Når du køber en vare eller et nyt transportmiddel i et andet EU-land, som du skal beregne moms af, skal momsen beregnes af momsgrundlaget. Se ovenfor under Momsregistrerede virksomheders varekøb i andre EU-lande - Beregning af erhvervelsesmoms - Momsgrundlaget.

Nye transportmidler

Reglerne for momsfrie virksomheders køb af nye transportmidler er de samme som gælder for momspligtige virksomheder. Se ovenfor under Momsregistrerede virksomheders varekøb i andre EU-lande - Beregning af erhvervelsesmoms - Nye transportmidler.

Omregning til danske kroner

Reglerne for momsfrie virksomheders omregning til danske kroner er de samme som gælder for momspligtige virksomheder. Se ovenfor under Momsregistrerede virksomheders varekøb i andre EU-lande - Beregning af erhvervelsesmoms - Omregning til danske kroner.