Dato for offentliggørelse
19 May 2006 13:25
Serienummer
E nr. 156
Resumé

Som følge af lovændringen til tonnageskatteloven er der vedtaget nye regler om flagtilknytning. Disse regler har til formål at gennemføre ændrede EU-retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren.

Hvad er nyt?
Ny vejledning
Gyldig til
12. juni 2013