Der gælder fem betingelser for, at du kan ansøge om refusion af dansk udbytteskat, se Fem betingelser til refusion af dansk udbytteskat. Det er vigtigt, at du dokumenterer, at alle fem betingelser er opfyldt, se Dokumentation af de fem betingelser.

Du kan søge refusion på op til 20 forskellige udbytteudlodninger i en ansøgning, men kun for én aktionær ad gangen.

Bemærk, at forældelsesfristen, der regnes fra det tidspunkt, hvor aktionæren har modtaget udbyttet, i de fleste tilfælde er 3 år. Særlige forældelsesfrister kan dog følge af dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Ansøg om refusion af udbytteskat (webblanket)

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter