Køber du varer over nettet i et andet EU-land, indeholder prisen som hovedregel allerede moms. Du skal ikke betale told af varer, der er sendt fra et EU-land, men du skal betale særlige afgifter (punktafgifter) af nogle varer. 

  • I EU må du købe varer over nettet til eget forbrug uden at betale told og dansk moms. I nogle tilfælde skal der betales dansk moms, men det gør sælger. 

  • Varerne skal sendes til dig fra et andet EU-land. 

  • Du skal betale særlige afgifter (punktafgifter) af nogle varer, som fx spiritus, kaffe og slik. Se varer, du skal betale særlige afgifter af.  

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter