Herunder får du eksempler på, hvordan regnestykket kan se ud, når du indbetaler mindre end 10 år på en  pension med løbende udbetalinger.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter