Opdateret blanket til BTO ansøgninger den 1. oktober 2017

Fra den 1. oktober 2017 skal der udfyldes en opdateret ansøgningsblanket for bindende tariferingsoplysning (BTO).
Blanketten er opdateret som et led i at EU's database for BTO'er, EBTI3 opdateres.

Opdateringen af EBTI3 databasen medfører et antal nye funktioner og er yderligere et skridt på vejen til at blive tilpasset kommende IT-systemer. En generel vejledning til at udfylde ansøgningsblanketten findes i umiddelbar forlængelse af ansøgningsblanketten.

Du kan søge om bindende tariferingsoplysninger (BTO) for at opnå en bindende afgørelse af en vares tarifering (varens konkrete varekode) i Toldtariffen og dermed sikre kendskabet til fx størrelsen af importtold.

Blanket 14.021 - Ansøgning om bindende tariferingsoplysninger (BTO)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter