DatoTitel
Tryk her for at se dokumentet12-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet11-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet11-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet11-04-19Opdatering af FB til KN
Tryk her for at se dokumentet10-04-19Toldstyrelsen opgraderer systemet til indberetning af filer (”FTPS Gateway”) i ICS & MANIFEST.
Tryk her for at se dokumentet01-04-19Afgiften af kaffeerstatning og kaffetilsætning afskaffes den 1. april 2019
Tryk her for at se dokumentet01-04-19Fra den 1. april 2019 skal I ikke længere bruge en bevilling for at få afgiftsgodtgørelse ved eksport af varer
Tryk her for at se dokumentet01-04-19Den 1. april 2019 ophører kravet om banderoler på cigaretpapir.
Tryk her for at se dokumentet01-04-19Affaldsafgiftsloven ændres den 1. april 2019
Tryk her for at se dokumentet01-04-19Afgiften af kardusskrå, snus og anden røgfri tobak ændres den 1. april 2019
Tryk her for at se dokumentet01-04-19Afgiften af øl og vin ændres den 1. april 2019
Tryk her for at se dokumentet01-04-19Lystfartøjsforsikringsafgiften ændres den 1. april 2019
Tryk her for at se dokumentet01-04-19Afgiften af elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg afskaffes den 1. april 2019
Tryk her for at se dokumentet01-04-19Afgifterne for konsum-is ændres den 1. april 2019
Tryk her for at se dokumentet01-04-19Reglerne om emballageafgift ændres.
Tryk her for at se dokumentet01-04-19Chokoladeafgiftsloven ændres den 1. april 2019
Tryk her for at se dokumentet01-04-19Afgiftsperioden for afgift af spil (offentlige forlystelser) ændres den 1. april 2019
Tryk her for at se dokumentet28-03-19Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug (NEDC2 / WLTP)
Tryk her for at se dokumentet28-03-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet27-03-19Mulighed for indsigelse mod ansøgninger om suspension/kontingent
Tryk her for at se dokumentet27-03-19Åbningstider i Påsken 2019 for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk
Tryk her for at se dokumentet25-03-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet22-03-19Oprindelse - Gennemførelse af økonomiske partnerskabsaftaler med AVS-landene - forskellige meddelelser vedrørende protokol om oprindelsesregler
Tryk her for at se dokumentet22-03-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet21-03-19Ophævelse af tariferingsforordninger samt afgørelse om gyldighed af BTO
Tryk her for at se dokumentet18-03-19Tariferingsforordninger, antidumpingtold og Forklarende Bemærkninger til KN
Tryk her for at se dokumentet15-03-19Japanske toldmyndigheder har offentliggjort oplysninger om anvendelsen af EU-Japan aftalens artikel 3.16, stk. 3.
Tryk her for at se dokumentet14-03-19Rettelse til Toldtariffen - tekst ændring
Tryk her for at se dokumentet13-03-19Implementering af automatisk kontrol af REX numre
Tryk her for at se dokumentet12-03-19Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
Tryk her for at se dokumentet12-03-19Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
Tryk her for at se dokumentet11-03-19Ansøgning om momsrefusion fra Storbritannien
Tryk her for at se dokumentet04-03-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet26-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet26-02-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet22-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet20-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet20-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet20-02-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet15-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet14-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet13-02-19Toldsystemet (Import og e-Export) - ny tilgang til onlinedelen
Tryk her for at se dokumentet13-02-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
Tryk her for at se dokumentet13-02-19Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - Februar 2019
Tryk her for at se dokumentet12-02-19EU-Japan aftalen – import af vin fra Japan
Tryk her for at se dokumentet08-02-19Frihandelsaftale med Japan - TARIC er nu opdateret med de manglende data
Tryk her for at se dokumentet06-02-19Rettelse til Toldtariffen - udgåede toldtarifpositioner pr. 1. januar 2019
Tryk her for at se dokumentet05-02-19Ny release til Motorregistret
Tryk her for at se dokumentet05-02-19EU-Japan aftalen – Importørens kendskab (Importer´s knowledge)
Tryk her for at se dokumentet01-02-19Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. januar 2020
Tryk her for at se dokumentet01-02-19Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
Tryk her for at se dokumentet31-01-19Opdateret: Afgiften på øl er sat ned den 1. januar 2019 for mindre bryggerier
Tryk her for at se dokumentet31-01-19Frihandelsaftale med Japan - mangelfulde data i TARIC
Tryk her for at se dokumentet29-01-19Udstedelse af erstatningsoprindelsescertifikater og erstatningsudtalelse om oprindelse vedr. GSP ordningen - Exchange of Letters (EoL)
Tryk her for at se dokumentet29-01-19Udsættelse af servicevindue (ny klient)
Tryk her for at se dokumentet28-01-19EU-Japan handelsaftale - præferencedokumentationskoder
Tryk her for at se dokumentet21-01-19Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
Tryk her for at se dokumentet18-01-19Rettelse til Toldtariffen - Beskyttelsesforanstaltninger vedrørende import af indica-ris
Tryk her for at se dokumentet17-01-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet15-01-19Præcisering vedrørende anvendelsen af forsendelsesproceduren for godkendt modtager
Tryk her for at se dokumentet15-01-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
Tryk her for at se dokumentet15-01-19Toldsystemet (Import og e-Export) - ny tilgang til onlinedelen
Tryk her for at se dokumentet14-01-19EU-Japan aftalen – relevante oplysninger og guidances
Tryk her for at se dokumentet11-01-19Nye tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til KN
Tryk her for at se dokumentet11-01-19Opdateret: Den 1. januar 2019 steg progressionsgrænserne for tillægsafgift på visse spil
Tryk her for at se dokumentet11-01-19Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. januar 2019
Tryk her for at se dokumentet10-01-19Ændring af Delegerede Forordning (EU) 2015/2446 vedrørende EU-forsendelse og varers toldmæssig status
Tryk her for at se dokumentet08-01-19EU-Japan handelsaftale
Tryk her for at se dokumentet04-01-19Ikke-præferentielle oprindelsescertifikater udstedt i Finland

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter