Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit A.B.1 om selvangivelses- og oplysningspligter og A.C.2.1 om kontrolbestemmelser efter skattekontrolloven m.v.