1970101 99999999 Brutto
L 19970101 99999999 Levende vægt
M 19920101 99999999 Netto tørstof
P 19970101 99999999 Mælkebestanddel
R 19980701 99999999 Råsukker
S 19950101 99999999 Hvidt sukker
T 19971201 99999999 Mælketørstoffer
X 19970101 99999999 Hektoliter
Z 19970101 99999999 Pr. 1 vægtprocent saccharose

10.2 Monetary unit (record 22500)

Mone-
tary
Unit-
code
Data-start
ÅÅÅÅMMDD
Date-end
ÅÅÅÅMMDD
Short description
ATS 19700101 99999999 Østrigske schilling
BEF 19700101 99999999 Belgiske franc
DEM 19700101 99999999 Tyske mark
DKK 19700101 99999999 Danske kroner
ESP 19700101 99999999 Spanske pesetas
EUA 19700101 99999999 Euro, landbrugsomregningskurs
EUR 19700101 99999999 Euro
EUW 19700101 99999999 Euro, i henhold til art. 175 (2) i
forordning (EØF) nr. 2454/93  (EFT nr. L 253)
FIM 19700101 99999999 Finske mark
FRF 19700101 99999999 Franske franc
GBP 19700101 99999999 Pund sterling
GRD 19700101 99999999 Græske drakmer
IEP 19700101 99999999 Irske pund
ITL 19700101 99999999 Italienske lire
LUF 19700101 99999999 Luxembourgske franc
NLG 19700101 99999999 Nederlandske gylden
PTE 19700101 99999999 Portugisiske escudos
SEK 19700101 99999999 Svenske kroner
XEA 19950701 99999999 ECU, landbrugsomregningskurs
XEM 19920101 99999999 ECU, månedlig omregningskurs
XEU 19700101 99999999 ECU, Årlig omregningskurs
XEW 19960809 99999999 ECU, i henhold til art. 175 (2) i
forordning (EØF) nr. 2454/93  (EFT nr. L 253)

. Additional code types (record 12000)

Add-
code
type-id
Appl.
code
Meur-
sing-
table
plan-id
Nomen-
cl-group
type
Goods-
nomencl
group-id
Short description
1 1   ' Dummy add code type
2 1     Toldpræference
3 1     Forbud/restriktion/overvågning
4 1     Restriktiom
6 1     Landbrugstabeller
7 3 01   Landbrugstabeller
8 1     Anti-dumping      
9 0   X 010000 Eksportrestitution
A 1   ' Anti-dumping
D 1     Dual use
F 1     Referencepriser fiskerivarer
P 1     RIX, Basisprodukter

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.