Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning

Fik du svar på dine spørgsmål?